katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZU1BD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna elementy modelu ER

Wyjaśnia konieczność stosowania dzienników transakcyjnych

Używa więzów definiując tabele


Umiejętności

Projektuje schemat relacyjny na podstawie modelu ER

Projektuje koncepcyjnie model danych z wykorzystaniem diagramów ER

Używa zapytań SQL


Kompetencje społeczne

Przekonuje o braku normalizacji relacji

Identyfikuje grupy operacji jako potencjalne transakcjeForma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

Brak


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami relacyjnych baz danych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Miniak-Górecka
Prowadzący grup: Alicja Miniak-Górecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka, Alicja Miniak-Górecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1

Metody eksponujące | Pokaz

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 50.00%

Debata - 50.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak


Treści kształcenia:

Wykład 1

Model związków encji

Podstawowe pojęcia (encje, rekordy,związki, klucze)

Związki isa

Zbiory słabych encji


Relacyjny model danych

Relacje i zmienne relacyjne

Od diagramów E/R do modelu relacyjnego

Łączenie relacji

Od diagramów E/R do modelu relacyjnego- słabe encje

Przekształcenie struktur podklas w relacje


Projektowanie schematów baz danych i postacie normalne

Zależności funkcyjne

Anomalie

Postacie normalne (BCNF, 3NF )

Zależności wielowartościowe

Czwarta postać normalna


Transakcje i radzenie sobie z uszkodzeniami systemu

Punkty kontrolne

Dzienniki powtórzeń

Odtwarzanie przy użyciu dzienników powtórzeń

Dzienniki wycowań-powtórzeńLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 1

SQL

tworzenie i usuwanie tabel

Wstawianie i modyfikacja danych (INSERT, UPDATE, DELETE)

Zapytania (złączenia, funkcje agregujące, grupowanie, podzapytania, WITH, sortowanie, kwantyfikatory)

Wykorzystanie podzapytań w INSERT, UPDATE, DELETE

Widoki

Zapytania rekurencyjne

Transakcje w SQL

Funkcje i procedury składowane


Więzy i postacie normalne

Postacie normalne

Więzy w SQL (CHECK, NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, referencyjne)

Projektowanie schematów baz danych
Literatura:

Literatura podstawowa

H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom„Systemy Baz Danych. Pełny Wykład”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems”, Addison Wesley, 2004

Codd, Edgar F.“A relational model of data for large shared data banks.” Communications of the ACM 13.6 (1970): 377-387.

Inne materiały dydaktyczne

Wykład „Bazy Danych” ze strony http://wazniak.mimuw.edu.pl/.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka, Alicja Miniak-Górecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Treści kształcenia:

1. Podstawowe pojęcia (encje, rekordy,związki, klucze)

2. Związki isa

3. Zbiory słabych encji

4. Relacyjny model danych

5. Od diagramów E/R do modelu relacyjnego

6. Łączenie relacji

7. Od diagramów E/R do modelu relacyjnego- słabe encje

8. Przekształcenie struktur podklas w relacje

9. Zależności funkcyjne

10. Anomalie

11. Postacie normalne (BCNF, 3NF )

12. Zależności wielowartościowe

13. 4NF


Literatura:

H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom „Systemy Baz Danych. Pełny Wykład”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. Wykład w większości opiera się na tej pozycji i większość diagramów, tabel i rysunków jest

zaczerpnięta z wydania angielskiego tej monografii .

C.J. Date „An Introduction to Database Systems”, Addison Wesley, 2004

Wykład „Bazy Danych” ze strony http://wazniak.mimuw.edu.pl/.

Codd, Edgar F.“A relational model of data for large shared data banks.” Communications of the ACM 13.6 (1970): 377-387.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.