katalog przedmiotów - pomoc

Języki programowania III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-IID3JP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki programowania III
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza

zna cykl życia obiektów, w szczególności:
- rozumie potrzebę użycia modyfikatora const
- potrafi wykorzystać casting
- dostrzega różnice między konstruktorem kopiującym a operatorem =
- świadomie używa kopij obiektów i referencji w celu zmniejszenia ilości obiektów powoływanych do życia i optymalizacji wykonywanego kodu

ma poszerzoną wiedzę z zakresu używania i tworzenia oprogramowania, w szczególności:
- potrafi projektować obiekty i relacje między nimi
- umie zaprogramować metody i operatory
- zna cykl życia obiektów
- potrafi obsługiwać błędy pojawiające się w trakcie działania kodu
- potrafi używać debbugera
- potrafi tworzyć szablony
- zna podstawowe obiekty zawarte w bibliotece STL
- potrafi stosować wzorce programistyczne

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji i zasad informatyki w szczególności:
- rozumie ideę i zasady programowania zorientowanego obiektowo
- rozumie paradygmaty test driven development
- rozumie ideę i potrafi używać szablonów i wzorców programistycznych


Umiejętności

potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzę

potrafi stosować normy i reguły w trakcie tworzenia kodu

Potrafi zaprojektować program będący odpowiedzią na postawiony problem


Kompetencje społeczne

potrafi określać priorytety przy pisaniu kodu

rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich umiejętności przez całe życieForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w języku C/C++ na poziomie średnim, podstawy programowania zorientowanego obiektowo, umiejętność pracy w zespole.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów o programowaniu w oparciu o język C++ ze szczególnym naciskiem na bardziej zaawansowane aspekty języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych


Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 70.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ocena * 30.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Odpowiedź ustna - 95.00%

Obecność - 5.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Egzamin z przedmiotu jest trójetapowy:

napisanie programu komputerowego

udzielenie odpowiedzi na kilka pytań testowych

udzielenie odpowiedzi na 3 pytania


Nie zaliczenie któregokolwiek z powyższych punktów wiąże się z brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 81.00%

Obecność - 19.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Do wykonania jest 6 zadań punktowanych 0-5 punktów.

każda obecnośc daje 1 punkt.

Łącznie do zdobycia jest 37 punktów.


Treści kształcenia:

Wykład 1

"Witaj świecie" w C++: czyli to co wiem a to czego jeszcze nie

Kolejność tworzenia obiektów oraz jeszcze więcej o konstruktorach i destruktorach

Obsługa błędów w C++

czy double i float to to samo?
Czy 0 = 0 ?

assert

try, catch i throw


Szablony

Wzorce projektowe

singleton

fabryka


Standard Template Library

Ogonki w programowaniu

C98 a C11, ...


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Operatory i dynamiczne zarządzanie pamięcia

Dźwięk, proste obiekty, inicjalizacja zmiennych, manipulator

Kolory w konsoli, manipulatory

Dziedziczenie - utrzymanie poprawnych relacji między obiektami

Szablony

Wzorce projektoweLiteratura:

Literatura podstawowa

Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion 2012

Literatura dodatkowa

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk, Katarzyna Lepa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych


Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 70.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ocena * 30.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Odpowiedź ustna - 95.00%

Obecność - 5.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Egzamin z przedmiotu jest trójetapowy:

napisanie programu komputerowego

udzielenie odpowiedzi na kilka pytań testowych

udzielenie odpowiedzi na 3 pytania


Nie zaliczenie któregokolwiek z powyższych punktów wiąże się z brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 81.00%

Obecność - 19.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Do wykonania jest 6 zadań punktowanych 0-5 punktów.

każda obecnośc daje 1 punkt.

Łącznie do zdobycia jest 37 punktów.


Treści kształcenia:

Wykład 1

"Witaj świecie" w C++: czyli to co wiem a to czego jeszcze nie

Kolejność tworzenia obiektów oraz jeszcze więcej o konstruktorach i destruktorach

Obsługa błędów w C++

czy double i float to to samo?
Czy 0 = 0 ?

assert

try, catch i throw


Szablony

Wzorce projektowe

singleton

fabryka


Standard Template Library

Ogonki w programowaniu

C98 a C11, ...


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Operatory i dynamiczne zarządzanie pamięcia

Dźwięk, proste obiekty, inicjalizacja zmiennych, manipulator

Kolory w konsoli, manipulatory

Dziedziczenie - utrzymanie poprawnych relacji między obiektami

Szablony

Wzorce projektoweLiteratura:

Literatura podstawowa

Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion 2012

Literatura dodatkowa

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk, Katarzyna Lepa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych


Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 70.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ocena * 30.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Odpowiedź ustna - 95.00%

Obecność - 5.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Egzamin z przedmiotu jest trójetapowy:

napisanie programu komputerowego

udzielenie odpowiedzi na kilka pytań testowych

udzielenie odpowiedzi na 3 pytania


Nie zaliczenie któregokolwiek z powyższych punktów wiąże się z brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 81.00%

Obecność - 19.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Do wykonania jest 6 zadań punktowanych 0-5 punktów.

każda obecnośc daje 1 punkt.

