katalog przedmiotów - pomoc

Public Sector Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-1PSZAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Sector Economics
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty kształcenia:

WiedzaUmiejętności

Kompetencje społeczne
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

The course is dedicated to students who can speak English and like mathematcis.


Skrócony opis:

Presentation of the essence of risk and uncertainty, methods of converting uncertainty into risk and risk management. Students will get knowledge of risk management process and how to implement risk in decision making process. The course includes quantitative approaches that support the process of decision-making in risk situation. The emphasis is put on decisions in business situations, although there are presented also non-financial decision situations (as well as multicriteria decision problems).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Moterski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody eksponujące | Drama

Metody podające | Opowiadanie, opis

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody podające | Opowiadanie, opis

Metody podające | Wykład konwersatoryjnySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Aktywność na zajęciach - 30.00%

Projekt / Studium przypadku - 70.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Essence of risk and uncertainty

Methods of risk measurement in decision making

Criteria of choice in risky situation (expected value)

Risk attitudes. Utility criterion in decision making

Multiple criteria decision problemsLiteratura:

Literatura podstawowa

•K.T. Marshall, R.M. Oliver, „Decision Making and Forecasting”, McGraw-Hill, 1995

Literatura dodatkowa

•R.T. Clemen, T. Reilly, Making Hard Decisions with DecisionTools ®, Duxbury Thomson Learning, 2001

•P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 4th Edition, Wiley 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Moterski
Prowadzący grup: Filip Moterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Moterski
Prowadzący grup: Filip Moterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Lektorat - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Moterski
Prowadzący grup: Filip Moterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Moterski
Prowadzący grup: Filip Moterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Turała
Prowadzący grup: Filip Moterski, Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.