katalog przedmiotów - pomoc

Teoria miary i całki 1100-TM0ZUM
Reguły punktacji przedmiotu

ZUM_MOF(11) - Matematyka ogólna i finansowa, studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia
ZUM_NI(11) - Matematyka, sp. nauczycielska w zakr. matematyki i informatyki studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia
ZUM_OF(11) - Matematyka finansowa, studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZUM_MOF(11)
ZUM_NI(11)
ZUM_OF(11)
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(Z-18/19 - ...)
6
(Z-10/11 - ...)
2
(16/17 - ...)
Punkty dla Wydziału Matematyki
1100-MAT
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(Z-10/11 - ...)
nie zdefiniowano