Łącznie do zdobycia jest 37 punktów.


Treści kształcenia:

Wykład 1

"Witaj świecie" w C++: czyli to co wiem a to czego jeszcze nie

Kolejność tworzenia obiektów oraz jeszcze więcej o konstruktorach i destruktorach

Obsługa błędów w C++

czy double i float to to samo?
Czy 0 = 0 ?

assert

try, catch i throw


Szablony

Wzorce projektowe

singleton

fabryka


Standard Template Library

Ogonki w programowaniu

C98 a C11, ...


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 3

Operatory i dynamiczne zarządzanie pamięcia

Dźwięk, proste obiekty, inicjalizacja zmiennych, manipulator

Kolory w konsoli, manipulatory

Dziedziczenie - utrzymanie poprawnych relacji między obiektami

Szablony

Wzorce projektoweLiteratura:

Literatura podstawowa

Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion 2012

Literatura dodatkowa

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk, Jan Malinowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski, Paweł Kowalczyk, Michał Wiedeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

klasyczna problemowa, giełda pomysłów, projekt

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę zajęć składają się:

- zaliczenie egzaminu końcowego (50%)

- zaliczenie ćwiczeń (60% punktów za zadania, nieusprawiedliwiona nieobecność obniża notę) (35%)

- zaliczenie wykładu (15%), w szczególności:

- zdobycie łącznie 60% punktów za kartkówki prowadzone na wykładzie, nieusprawiedliwiona nieobecność na wykładzie obniża notę punktową)


Treści kształcenia:

Budowanie projektu wieloźródłowego

Techniki tworzenia obiektów w C++ (struct, class)

Pojęcie statyczności w C/C++

Operatory na przykładzie macierzy

Dziedziczenia i relacje między obiektami

Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów

polimorfizm

template na przykładzie wektora

autonomiczne listy i tablice

castowanie obiektów

singletony i fabryki


Literatura:

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Metody dydaktyczne:

klasyczna problemowa, giełda pomysłów, projekt

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę zajęć składają się:

- obecność na wykładach (5%)

- zaliczenie kartkówek (5%)

- zaliczenie egzaminu końcowego (50%)

- aktywność na zajęciach (10%)

- wykonanie szeregu zadań (30%)


Treści kształcenia:

Budowanie projektu wieloźródłowego

Techniki tworzenia obiektów w C++ (struct, class)

Pojęcie statyczności w C/C++

Operatory na przykładzie macierzy

Dziedziczenia i relacje między obiektami

Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów

polimorfizm

template na przykładzie wektora

autonomiczne listy i tablice

castowanie obiektów

singletony i fabryki


Literatura:

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Informacje dodatkowe:

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002Czy IRK BWZ?:

T

Metody dydaktyczne:

klasyczna problemowa, giełda pomysłów, projekt

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę zajęć składają się:

- obecność na wykładach (5%)

- zaliczenie kartkówek (5%)

- zaliczenie egzaminu końcowego (50%)

- aktywność na zajęciach (10%)

- wykonanie szeregu zadań (30%)


Treści kształcenia:

Budowanie projektu wieloźródłowego

Techniki tworzenia obiektów w C++ (struct, class)

Pojęcie statyczności w C/C++

Operatory na przykładzie macierzy

Dziedziczenia i relacje między obiektami

Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów

polimorfizm

template na przykładzie wektora

autonomiczne listy i tablice

castowanie obiektów

singletony i fabryki


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk, Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy IRK BWZ?:

T

Metody dydaktyczne:

klasyczna problemowa, giełda pomysłów, projekt

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę zajęć składają się:

- obecność na wykładach (5%)

- zaliczenie kartkówek (5%)

- zaliczenie egzaminu końcowego (50%)

- aktywność na zajęciach (10%)

- wykonanie szeregu zadań (30%)


Treści kształcenia:

Budowanie projektu wieloźródłowego

Techniki tworzenia obiektów w C++ (struct, class)

Pojęcie statyczności w C/C++

Operatory na przykładzie macierzy

Dziedziczenia i relacje między obiektami

Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów

polimorfizm

template na przykładzie wektora

autonomiczne listy i tablice

castowanie obiektów

singletony i fabryki


Literatura:

Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT

Jesse Liberty, C++ Księga eksperta, Helion 1999

Bruce Eckel, Thinking in C++, T1 i T2, Helion 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ścibór Sobieski
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk, Ścibór Sobieski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.