Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki programowania II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ISI2JP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki programowania II
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza

zna zasady projektowania zorientowanego obiektowo

zna i rozumie składnię języka C++

zna podstawowe pojęcia związne z programowaniem zorientowanym obiektowo


Umiejętności

potrafi zastosować w praktyce techniki programowania obiektowego

potrafi wykorzystać dostępne biblioteki i narzędzia w celu efektywnej realizacji określonego zadania

potrafi zaprojektować i wytworzyć oprogramowanie na podstawie dostarczonej dokumentacji


Kompetencje społeczne

potrafi dyskutować wybór optymalnego rozwiązania dla danego projektuForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawy programowania

Algorytmy i struktury danych


Skrócony opis:

Student poznaje mechanizmy i zasady programowania obiektowego.

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z programowaniem obiektowym. Wprowadzenie pojęcia klasy i obiektu, enkapsulacji, dziedziczenia i polimorfizmu. Omówienie podstaw projektowania obiektowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Stawska
Prowadzący grup: Katarzyna Lepa, Jan Malinowski, Zofia Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.


Metody dydaktyczne:

Wykład 3

Metody podające | Wykład informacyjny


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 3" ocena * 50.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ocena * 50.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład 3" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 70.00%

Pytania opisowe - 30.00%Ocena z formy "Wykład 3" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 70.00%

Wykonanie ćwiczenia - 30.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak


Treści kształcenia:

Wykład 3

Wprowadzenie do programowania obiektowego
Struktury, klasy, obiekty.

Enkapsulacja.
Statyczne składniki klasy.

Konstruktory i destruktory.
Konstruktor kopiujący i operator przypisania.

Przeciążenie operatorów.
Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.

Dziedziczenie klas.

Polimorfizm.
Klasy abstrakcyjne.

Obsługa wyjątków.

Szablony funkcji i klas.


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1

Wprowadzenie do programowania obiektowego
Struktury, klasy, obiekty.

Enkapsulacja.
Statyczne składniki klasy.

Konstruktory i destruktory.
Konstruktor kopiujący i operator przypisania.

Przeciążenie operatorów.
Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.

Dziedziczenie klas.

Polimorfizm.
Klasy abstrakcyjne.

Obsługa wyjątków.

Szablony funkcji i klas.Literatura:

Literatura podstawowa

B. Eckel, Thinking in C++, Helion., 2002.

J. Grębosz, Symfonia C++ standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Stawska
Prowadzący grup: Dariusz Głas, Katarzyna Lepa, Jan Malinowski, Zofia Stawska, Maciej Sysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Głas, Katarzyna Lepa, Jan Malinowski, Julian Sitarek, Zofia Stawska, Michał Szanecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z użyciem komputera z kompilatorem i środków audiowizualnych, każde zagadnienie ilustrowane przykładowym programem. Studenci otrzymują kopie programów przykładowych i zadania do samodzielnego rozwiązania.

Sposoby i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia wykładu:


Ocena za wysłuchanie wykładu (np. 50 lub 60 %), zaliczenie pisemnego testu i sprawdzianu z zadań (dopełnienie do 100 %).

Znajomość materiału z zakresu wykładu, znajomość elementów programowania z ćwiczeń laboratoryjnych (np. napisać fragment programu, zaprojektować klasę, przeanalizować fragment programu).


Wymagania minimalne do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:


Umiejętność projektowania klas ze znajomością zasad dziedziczenia. Poprawne użycie konstruktorów i przeciążania operatora przypisania. Umiejętność algorytmizowania zagadnień i budowania projektów.

Zaliczone sprawdziany i kolokwia podczas ćwiczeń laboratoryjnych


Treści kształcenia:

1. Struktury, klasy, obiekty.

2. Konstruktory, konstruktor kopiujący; operator przypisania; destruktor.

3. Dziedziczenie klas;

prezentacja poprawnego dziedziczenia;

przykłady niepożądanych „efektów ubocznych” przy dziedziczeniu.

4. Polimorfizm (virtualność) dla metod.

5. Klasy abstrakcyjne.

6. Wskaźniki, referencje; wywołania metod wirtualnych.

7. Dziedziczenie wielokrotne.

8. Polimorfizm (virtualność) dla klas.

9. Przeciążanie operatorów.

10. Konstruktor kopiujący i operator przypisania.

11. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.

