katalog przedmiotów - pomoc

Formy współdziałania przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-1WRZAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy współdziałania przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w sektorze prywatnym, publicznym, społecznym i non profit

Posiada pogłębioną wiedzę na temat tworzenia organizacji, ich odwzorowania strukturalnego w odniesieniu do fazy cyklu życia organizacji, wpływu otoczenia

Posiada rozszerzoną wiedzę związaną z oddziaływaniem różnych organizacji z otoczenia na jej funkcjonowanie oraz sposobów podjęcia i prowadzenia współpracy dla uzyskania korzystnych efektów

Zna zasady tworzenia i rozwoju róznych form przedsiębiorczości w sektorze prywatnym, publicznym, społecznym i non profit S2P_W11

Posiada poszerzoną wiedzę o róznych typach organizacji, ich strukturach i funkcjonowania S2P_W02

Posiada rozszerzoną wiedzę związaną z oddziaływaniem różnych organizacji z otoczenia na jej funkcjonowanie oraz sposobów podjęcia i prowadzenia współpracy dla uzyskania korzystnych efektów S2P_W03


Umiejętności

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i nowożytnym języku obcym

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i nowożytnym języku obcym w zakresie dyscypliny zarządzania

Potrafi dokonywać szczegółowych obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych, przestrzennych, ekonomicznych i rynkowych oraz relacji między nimi


Kompetencje społeczne

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczyForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego i podstaw zarządzania


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi formami współdziałania przedsiębiorstw w związku z procesami liberalizacji i globalizacji rynków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinkowska-Krauze
Prowadzący grup: Beata Glinkowska-Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Metoda problemowa

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące | Dyskusja okrągłego stołu

Metody poszukujące | Dyskusja referatuSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Prezentacja - 50.00%

Esej - 25.00%

Obecność - 25.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Związki przedsiębiorstw z otoczeniem

Globalizacja i liberalizacja rynków - kierunki rozwoju przedsiębiortsw

Alianse strategiczne - istota

Grupy kapitałowe - istota

Grupy kapitałowe - rodzaje

Stan eksportu w Polsce i jego kierunki

Stan importu w Polsce i jego kierunkiLiteratura:

Literatura podstawowa

L. Kłobukowa, I. Michałkina, S. Chawronina, B. Dereń, J. Tarsa, F. Witkowska-Lewicka, Język rosyjski w sferze biznesu, Wyd. PWN Warszawa 2012

A. Markunas, Типовое фраэы русского яэыка для делого общения, Wyd. UAM, Poznań 2001

Słownik rosyjsko- polski, polsko- rosyjski (dla menedżerów)

Literatura dodatkowa

A. Махнач, Из первых уст, Wyd. Kram, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinkowska-Krauze
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Metoda problemowa

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące | Dyskusja okrągłego stołu

Metody poszukujące | Dyskusja referatuSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Prezentacja - 50.00%

Esej - 25.00%

Obecność - 25.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 60.00% - ocena 2

60.00% i więcej - ocena 3

70.00% i więcej - ocena 3,5

80.00% i więcej - ocena 4

90.00% i więcej - ocena 4,5

95.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Związki przedsiębiorstw z otoczeniem

Globalizacja i liberalizacja rynków- kierunki rozwoju przedsiębiortsw

Alianse strategiczne-istota

Grupy kapitałowe- istota

Grupy kapitałowe-rodzaje

Stan eksportu w Polsce i jego kierunki

Stan importu w Polsce i jego kierunkiLiteratura:

Literatura podstawowa

L. Kłobukowa, I. Michałkina, S. Chawronina, B. Dereń, J. Tarsa, F. Witkowska-Lewicka, Język rosyjski w sferze biznesu, Wyd. PWN Warszawa 2012

A. Markunas, Типовое фраэы русского яэыка для делого общения, Wyd. UAM, Poznań 2001

Słownik rosyjsko- polski, polsko- rosyjski (dla menedżerów)

Literatura dodatkowa

A. Махнач, Из первых уст, Wyd. Kram, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinkowska-Krauze
Prowadzący grup: Beata Glinkowska-Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Metoda problemowaSposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu

ustalana jest w oparciu o wyniki następujących składników zaliczenia:

Ocena końcowa z przedmiotu

ustalana jest na podstawie następującej skali:

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

BrakTreści kształcenia:

Wykład kursowy

•Wprowadzenie

•Przedsiębiorstwo- istota, definicje

•Rodzaje przedsiębiorstw

•Związki przedsiębiorstw z otoczeniem

•Globalizacja i liberalizacja rynków

•Proste formy współdziałania

•Złożone formy współdziałania

- internacjonalizacja i globaliozacja działalnościLiteratura:

Literatura podstawowa

•L. Kłobukowa, I. Michałkina, S. Chawronina, B. Dereń, J. Tarsa, F. Witkowska-Lewicka, Język rosyjski w sferze biznesu, Wyd. PWN Warszawa 2012

•A. Markunas, Типовое фраэы русского яэыка для делого общения, Wyd. UAM, Poznań 2001

- Słownik rosyjsko- polski, polsko- rosyjski (dla menedżerów)

Literatura dodatkowa

•A. Махнач, Из первых уст, Wyd. Kram, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinkowska-Krauze
Prowadzący grup: Beata Glinkowska-Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinkowska-Krauze
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.