Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie narzędzi Business Intelligence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PBIDLI-FIRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie narzędzi Business Intelligence
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zaliczenia:

zaliczenie

Poziom studiów:

Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

W ramach kursu Projektowanie narzędzi Business Intelligence oferujemy warsztaty, podczas których wprowadzane jest narzędzie raportujące - Qlik Sense. Program zajęć obejmuje cztery 2-godzinne spotkania, składające się z wykładu oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu pisania skryptów i transformacji danych w Qlik Sense. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wyzwań, jakie stoją przed DevOps BI podczas pracy w banku. Studenci rozwiążą problemy w oparciu o codzienne zadania projektowe, w szczególności związane z rozwojem aplikacji Qlik Sense, a także poznają najlepsze praktyki, które należy stosować pracując w środowisku korporacyjnym. Na ostatnich zajęciach studenci rozwiążą quiz obejmujący najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz, Marek Majewski
Prowadzący grup: Marek Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
kontakt USOSweb 6.8.0.0--0