katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie interfejsów użytkownika 1100-IU0OII
Reguły punktacji przedmiotu

DLI(11) - Informatyka studia stacjonarne 1-go stopnia
DLI(11)_N - Informatyka studia stacjonarne 1-go stopnia - od 14/15
DLI_GG(11) - Informatyka - grafika komputerowa i projektowanie gier studia stacjonarne 1-go stopnia
DLI_GG(11)_N - Informatyka - grafika komputerowa i projektowanie gier studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13
DLI_LI(11) - Informatyka - logistyka z systemami informatycznymi studia stacjonarne 1-go stopnia
DLI_LI(11)_N - Informatyka - logistyka z systemami informatycznymi studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13
DLI_SD(11) - Informatyka - sieci komputerowe i przetwarzanie danych studia stacjonarne 1-go stopnia
DLI_SD(11)_N - Informatyka - sieci komputerowe i przetwarzanie danych studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13
DMI(11) - Informatyka studia stacjonarne magisterskie
DMI(11)-04/05 - Informatyka studia stacjonarne magisterskie 04/05
DMI(11)-05/06 - Informatyka studia stacjonarne magisterskie 05/06
DUI(11) - Informatyka ogólna studia stacjonarne 2-go stopnia
DUI_IM(11) - Informatyka, spec.: interaktywne media studia stacjonarne 2-go stopnia
DUI_IM(11)_N - Informatyka, spec.: interaktywne media studia stacjonarne 2-go stopnia 12/13
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLI(11)
DLI(11)_N
DLI_GG(11)
DLI_GG(11)_N
DLI_LI(11)
DLI_LI(11)_N
DLI_SD(11)
DLI_SD(11)_N
DMI(11)
DMI(11)-04/05
DMI(11)-05/06
DUI(11)
DUI_IM(11)
DUI_IM(11)_N
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(L-13/14 - ...)
3
(L-13/14 - ...)
3
(L-13/14 - ...)
3
(L-13/14 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(L-10/11 - ...)
3
(L-12/13 - ...)
3
(L-12/13 - ...)
Punkty dla Informatyki I stopnia - obowiązkowe semestr 1- 6
1100-INF-LIC-PO
nie zdefiniowano 100
(Z-07/08 - ...)
100
(Z-07/08 - ...)
100
(Z-07/08 - ...)
100
(Z-07/08 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty dla Wydziału Matematyki
1100-MAT
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
3
(09/10 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano