katalog przedmiotów - pomoc

Decision Making

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-1DAZAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Decision Making
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Knows and understands basic concepts and principles of industrial property protection and copyrights as well as the need for intellectual property management and its application in decision making problems
08F-2A_W09
08Z-2P_W09
08L-2P_W07


Umiejętności

Has language skills in the theory and practice of decision making discipline in accordance with the requirements appropriate to level B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages
08F-2A_U09
08Z-2P_U10
08L-2P_U08

Has ability to prepare in Polish and modern foreign language (English) oral assignments and multimedia presentations on decision making basing on theoretical aspects of these phenomena and variety of sources
08F-2A_U08
08Z-2P_U09
08L-2P_U07

Has an in-depth ability to prepare in Polish and modern foreign language (English) different written assignments concerning specific issues on decision making:
08F-2A_U07
08Z-2P_U08
08L-2P_U05


Kompetencje społeczne

Understands the need for continuous long-life knowledge strengthening, may inspire and organize learning process of others

Understands the need and importance of fulfilling ethical standards and professional behavior in the area of decision making, as well as initiating and promoting such attitudes

Is focused on using methods of risk analysing and decision making in real business situationForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

The course is dedicated to students who can speak English and like mathematcis.


Skrócony opis:

Presentation of the essence of risk and uncertainty, methods of converting uncertainty into risk and risk management. Students will get knowledge of risk management process and how to implement risk in decision making process. The course includes quantitative approaches that support the process of decision-making in risk situation. The emphasis is put on decisions in business situations, although there are presented also non-financial decision situations (as well as multicriteria decision problems).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Studium przypadku

Metody poszukujące | Metoda problemowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Presentation is a group-work that must be submitted in due time. Delay in submission reduces points for this form.

Descriptive questions are individual work (concerning chosen lectures) and must be submitted in due time. Delay in submission reduces points for this form.

Test/quiz is individual work (concerning chosen lectures) that verifies skills acquired by students. Delay in solving test/quiz reduces points for this form.

Attendance is included in final grade, however is obligatory. Only 2 absences (if not excused) are allowed. Student who was absent during more than 2 lectures will not pass the course (regardless of other form of assignment)


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Obecność - 20.00%

Prezentacja - 40.00%

Pytania opisowe - 20.00%

Test / quiz - 20.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 51.00% - ocena 2

51.00% i więcej - ocena 3

61.00% i więcej - ocena 3,5

71.00% i więcej - ocena 4

81.00% i więcej - ocena 4,5

91.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Essence of risk and uncertainty

Process of decision making

Methods of risk measurement in decision making

Criteria of choice in risky situation (expected value)

Alternative criteria of decision making

Risk attitudes. Utility criterion in decision making

Multiple criteria decision problems (semester 2 - summer)

Characteristics of information. Value of informationLiteratura:

Literatura podstawowa

•K.T. Marshall, R.M. Oliver, „Decision Making and Forecasting”, McGraw-Hill, 1995

Literatura dodatkowa

•R.T. Clemen, T. Reilly, Making Hard Decisions with DecisionTools ®, Duxbury Thomson Learning, 2001

•P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 4th Edition, Wiley 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Studium przypadku

Metody poszukujące | Metoda problemowaSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Obecność - 30.00%

Prezentacja - 40.00%

Pytania opisowe - 15.00%

Test / quiz - 15.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 51.00% - ocena 2

51.00% i więcej - ocena 3

61.00% i więcej - ocena 3,5

71.00% i więcej - ocena 4

81.00% i więcej - ocena 4,5

91.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Essence of risk and uncertainty

Process of decision making

Methods of risk measurement in decision making

Criteria of choice in risky situation (expected value)

Alternative criteria of decision making

Risk attitudes. Utility criterion in decision making
Literatura:

Literatura podstawowa

•K.T. Marshall, R.M. Oliver, „Decision Making and Forecasting”, McGraw-Hill, 1995

Literatura dodatkowa

•R.T. Clemen, T. Reilly, Making Hard Decisions with DecisionTools ®, Duxbury Thomson Learning, 2001

•P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 4th Edition, Wiley 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Lecture

Search methods | Paper discussion

Expository method | Information lecture

Expository method | Problem lecture

Search methods | case studySposoby i kryteria oceniania:Treści kształcenia:

Lecture

Essence of risk and uncertainty (semester 2 - summer)

Process of decision making (semester 2 - summer)

Methods of risk measurement in decision making (semester 2 - summer)

Criteria of choice in risky situation - expected value (semester 2 - summer)

Alternative criteria of decision making (semester 2 - summer)

Risk attitudes. Utility criterion in decision making (semester 2 - summer)

Multiple criteria decision problems (semester 2 - summer)Literatura:

Basic literature

•P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 4th Edition, Wiley 2010

Supplementary literature

•R.T. Clemen, T. Reilly, Making Hard Decisions with DecisionTools ®, Duxbury Thomson Learning, 2001

•K.T. Marshall, R.M. Oliver, „Decision Making and Forecasting”, McGraw-Hill, 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czajor
Prowadzący grup: Przemysław Czajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.