katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia specjalistyczne - teorie z cechowaniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-FZT9TE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalistyczne - teorie z cechowaniem
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna rolę teorii z cechowaniem w opisie cząstek elementarnych i odziaływań

Ma wiedzę na temat spontanicznego łamania symetrii

Zna pojęcie symetrii cechowania
(zarówno lokalnej i globalnej)

Ma pogłębioną wiedzę z klasycznej i kwantowej teorii pola


Umiejętności

Potrafi zbudować teorię niezmienniczą na lokalną niabelową symetrię cechowania

Umie opisać i wyjaśnić formalne aspekty teorii odziaływań i cząstek elementarnych

Potrafi spontanicznie złamać lokalną nieabelową symetrię cechowania


Kompetencje społeczne

Potrafi uzasadnić wybór właściwych modeli matematycznych w opisie odziaływań fundamentalnychForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość materiału zawartego w wykładach z: analizy matematycznej, elektrodynamiki klasycznej i mechaniki kwantowej.


Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii z cechowaniem i roli tych teorii w opisie cząstek elementarnych

oraz z mechanizmami Goldstone’a i Higgsa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andrzejewski
Prowadzący grup: Krzysztof Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach z uwzględnieniem zwolnień lekarskich i 1 zdarzenia losowego na 14 godzin zajęć. Uwaga: uczestnictwo studentów w zajęciach jest obowiązkowe (na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z dnia 24 września 2018 r. nr WFIS/DYD/240).


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Odpowiedź ustna - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład 1

Przypomnienie oraz uzupełnienie widomości z teorii grup i ich reprezentacji

Wybrane elementy klasycznej i kwantowej teorii pola

Elektrodynamika jako teoria cechowania

Pola Yanga-Millsa

Spontaniczne łamanie symetrii globalnej, pola Goldstone’a

Spontaniczne łamanie symetrii lokalnej, pola Higgsa

Twierdzenie Noether w teorii cechowania

Główne idee kwantowej teorii pól z symetrią cechowaniaLiteratura:

Literatura podstawowa

K. Meissner, Klasyczna teoria pola, PWN

Literatura dodatkowa

S. Weinberg, Teoria pól kwantowych, PWN

M. Guidry, Gauge Field Theories: An Introduction with Applications, Wiley

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andrzejewski
Prowadzący grup: Krzysztof Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach z uwzględnieniem zwolnień lekarskich i 1 zdarzenia losowego na 14 godzin zajęć. Uwaga: uczestnictwo studentów w zajęciach jest obowiązkowe (na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z dnia 24 września 2018 r. nr WFIS/DYD/240).


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Odpowiedź ustna - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład 1

Przypomnienie oraz uzupełnienie widomości z teorii grup i ich reprezentacji

Wybrane elementy klasycznej i kwantowej teorii pola

Elektrodynamika jako teoria cechowania

Pola Yanga-Millsa

Spontaniczne łamanie symetrii globalnej, pola Goldstone’a

Spontaniczne łamanie symetrii lokalnej, pola Higgsa

Twierdzenie Noether w teorii cechowania

Główne idee kwantowej teorii pól z symetrią cechowaniaLiteratura:

Literatura podstawowa

K. Meissner, Klasyczna teoria pola, PWN

Literatura dodatkowa

S. Weinberg, Teoria pól kwantowych, PWN

M. Guidry, Gauge Field Theories: An Introduction with Applications, Wiley

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andrzejewski
Prowadzący grup: Krzysztof Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Krzysztof Andrzejewski, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.