Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-TL0LML Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie logistyczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

1. Rozumie różnice pomiędzy bazą danych a hurtownią danych.

2. Zna zalety i wady najpopularniejszych hurtowni danych.

3. Wie co to jest i do czego służy system ERP (Enterprise resource planning).

4. Zna podstawowe składniki systemu ERP.

5. Potrafi wybrać system ERP pasujący do danego przedsiębiorstwa.

6. Potrafi używać wybranego systemu ERP.

7. Ma świadomość, że systemy ERP wymagają konserwacji i rozbudowy.

8. Wie na czym polega rola technologii informacyjnych w łańcuchach dostaw.

Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: I-1A_W01, I-1A_W09, I-1A_U04, I-1A_U07, I-1A_U09, I-1A_U10, I-1A_U12, I-1A_U13, I-1A_U14, I-1A_U21, I-1A_K01, I-1A_K03, I-1A_K06, I-1A_K07, Isd1A_W14, Ili1A_W14, Ili1A_W18, Ili1A_W20, Ili1A_U22, Ili1A_U29, Ili1A_U30.

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć logistycznych i podstaw programowania

Wymaganie wstępne:

Makroekonomia 1100-MK0OOO
Prawdopodobieństwo z zastosowaniami w ekonomii 1100-RE0LMF

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w branży logistycznej, a mianowicie bazami danych, systemami ERP i technologiami informacyjnymi w łańcuchach dostaw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skowron
Prowadzący grup: Andrzej Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. wykład informacyjny


2. klasyczna metoda problemowa


3. metoda projektu


4. studium przypadku

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie dwóch projektów (EK 6-7). Egzamin w formie testu (EK 1-5, 8). Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Treści kształcenia:

Wykład:


1. Informatyka w zarządzaniu logistycznym.


2. Budowa logistycznego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.


3. Przegląd systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw.


4. Przegląd baz danych, hurtowni danych i systemów ERP.


5. Instalacja i konfiguracja systemu OpenERP.


6. Zarządzanie sprzedażą w OpenERP.


7. Zarządzanie zakupami w OpenERP.


8. Zarządzanie magazynem w OPenERP.


9. Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie.


Laboratorium:


1. Wprowadzenie do języka JavaScript.


2. Zdarzenia i formularze w JavaScript.


3. Programowanie obiektowe w JavaScript.


4. Wprowadzenie do biblioteki jQuery.


5. Język Python - podstawowe informacje.


6. Typy danych i wcięcia.


7. Moduły, klasy i obiekty w języku Python.


8. Instalacja i konfiguracja OpenERP.


9. Podstawowe procesy logistyczne w OpenERP.


10. Rozbudowa systemu OpenERP - tworzenie modułów z wykorzystaniem języków JavaScript i Python.

Literatura:

1. Pinckaers, Fabien, i Els van Vossel. Integrate Your Logistics Processes with Open ERP: Efficient Warehouse Management with Sales and Purchases Integration. Grand Rosiere: Open Object Press, 2011, https://www.openerp.com/ebooks.

2. OpenERP Book https://doc.openerp.com/book/.

3. Elżbieta Gołembska. Kompendium wiedzy o logistyce. 4. wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

4. Andrzej Szymonik. Technologie informatyczne w logistyce. Warszawa: Placet, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.