katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-FL3AMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna III
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

E1. Potrafi rozwiązać podstawowe równania różniczkowe;

E2. Potrafi zastosować teorię residu’ów do obliczania całek;

E3. Potrafi rozwiązać podstawowe równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu;

E4. Potrafi zastosować metody d’Alamberta, Fouriera i funkcji Greena do rozwiązania równań cząstkowych rzędu drugiego


Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość materiału zawartego w wykładzie Analiza Matematyczna I i Analiza matematyczna II

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami matematycznymi, precyzyjnego dowodzenia wybranych twierdzeń oraz umiejętności zastosowania poznanych twierdzeń i metod do konkretnych problemów fizycznych i matematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Krzysztof Andrzejewski, Joanna Gonera, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Joanna Gonera, Piotr Kosiński, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.