ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 172 dni temu

 

Informacje dla Studentów na temat:

 1. Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej-

     Jak wypełnić Ankietę?

2.   Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje)

  

 Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec

każdego z semestrów za pomocą systemu  USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.

Każdy student  wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2019/20

Wypełnianie Ankiet w terminie:

07.01.2020 – 16.01.2020

  

 Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr letni 2019/20

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYCH terminach:

dla studiów stacjonarnych - 06.12.2019 – 16.12.2019

dla studiów niestacjonarnych - 06.12.2019 – 16.12.2019

 

 Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.

 

Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonana w podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, pok. A226, (tel. 42 635 56 25).

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

  

Uwaga!

-      W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

 

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

 1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.
 2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło
  1. Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.
  2. Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, pok. A205/206, (635 57 42).

 1. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”
 3. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.
 4. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.
 5. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5
 6. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.


 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze letnim 2019/2020

 

Fizyka – studia licencjackie

w semestrze II

1.   1500-FKL2PP - Podstawy programowania II(28LI) – dr J. Malinowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-ISI2LM – Komputerowe laboratorium matematyczne(14LI) – dr hab. K. Warda

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.   1500- FZO2FA - Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki (14w) – dr hab. M. Moneta

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

4.   1500- FZO2FC - Wstęp do fizyki ciała stałego (14w) – dr hab. M. Moneta

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

w semestrze VI

1.   1500- FZIWZMK- Wybrane zagadnienia mechaniki klasycznej (14w, 14k) – dr hab. J. Gonera

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-FLMKFT – Metody komputerowe fizyki teoretycznej (14LI) – dr hab. K. Szałowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.   1500-FM2PJ - Przemiany jądrowe (28W) – dr hab. J. Perkowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz.      ang. (28w) –     prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

Fizyka – studia stacjonarne (II st)

 

w semestrze II

1.    1500-FZUPS - Pracownia specjalistyczna (28LI) – dr hab. A.Busiakiewicz/ dr hab. J.Perkowski/

     dr hab. Z.Szadkowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz. ang. (28w) –   prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

w semestrze IV

1.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz. ang. (28w) –    prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

                                                  

Informatyka – studia inżynierskie stacjonarne

        (dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

w semestrze II

1.   1500- DIIBS1- Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (14LI) – mgr  N. Borowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2.   1500- DIIWS1- Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (14LI) – dr J. Baczyński

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.  1500-IIO4PW  - Projektowanie witryn internetowych (28LI) – dr G. Wieczorek

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

w semestrze IV

1. 1500-DIIPHP1 - PHP I (28LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, D)

2.  1500-IIS4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych (14w,28LI) – dr R. Brzozowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A, B, C)

3.  1500-ISOAIX - Podstawy systemu AIX  (42LI) - dr K. Podlaski

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A, B, C, D)               Limit miejsc: 20 osób

4. 1500-ISO4JZ - Języki zorientowane obiektowo (28 LI) – dr J. Malinowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.   1500-ISO4TS - Wstęp do technologii semantycznych (14w,14LI) – dr M. Skulimowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, D)

6.   1500-ISO4AC- Wstęp do AutoCAD (28LI) – dr A. Hłobaż

             Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, C, D)

7. 1500-DII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (14w,28LI) – dr K. Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, D)

 

w semestrze VI

1.  1500-DIIA6PSA - Programowanie w systemie Android   (14w,28LI) – dr  P. Milczarski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

2.  1500-IIS4XML - XML (14w,28LI) – dr M. Skulimowski/dr A. Gawlik

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. B, C, D)

3.  1500-DIIKD - Kompresja danych (14w,28LI) –prof. R. Vorobel

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-DLI6PS - Podstawy pisania skryptów  (42LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.  1500-DLI6UED - User Experience Design  (42LI)

          (koordynator UŁ: dr A. Hłobaż)

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)             Limit miejsc: 20 osób

6.  1500-ISM6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (42P) – dr J. Ledzion

