katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QZ0LOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonych praktykach zawodowych student:

PI1. Ma świadomość konieczności pracy zgodnie z zasadami BHP.

PI2. Posiada umiejętność pracy w zespole i wykonywania poleceń przełożonych.

PI3. Posiada umiejętność nawiązywania kontaktów zawodowych.

PI4. Posiada umiejętność wykonywania pracy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

PI5. Posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie informatyki (zgodnie z wybraną specjalnością) w praktyce .

PI6. Rozwiązuje problemy (zadania), wykorzystując różne metody i źródła, w szczególności wyszukuje informacje i dokonuje ich selekcji pod kątem przydatności do rozwiązania problemu.

PI7. Planuje etapy wykonania zadania (rozwiązania problemu).

PI8. Korzysta z oprogramowania danej firmy do realizacji zadań.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: 1100I-1A_W01, 1100I-1A_W09, 1100I-1A_W11, 1100I-1A_U07, 1100I-1A_U08, 1100I-1A_U09, 1100I-1A_U10, 1100I-1A_U14, 1100I-1A_U19, 1100I-1A_U21, 1100I-1A_K01, 1100I-1A_K02, 1100I-1A_K03, 1100I-1A_K04, 1100I-1A_K07, 1100Isd1A_W12, 1100Isd1A_U22, 1100Isd1A_U23, 1100Igg1A_U22.
Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie się posługiwaniem wiedzą informatyczną w praktyce, zdobycie umiejętności pracy w zespole lub pracy z klientem oraz poznanie zasad rynkowego funkcjonowania firm lub instytucji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Prowadzący grup: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Dorota Klim, Robert Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PI1, PI5-PI8)

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. (w opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PI2, PI3, PI4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.