Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WP0LWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zaliczenia:

zaliczenie

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

1. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat linuxa (terminal)

2. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z programowania obiektowego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat wykorzystania budowania aplikacji internetowych przy wykorzystaniu NodeJS, Vue.js i Websockets oraz deploymentu i monitoringu usług przy wykorzystaniu Vagrant, Ansible i PM2. Dodatkowo studenci zbudują platformę do wielokanałowej komunikacji, z której będą potrafili nawiązać rozmowę tekstową (chat) i telefoniczną.

Efekty uczenia się:

E.K. 1. Student potrafi potrafi przygotować środowisko do tworzenia aplikacji webowych w technologii JavaScript

E.K. 2. Student potrafi pracować z repozytorium kodu GIT

E.K. 3. Student potrafi przygotować frontend aplikacji webowej Vue.js

E.K. 4. Student potrafi zaimplementować serwer w Node.js udostępniający REST API

E.K. 5. Student potrafi wykorzystać WebSockets do zapewnienia ciągłej dwukierunkowej komunikacji przeglądarka-serwer

E.K. 6. Student potrafi zautomatyzować proces dostarczania aplikacji w formie kontenerów Docker

E.K. 7. Student potrafi monitorować aplikację w środowisku produkcyjnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji. Na zajęciach część projektów jest prezentowana przez prowadzącego. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Student przygotowuje 3 projekty częściowe (frontend, usługa REST, kontener zawierający frontend i usługę).

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie części.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne do: Javascript, NodeJS, NPM, ExpressJS, GIT

2. Repozytorium na BitBucket

3. Instalacja podstawowych komponentów (NodeJS 8.x, npm, GIT, Visual Studio Code)

4. Instalacja serwera ExpressJS

5. Implementacja podstawowego serwera HTTP nasłuchującego na porcie

6. Stworzenie końcówki GET i POST zwracającej odpowiedź w formacie JSON

7. Wprowadzenie do middleware w ExpressJS

8. Instalacja komponentów frontendowych (AngularCLI)

9. Wyjaśnienie architektury Vue.JS

10. Stworzenie skeletona projektu frontendowego implementującego okno chatu

11. Wyjaśnienie idei Websockets

12. Omówienie biblioteki Socket.io

13. Wprowadzenie routingu do aplikacji Frontend

14. Wprowadzenie do RxJS

15. Utrzymanie aplikacji - monitoring

16. Utrzymanie aplikacji - deployment

17. Utrzymanie aplikacji - automatyzacja deploy

18. Wstęp do ansible


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji. Na zajęciach część projektów jest prezentowana przez prowadzącego. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Student przygotowuje 3 projekty częściowe (frontend, usługa REST, kontener zawierający frontend i usługę).

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie części.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne do: Javascript, NodeJS, NPM, ExpressJS, GIT

2. Repozytorium na BitBucket

3. Instalacja podstawowych komponentów (NodeJS 8.x, npm, GIT, Visual Studio Code)

4. Instalacja serwera ExpressJS

5. Implementacja podstawowego serwera HTTP nasłuchującego na porcie

6. Stworzenie końcówki GET i POST zwracającej odpowiedź w formacie JSON

7. Wprowadzenie do middleware w ExpressJS

8. Instalacja komponentów frontendowych (AngularCLI)

9. Wyjaśnienie architektury AngularJS

10. Stworzenie skeletona projektu frontendowego implementującego okno chatu

11. Wyjaśnienie idei Websockets

12. Omówienie biblioteki Socket.io

13. Wprowadzenie routingu do aplikacji Frontend

14. Wprowadzenie do RxJS

15. Utrzymanie aplikacji - monitoring

16. Utrzymanie aplikacji - deployment

17. Utrzymanie aplikacji - automatyzacja deploy

18. Wstęp do ansible


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji. Na zajęciach część projektów jest prezentowana przez prowadzącego. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Student przygotowuje 3 projekty częściowe (frontend, usługa REST, kontener zawierający frontend i usługę).

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie części.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne do: Javascript, NodeJS, NPM, ExpressJS, GIT

2. Repozytorium na BitBucket

3. Instalacja podstawowych komponentów (NodeJS 8.x, npm, GIT, Visual Studio Code)

4. Instalacja serwera ExpressJS

5. Implementacja podstawowego serwera HTTP nasłuchującego na porcie

6. Stworzenie końcówki GET i POST zwracającej odpowiedź w formacie JSON

7. Wprowadzenie do middleware w ExpressJS

8. Instalacja komponentów frontendowych (AngularCLI)

9. Wyjaśnienie architektury AngularJS

10. Stworzenie skeletona projektu frontendowego implementującego okno chatu

11. Wyjaśnienie idei Websockets

12. Omówienie biblioteki Socket.io

13. Wprowadzenie routingu do aplikacji Frontend

14. Wprowadzenie do RxJS

15. Utrzymanie aplikacji - monitoring

16. Utrzymanie aplikacji - deployment

17. Utrzymanie aplikacji - automatyzacja deploy

18. Wstęp do ansible


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia informatyczne, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji. Na zajęciach część projektów jest prezentowana przez prowadzącego. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Student przygotowuje 3 projekty częściowe (frontend, usługa REST, kontener zawierający frontend i usługę).

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie części.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne do: Javascript, NodeJS, NPM, ExpressJS, GIT

2. Repozytorium na BitBucket

3. Instalacja podstawowych komponentów (NodeJS 8.x, npm, GIT, Visual Studio Code)

4. Instalacja serwera ExpressJS

5. Implementacja podstawowego serwera HTTP nasłuchującego na porcie

6. Stworzenie końcówki GET i POST zwracającej odpowiedź w formacie JSON

7. Wprowadzenie do middleware w ExpressJS

8. Instalacja komponentów frontendowych (AngularCLI)

9. Wyjaśnienie architektury AngularJS

10. Stworzenie skeletona projektu frontendowego implementującego okno chatu

11. Wyjaśnienie idei Websockets

12. Omówienie biblioteki Socket.io

13. Wprowadzenie routingu do aplikacji Frontend

14. Wprowadzenie do RxJS

15. Utrzymanie aplikacji - monitoring

16. Utrzymanie aplikacji - deployment

17. Utrzymanie aplikacji - automatyzacja deploy

18. Wstęp do ansible


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
kontakt USOSweb 6.8.0.0--0