ostatnia migracja danych: 1 godz. 24 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 270 dni temu

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA w roku akademickim 2021/2022
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Składanie wniosków:


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w roku akademickim 2021/2022 informuje, że wnioski
o przyznanie stypendium Rektora, zarejestrowane przez platformę USOSweb, będą przyjmowane
w formie papierowej. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przekazać do pracownika Dziekanatu poprzez wrzucenie wniosku wraz z ewentualnymi załącznikami do jednej ze skrzynek korespondencyjnych znajdujących się na Wydziale BiOŚ (Budynek A, Dziekanat).

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ww. wniosków, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail

Koordynator Wydziałowy (studia I i II stopnia): mgr Jolanta Gołębiewska
                                                                     jolanta.golebiewska@biol.uni.lodz.pl

Koordynator Wydziałowy (studia III stopnia): mgr Inga Grzelak
                                                                  inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

 

                                            Wnioski należy składać w okresie 15 października 2021 r. – 2 listopada 2021 r.

 

Odbieranie przekazanej dokumentacji będzie odbywać się w niżej podanych terminach: 

   studia I i II stopnia --- Koordynator: mgr Jolanta Gołębiewska 

» studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia:

                                                                      WTORKI ⇒ 9:00 − 11:00

                                                                      PIĄTKI ⇒ 9:00 – 11:00


  

  studia III stopnia (doktoranckie) --- Koordynator: mgr Inga Grzelak

» studia stacjonarne III stopnia:

                                               WTORKI ⇒ 12:00 – 14:00

                                               PIĄTKI ⇒ 12:00 – 14:00

 


 

Prosimy o przekazanie:
- podpisanych wniosków,
- wszystkich załączników tj. potwierdzeń uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, wydrukowanych i opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem" wraz z datą i podpisem.