katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-DII7SDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 18.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą podstaw informatyki umożliwiającą analizę problemów o zlożoności właściwej dla prac dyplomowych.

Ma wiedzę dotyczącą zakresu informatyki związanego ze swoją pracą dyplomową oraz jej podstawami z zakresu innych nauk.

Zna zasady i pojęcia z zakresu prawa autorskiego, tworzenia modeli i aplikacji z zakresu IT.


Umiejętności

Potafi przedstawiać własne tezy zarówno w formie pisemnej jak i wwystąpieniach publicznych.

Potrafi realizować i analizować projekty o charakterze inżynierskim w obszarze IT.

Potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych źródeł i organizować te informacje.


Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie procesów komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz zespołu) i ich znaczenie dla efektywności projektu

Rozumie proces tworzenia projektu inżynierskiego i pracy dyplomowej oraz czynniki wpływające na niego.Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

brak


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wsparcie studentów w procesie przygotowania i prezentacji pracy dyplomowej. Obejmuje ono wiele czynników, przede wszystkim opanowanie umiejętności samodzielnej prezentacji własnych wyników, skonfrontowania ich z opinią grupy, formułowania tez, ich uzasadniania i obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium licencjackie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium licencjackie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena dokonywana jest w opraciu o ankietę przeprowadzaną na ostatnich zajęciach. Ocena może byc wpisana, zgodnie z Regulaminem studiów UŁ, dopiero po oddaniu pracy dyplomowej.


Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 60.00%

Aktywność na zajęciach - 40.00%Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium licencjackie

Prezentacja informacji o przebiegu egzaminu dyplomowego i jego podstawach prawnych

Prezentacja i dyskusja zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych

Prezentacja wstępna

Poznowna prezentacja pokazująca postęp pracy


Prezentacja i dyskusja dotyząca wybranych pytań egzaminacyjnychLiteratura:

Literatura podstawowa

Literatura wynikająca z zakresu realizowanej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium licencjackie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium licencjackie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena dokonywana jest w opraciu o ankietę przeprowadzaną na ostatnich zajęciach. Ocena może byc wpisana, zgodnie z Regulaminem studiów UŁ, dopiero po oddaniu pracy dyplomowej.


Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 60.00%

Aktywność na zajęciach - 40.00%Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium licencjackie

Prezentacja informacji o przebiegu egzaminu dyplomowego i jego podstawach prawnych

Prezentacja i dyskusja zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych

Prezentacja wstępna

Poznowna prezentacja pokazująca postęp pracy


Prezentacja i dyskusja dotyząca wybranych pytań egzaminacyjnychLiteratura:

Literatura podstawowa

Literatura wynikająca z zakresu realizowanej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium licencjackie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium licencjackie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena dokonywana jest w opraciu o ankietę przeprowadzaną na ostatnich zajęciach. Ocena może byc wpisana, zgodnie z Regulaminem studiów UŁ, dopiero po oddaniu pracy dyplomowej.


Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 60.00%

Aktywność na zajęciach - 40.00%Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium licencjackie

Prezentacja informacji o przebiegu egzaminu dyplomowego i jego podstawach prawnych

Prezentacja i dyskusja zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych

Prezentacja wstępna

Poznowna prezentacja pokazująca postęp pracy


Prezentacja i dyskusja dotyząca wybranych pytań egzaminacyjnychLiteratura:

Literatura podstawowa

Literatura wynikająca z zakresu realizowanej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium inżynierskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gwizdałła, Paweł Maślanka, Roman Vorobel
Prowadzący grup: Tomasz Gwizdałła, Paweł Maślanka, Roman Vorobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium inżynierskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium licencjackie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium licencjackie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena dokonywana jest w opraciu o ankietę przeprowadzaną na ostatnich zajęciach. Ocena może byc wpisana, zgodnie z Regulaminem studiów UŁ, dopiero po oddaniu pracy dyplomowej.


Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 60.00%

Aktywność na zajęciach - 40.00%Ocena z formy "Seminarium licencjackie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium licencjackie

Prezentacja informacji o przebiegu egzaminu dyplomowego i jego podstawach prawnych

Prezentacja i dyskusja zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych

Prezentacja wstępna

Poznowna prezentacja pokazująca postęp pracy


Prezentacja i dyskusja dotyząca wybranych pytań egzaminacyjnychLiteratura:

Literatura podstawowa

Literatura wynikająca z zakresu realizowanej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium inżynierskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gwizdałła, Adam Jóźwik, Roman Vorobel
Prowadzący grup: Tomasz Gwizdałła, Adam Jóźwik, Roman Vorobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium inżynierskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium inżynierskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jóźwik, Paweł Kerntopf, Roman Vorobel
Prowadzący grup: Adam Jóźwik, Paweł Kerntopf, Roman Vorobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium inżynierskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium inżynierskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kerntopf, Roman Vorobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium inżynierskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium inżynierskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.