12. Obsługa wyjątków.

13. Enumeratory.

14. Unie, przykłady zastosowań i niebezpieczeństwo ich używania.

15. Zasady pisania programów:

– konstruowanie nagłówków (headerów) klas, implementowanie metod i zasady łączenia kodu z wielu plików w jeden program;

– dokumentowanie programu (m.in. komentarze w headerze).


Literatura:

1. B. Stroustrup - Język C++, WN-T Warszawa 1997; The C++ programming language

2. S. Meyers Effective C++ (50 new ways to improve your programs and designs)

3. S. Meyers Effective C++ (35 new ways to improve your programs and designs)

4. S. B. Lipman – C++ Primer, wyd. AT&T Bell Lab., 1989

5. Microsoft Visual C++ on-line help

6. J. Grębosz – Symfonia C++, wyd. Oficyna Kallimach, 1994 (i późniejsze wyd.)

7. T. Swan - Mastering Borland C++, SAMS Indiana, USA (lub inne pozycje tego autora)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Głas, Jan Malinowski, Julian Sitarek, Zofia Stawska, Michał Szanecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z użyciem komputera z kompilatorem i środków audiowizualnych, każde zagadnienie ilustrowane przykładowym programem. Studenci otrzymują kopie programów przykładowych i zadania do samodzielnego rozwiązania.

Sposoby i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia wykładu:


Ocena za wysłuchanie wykładu (np. 50 lub 60 %), zaliczenie pisemnego testu i sprawdzianu z zadań (dopełnienie do 100 %).

Znajomość materiału z zakresu wykładu, znajomość elementów programowania z ćwiczeń laboratoryjnych (np. napisać fragment programu, zaprojektować klasę, przeanalizować fragment programu).


Wymagania minimalne do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:


Umiejętność projektowania klas ze znajomością zasad dziedziczenia. Poprawne użycie konstruktorów i przeciążania operatora przypisania. Umiejętność algorytmizowania zagadnień i budowania projektów.

Zaliczone sprawdziany i kolokwia podczas ćwiczeń laboratoryjnych


Treści kształcenia:

1. Struktury, klasy, obiekty.

2. Konstruktory, konstruktor kopiujący; operator przypisania; destruktor.

3. Dziedziczenie klas;

prezentacja poprawnego dziedziczenia;

przykłady niepożądanych „efektów ubocznych” przy dziedziczeniu.

4. Polimorfizm (virtualność) dla metod.

5. Klasy abstrakcyjne.

6. Wskaźniki, referencje; wywołania metod wirtualnych.

7. Dziedziczenie wielokrotne.

8. Polimorfizm (virtualność) dla klas.

9. Przeciążanie operatorów.

10. Konstruktor kopiujący i operator przypisania.

11. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.

12. Obsługa wyjątków.

13. Enumeratory.

14. Unie, przykłady zastosowań i niebezpieczeństwo ich używania.

15. Zasady pisania programów:

– konstruowanie nagłówków (headerów) klas, implementowanie metod i zasady łączenia kodu z wielu plików w jeden program;

– dokumentowanie programu (m.in. komentarze w headerze).


Literatura:

1. B. Stroustrup - Język C++, WN-T Warszawa 1997; The C++ programming language

2. S. Meyers Effective C++ (50 new ways to improve your programs and designs)

3. S. Meyers Effective C++ (35 new ways to improve your programs and designs)

4. S. B. Lipman – C++ Primer, wyd. AT&T Bell Lab., 1989

5. Microsoft Visual C++ on-line help

6. J. Grębosz – Symfonia C++, wyd. Oficyna Kallimach, 1994 (i późniejsze wyd.)

7. T. Swan - Mastering Borland C++, SAMS Indiana, USA (lub inne pozycje tego autora)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Malinowski
Prowadzący grup: Tomasz Gwizdałła, Paweł Kowalczyk, Jan Malinowski, Julian Sitarek, Zofia Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk, Piotr Kruszyński, Jan Malinowski, Paweł Maślanka, Zofia Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy IRK BWZ?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.