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

7. 1500 -DIWUWZ -Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem (42LI)- dr M. Skulimowski

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)              Limit miejsc: 20 osób   

8. 1500 -DIIONAI– Nowoczesne aplikacje internetowe (28LI)- dr A. Hłobaż

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

9. 1500 - WOIMK – Interfejsy mózg-komputer (28LI)- dr hab. S. Bednarek

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

  

Informatyka – studia stacjonarne (II st

 

w semestrze II

 

1.  1500-IMO7PR - Programowanie w logice/Prolog (28LI) – dr M. Skulimowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

2.  1500-IMA7AS - Asembler (28LI) – dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

3.  1500-IUMSS - Modułowe systemy sterowania (28LI) –  dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 

 

w semestrze IV

 

1.  1500- IUKTI- Kwantowa teoria informacji (28w) – dr hab. Z. Walczak.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2.  1500-IUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (14w,28LI) – dr hab. K. Smoliński.

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

3.  1500- DUIFPGA - Programowanie układów FPGA (28LI) – dr hab. Z. Szadkowski

        Punkty ECTS – zaliczenie 3p

4.  1500-DUIPPS- Podstawy pisania skryptów  (42LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek,     Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5.  1500-IUPSA- Programowanie w systemie Android  (14w, 14LI) - dr P.Milczarski,

           mgr M. Beczkowski, Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

  

Informatyka – studia inżynierskie niestacjonarne

(dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

 

w semestrze II

1.   1500-ZIIBS1-Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (9LI) – dr K. Pytel

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2.   1500-ZIIWS1-Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (9LI) – dr J. Baczyński

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.  1500-ZIIPWI1 - Projektowanie witryn internetowych (18LI) – dr G. Wieczorek

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

w semestrze IV

 

1. 1500-ZIIPHP1- PHP I (18LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, D)

2. 1500-ZII4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych  (9w,18LI) – dr R. Brzozowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A, B, C)

3. 1500-ZII4JZ - Języki zorientowane obiektowo (18 LI) – dr J. Malinowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-ZIIO4AC- Wstęp do AutoCad (18LI) - dr A. Hłobaż

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p. (dla Specj. A, B, C, D)

5. 1500-ZII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (9w,18LI) – dr K. Podlaski

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, D)

6. 1500-ZII4TS - Wstęp do technologii semantycznych (9w,9LI) – dr M. Skulimowski

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, D)

 

w semestrze VI

1.  1500-ZIIA6PSA- Programowanie w systemie Android   (9w,18LI) – dr  P. Milczarski

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

2.  1500-ZII4XML  - XML   (9w,18LI) – dr  M. Skulimowski/dr A. Gawlik

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

3.  1500-ZIIKD - Kompresja danych (9w,18LI) – prof. R. Vorobel

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-ZUIPS - Podstawy pisania skryptów (27LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.  1500-ZII6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (27P) – dr J. Ledzion

      Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

6.   1500 -ZIIMK – Interfejsy mózg-komputer (18LI)- dr hab. S. Bednarek

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

 

          

Informatyka – studia niestacjonarne IIst

 

w semestrze II

 

1.  1500-ZUI2PL - Programowanie w logice/Prolog (18LI) – dr M. Skulimowski.

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.  1500-ZUI1AS - Asembler (18LI) – dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3.  1500-ZIUMSS - Modułowe systemy sterowania (18LI) –dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p..

  

w semestrze IV

 

1.  1500-ZIUKTI - Kwantowa teoria informacji (18w) – dr hab. K. Smoliński

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2.  1500-ZIUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (9w,18LI) – dr hab. K. Smoliński.

