katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QZ0ZLM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonych praktykach zawodowych student:

PM1. Ma świadomość konieczności pracy zgodnie z zasadami BHP.

PM2. Posiada umiejętność pracy w zespole i wykonywania poleceń przełożonych.

PM3. Posiada umiejętność nawiązywania kontaktów zawodowych.

PM4. Posiada umiejętność wykonywania pracy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

PM5. Posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie matematyki (zgodnie z wybraną specjalnością) w praktyce.

PM6. Rozwiązuje problemy (zadania), wykorzystując różne metody i źródła, w szczególności wyszukuje informacje i dokonuje ich selekcji pod kątem przydatności do rozwiązania problemu.

PM7. Planuje etapy wykonania zadania (rozwiązania problemu).

PM8. Korzysta z oprogramowania danej firmy do realizacji zadań.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100M-1A_W09, 1100M-1A_W12, 1100M-1A_U34, 1100M-1A_K01, 1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100M-1A_K04, 1100M-1A_K06, 1100MFo1A_U36, 1100MFo1A_U37, 1100MFo1A_U41, 1100MFo1A_U43, 1100MFA1A_U44, 1100MFA1A_U46, 1100MFo1A_K08.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie się posługiwaniem wiedzą matematyczną w praktyce, zdobycie umiejętności pracy w zespole lub pracy z klientem oraz poznanie zasad rynkowego funkcjonowania firm lub instytucji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PM1, PM5-PM8.

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. ( opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PM2, PM3, PM4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

W zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo wypełnionym dzienniczku praktyk (praktyki mogą też być hospitowane) - weryfikacja efektów kształcenia PM1, PM5-PM8)

2. Weryfikacja osiągniętych efektów efektów kształcenia przebiega na podstawie opinii opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy. ( opinii muszą być wymienione efekty osiągnięte przez studenta)- weryfikacja efektów kształcenia PM2, PM3, PM4.

3. Opiekun wydziałowy sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie warunki regulaminu praktyk.

Zaliczenie następuje po pozytywnej ocenie punktów 1,2,3.


Treści kształcenia:

1. Szkolenie BHP

2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.

3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

4. Zapoznanie się z oprogramowaniem danej firmy i posługiwanie się nim podczas praktyk.

Literatura:

1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www Wydziału

2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.

3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.