ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 274 dni temu

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA w roku akademickim 2020/2021

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Składanie wniosków:  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w roku akademickim 2020/2021 informuje, że wnioski
o przyznanie stypendium Rektora, zarejestrowane przez platformę USOSweb, będą przyjmowane
w formie skanu lub zdjęcia* na specjalnie utworzoną skrzynkę mailową stypendiarektora.biol@biol.uni.lodz.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ww. wniosków, prosimy również o kontakt drogą elektroniczną na podaną skrzynkę e-mail.

 

 

Wnioski należy składać w okresie 28 października 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

 

Odbieranie przesłanej dokumentacji będzie odbywać się w niżej podanych terminach:

 

studia I i II stopnia --- Koordynator: mgr Jolanta Gołębiewska

 

´ studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia: PONIEDZIAŁKI ž 900 − 1100

                                                                                        WTORKI ž 900 − 1100

                                                                                                CZWARTKI ž 900 − 1100

                                                                                                           PIĄTKI ž 900 – 1100

 

 

 

studia III stopnia (doktoranckie) --- Koordynator: mgr Inga Grzelak

 

´  studia stacjonarne III stopnia:  WTORKI ž 1300 – 1500

                                                                  PIĄTKI ž 1300 – 1500

 

 

(*) Zgodnie z zapisem w § 28 Regulaminu Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być składane w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy.

 

Prosimy o przesyłanie w formie skanów lub zdjęć:

- podpisanych wniosków i oświadczeń,

wszystkich załączników tj. potwierdzeń uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, wydrukowanych i opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem.

Uwaga !!! Skany lub zdjęcia ww. dokumentów powinny być dobrej jakości, czytelne a w przypadku zdjęć bez zbędnego tła.