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

3.  1500-ZUIFPGA   - Programowanie układów FPGA (18LI) – dr hab. Z. Szadkowski

        Punkty ECTS – zaliczenie 3p

4.  1500-ZUIPS2st - Podstawy pisania skryptów  (27LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5.  1500-ZUIPSA - Programowanie w systemie Android  (9w, 9LI) - dr P. Milczarski/mgr M. Beczkowski,

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

 

 

 


 

Informacje dla Studentów na temat:

1. Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

2. Rejestracja na przedmioty do wyboru tzw. opcje

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu  USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.

Każdy student  wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

 Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2018/19

 

Wypełnianie Ankiet w terminie:

28.05.2019 – 09.06.2019

  

Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr zimowy 2019/20

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

31.05.2019 – 16.06.2019

  

Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.


Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonana w podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, pok. A205/206, (tel. 42 635 57 42).

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

 

Uwaga!

W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

1.      Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.

2.      Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło

a.       Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.

b.      Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, Instytut Fizyki, pok. A205/206, (635 57 42).

3.      Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”

4.      Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”

5.      Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

6.      Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

7.      Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5

8.      Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze zimowym 2019/20

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie

w semestrze V

1. 1500-ILO5OA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (14w, 28LI) – dr K. Smoliński/dr Z. Stawska 

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,C,D)

2. 1500-IN5JEEop - Aplikacje bazodanowe w Java EE (28LI) – prof. A. Maciołek- Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 20 osób

3. 1500-IN5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (28LI) – mgr K.Lepa

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 40osób

4. 1500-IN5SBop - Sieci bezprzewodowe (28LI) – dr R.Brzozowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C)-20 osób

5. 1500-INPZE – Projektowanie zespołowe (28LI)-

      Prowadzący z firmy Fujitsu (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż) –

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. - 20 osób 

 6.   1500-DIIGK3D– Grafika komputerowa 3D i animacja (28LI) – mgr M. Beczkowski

      (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż)      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. – 20 osób

 

w semestrze VII

1. 1500-IMO6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (28w) – dr Ł. Albiniak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-DII6WIK- Wstęp do informatyki kwantowej (28w) -  dr hab. Z. Walczak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3 . 1500-DIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (14w, 14LI) -  dr S. Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.


Informatyka stosowana – studia stacjonarne IIst

w semestrze III

1. 1500-IMO7SO - Rozproszone systemy operacyjne (28w,14LI) – dr J. Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500- IN2DIC- Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (14w,28k) dr Ł. Albiniak

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500- IUBSK- Bezpieczeństwo sieci komputerowych (14w, 28LI) – dr K. Pytel

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500- IUSTE- Systemy transakcji elektronicznych (14w, 28LI) - dr A. Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500- IMO9TP- Techniki prezentacji wyników (14LI) - dr hab. D. Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 
 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie (niestacjonarne)

 w semestrze V

1. 1500-ZII6WIK – Wstęp do informatyki kwantowej (18w) dr hab. Z. Walczak / dr K. Smoliński

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZIISBop - Sieci bezprzewodowe (18LI) – dr K. Pytel / dr R. Brzozowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C)

3. 1500-ZII5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (18LI) –  dr K. Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)

4. 1500-ZIIJEEop - Aplikacje bazodanowe w Java EE (18LI) – prof. A. Maciołek- Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 20 osób

 

 

w semestrze VII

1. 1500-ZII6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (18w) – dr Ł. Albiniak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2 . 1500-ZIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (9w, 9LI) -  dr S. Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.


Informatyka stosowana – studia niestacjonarne IIst

w semestrze III

1. 1500-ZIU1RSO - Rozproszone systemy operacyjne (18w,9LI) – dr J. Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500-ZIUDIC - Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (9w,18S) - dr Ł. Albiniak

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500-ZUI3BS - Bezpieczeństwo sieci komputerowych (9w, 18LI) – dr K. Pytel.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500-ZUI1ST- Systemy transakcji elektronicznych (9w, 18LI) - dr A. Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie na prawach egzaminu 3p.

5. 1500-ZUI3PW - Techniki prezentacji wyników (9LI) - dr hab. D. Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 
 

Uwaga: opis zajęć można znaleźć w pakiecie ECTS

Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej