UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 40 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 332 dni temu

Otwórz stronę Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na Multiportalu UŁ

 

Informacje dla Studentów na temat:

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec
każdego z semestrów za pomocą systemu USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.
Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2020/21
Wypełnianie Ankiet w terminie:
14.06.2021 – 20.06.2021

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

1. Wybierz opcję „zaloguj się" umieszczoną z górnej części ekranu.
2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło
a. Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.
b. Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.
Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, pok. A205/206, (635 57 42).
3. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta"
4. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę"
5. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.
6. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.
7. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5
8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

 

 

Informacje dla Studentów na temat:

1. Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej–

Jak wypełnić Ankietę?

2. Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje)

 

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec

każdego z semestrów za pomocą systemu USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.

Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2020/21

Wypełnianie Ankiet w terminie:

11.01 – 24.01.2021

 

 

Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr letni 2020/21

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYCH terminach:

dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

oprócz semestru III Informatyki inż. – 11.01 – 15.01.2021

semestr III Informatyki inż. - 12.01 – 19.01.2021

 

 

 

Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb oraz na stronie Wydziału

 

Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonana w podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, e-mail: dziekanat@fis.uni.lodz.pl; pok. A205/206, tel. 42 635 57 42 lub monika.drabik@fis.uni.lodz.pl; tel. 42 635 56 25

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

 

 

Uwaga!

- W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

 

 

 

 

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.

2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło

a. Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.

b. Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, pok. A205/206, (635 57 42); e-mail: dziekanat@fis.uni.lodz.pl

3. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”

4. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”

5. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

6. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

7. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5

8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

 

 

 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze letnim 2020/21

 

 

Fizyka – studia licencjackie

 

w semestrze II

1. 1500-FL2PP2 - Podstawy programowania II(14LI) – dr J.Malinowski

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500-FL2PP3 - Podstawy programowania III(14LI) – dr J.Malinowski

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3. 1500-ISI2LM – Komputerowe laboratorium matematyczne(14LI) – dr hab. K.Warda

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

4. 1500- FZO2FA - Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego (14w) – dr hab. M.Moneta

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

5. 1500- FZO2FC - Wstęp do fizyki ciała stałego (14w) – dr hab. M. Moneta

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

w semestrze IV OGÓLNA

1. 1500-FKL2PP - Podstawy programowania II(14LI) – dr J.Malinowski

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500-LFZ4PS - Proseminarium (14sem.) – dr hab. D.Sobczyńska

Punkty ECTS – zaliczenie 1p

3. 1500-FL4PE1 - Pracownia elektroniczna I(28LI) – dr hab.Z.Szadkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

w semestrze VI OGÓLNA

 

1. 1500- FLMKFT2 – Metody komputerowe fizyki teoretycznej II (14LI) – dr hab. K.Szałowski

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500-FM2PJ - Przemiany jądrowe (28k) – dr hab. J.Perkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500-FLWLTX - Wprowadzenie do systemu LaTex (14LI) –

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

4. 1500- FLMPNS - Matematyczne podstawy nauk ścisłych (28w) – prof. T.Wibig

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

Fizyka – studia stacjonarne (II st)

 

w semestrze II MEDYCZNA

1. 1500-FZUPS - Pracownia specjalistyczna (28LI) – dr hab. A.Busiakiewicz/ dr hab. J.Perkowski/ dr hab. Z.Szadkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-DUFZPS - Proseminarium (14sem.) – prof. I.Zasada

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3. 1500-FUPE2 - Pracownia elektroniczna II(28LI) – dr hab. Z.Szadkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie

(dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

w semestrze II

1. 1500- DIIBS1- Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (14LI) – mgr N.Borowski

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500- DIIWS1- Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (14LI) – dr J.Baczyński

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3. 1500-IIO4PW - Projektowanie witryn internetowych (28LI) – dr G.Wieczorek

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

w semestrze IV

1. 1500-DIIPHP1 - PHP I (28LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A,B,D)

2. 1500-IIS4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych (14w,28LI) –

dr K.Pytel / dr R.Brzozowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A,B,C)

3. 1500-ISOAIX - Podstawy systemu AIX (42LI) - dr K. Podlaski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

Limit miejsc: 20 osób

4. 1500-ISO4JZ - Języki zorientowane obiektowo (28 LI) – dr J. Malinowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

5. 1500-ISO4TS - Wstęp do technologii semantycznych (14w,14LI) – dr M. Skulimowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, D)

6. 1500-ISO4AC - Wstęp do AutoCAD (28LI) – dr A.Hłobaż

Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj.A,B,C,D)

7. 1500-DII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (14w,28LI) –

dr K. Podlaski / dr. Z. Stawska

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, D)

 

w semestrze VI

1. 1500-DIIA6PSA - Programowanie w systemie Android (14w,28LI) – dr P.Milczarski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B,C,D)

2. 1500-IIS4XML - XML (14w,28LI) – dr M. Skulimowski/ mgr K.Lepa

Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. B,C,D).

3. 1500-DIIKD - Kompresja danych (14w,28LI) –prof. R. Vorobel

Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj.A,B,C,D)

4. 1500-DLI6PS - Podstawy pisania skryptów (42LI) - dr hab. K.Smoliński, dr Z. Stawska,

dr hab. J.Sitarek

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

5. 1500-DLI6UED - User Experience Design (42LI) (Karasiński)

(koordynator UŁ: dr A. Hłobaż) Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj.A,B,C,D)

Limit miejsc: 20 osób

6. 1500-ISM6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (42P) – dr hab. A.Busiakiewicz

Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj.A,B,C,D)

7. 1500-DIWUWZ - Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem (42LI)- dr M.Skulimowski

Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj.A,B,C,D)

Limit miejsc: 20 osób

8. 1500-WOIMK – Interfejsy mózg-komputer (28LI)- dr hab. S.Bednarek

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

 

9. 1500-INPZE – Projektowanie zespołowe (28LI)-

Prowadzący z firmy Fujitsu (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż) –

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C,D,) Limit miejsc: 20 osób

 

 

 

Informatyka stosowana – studia stacjonarne (II st)

 

w semestrze II

 

1. 1500-IMO7PR - Programowanie w logice/Prolog (28LI) – dr M.Skulimowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

2. 1500-IMA7AS - Asembler (28LI) – dr hab. W.Kozłowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

3. 1500-IUMSS - Modułowe systemy sterowania (28LI) – dr hab. W.Kozłowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 

 

 

 

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie niestacjonarne

(dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

 

w semestrze II

1. 1500-ZIIBS1-Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (9LI) – dr K.Pytel

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500-ZIIWS1-Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (9LI) – dr J.Baczyński

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3. 1500-ZIIPWI1 - Projektowanie witryn internetowych (18LI) – dr G.Wieczorek

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 

w semestrze IV

 

1. 1500-ZIIPHP1- PHP I (18LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A,B,D)

2. 1500-ZII4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych (9w,18LI) –

dr K.Pytel / dr R.Brzozowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A,B,C)

3. 1500-ZII4JZ - Języki zorientowane obiektowo (18 LI) – dr J. Malinowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

4. 1500-ZIIO4AC- Wstęp do AutoCad (18LI) - dr A. Hłobaż

Punkty ECTS – zaliczenie 2p. (dla Specj.A,B,C,D)

5. 1500-ZII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (9w,18LI) – dr K. Podlaski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B,D)

6.1500-ZII4TS - Wstęp do technologii semantycznych (9w,9LI) – dr M. Skulimowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A,B,D)

 

w semestrze VI

1. 1500-ZIIA6PSA - Programowanie w systemie Android (9w,18LI) – dr P.Milczarski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B,C,D)

2. 1500-ZII4XML - XML (9w,18LI) – dr M.Skulimowski / mgr K.Lepa

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B,C,D)

3. 1500-ZIIKD - Kompresja danych (9w,18LI) – prof. R. Vorobel

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

4. 1500-ZUIPS - Podstawy pisania skryptów (27LI) - dr hab. K.Smoliński, dr Z. Stawska,

dr hab. J.Sitarek

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500-ZII6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (27P) – dr hab. A.Busiakiewicz

Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

6. 1500-ZIIMK – Interfejsy mózg-komputer (18LI)- dr hab. S.Bednarek

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A,B,C,D)

 

 

Informatyka stosowana – studia niestacjonarne IIst

 

w semestrze II

 

1. 1500-ZUI2PL - Programowanie w logice/Prolog (18LI) – dr M. Skulimowski.

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZUI1AS - Asembler (18LI) – dr hab.W.Kozłowski

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500-ZIUMSS - Modułowe systemy sterowania (18LI) –dr hab.W.Kozłowski

 

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 


 

OPCJE 2020/2021 FIZYKA - propozycje 

I stopień

1 rok (nowe siatki):   3 + 3 ECTS

2 rok (nowe siatki):   1 + 2 ECTS

3 rok (stare siatki):    7 + 4 ECTS

II stopień

1 rok (nowe siatki):  4 + 3 ECTS

2 rok (nowe siatki):  6 + 0 ECTS


 


I stopień, zimowy:

2 rok (potrzebny 1 ECTS): 3 SEM.

·         Wstęp do nanotechnologii, 1 ECTS (w, 14h) dr hab. P.KOWALCZYK/ dr M. ROGALA

·         Proseminarium, 1ECTS (sem., 14h) dr hab .D. SOBCZYŃSKA (Astrofizyka)

3 rok (potrzebne 7 ECTS): 5 SEM

·         Równania różniczkowe fizyki I, 2 ECTS (w+k, 14h+14h) prof. K. KOWALSKI (w),prof.  P. CABAN (k)

·         Równania różniczkowe fizyki II, 2 ECTS (w+k, 14h+14h)prof.  K. KOWALSKI (w),prof.  P. CABAN (k)

·         Wybrane zagadnienia fizyki relatywistycznej, 2 ECTS (w, 28h)prof.  J. REMBIELIŃSKI

·         Podstawy techniki medycznej, 1 ECTS (w, 14h)dr  M. WRZESIEŃ

·         Techniki prezentacji wyników, 1 ECTS (lab. komp. 14h) prof. D. SOBCZYŃSKA

·         Metody komputerowe fizyki teoretycznej, 2 ECTS (lab. kom., 28h) prof. K. SZAŁOWSKI

 

II stopień, zimowy: I SEM.

1 rok (potrzeba 4 ECTS):

·         Wybrane zagadnienia metod obliczeniowych i programowania II, 2 ECTS (lab. komp., 28h) dr Ł. ALBINIAK

·         Podstawy techniki medycznej, 1 ECTS (w, 14h) dr  M. WRZESIEŃ

·         PROSEMINARIUM, 1 ECTS (sem, 14h)  prof. I. ZASADA

·         Techniki prezentacji wyników, 1 ECTS (lab. komp. 14h) prof. D. SOBCZYŃSKA

·         Podstawy przedsiębiorczości 1ECST (w, 10h)(Obowiązkowy przedmiot ogólnouczelniany wg. Regulaminu Studiów)

2 rok (potrzeba 6 ECTS): ZIMOWY, III sem.

 

·         Pracownia specjalistyczna II/O, 3 ECTS (lab. fiz., 28h) dr hab. A. BUSIAKIEWICZ,dr hab. J. PERKOWSKI, prof. Z. SZADKOWSKI

·         Techniki prezentacji wyników, 1 ECTS (lab. komp. 14h) prof.D. SOBCZYŃSKA

·         Wstęp do komputerów kwantowych/Introduction to Quantum Computers, 3 ECTS (w, 28h), dr hab.Z. WALCZAK

·         Kwantowa teoria fazy skondensowanej,2 ECTS (konw, 14h) prof. K. Szałowski


  


 

Informacje dla Studentów na temat:

 

Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr zimowy 2020/21

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

27.06.2020 – 10.07.2020

 

 

Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.

 

Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonana w podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem: dziekanat@fis.uni.lodz.pl lub monika.drabik@fis.uni.lodz.pl

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

 

 

Uwaga!

- W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

 

 

 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze zimowym 2020/21

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie

w semestrze V (6 pkt.)

1. 1500-ILO5OA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (14w, 28LI) – dr hab. K. Smoliński/dr Z. Stawska

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,C,D) Limit miejsc: 40 osób

2. 1500-IN5JEEop - Aplikacje bazodanowe w Java EE (28LI) – dr Z. Stawska

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D) Limit miejsc: 20 osób

3. 1500-IN5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (28LI) – mgr K.Lepa

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D) Limit miejsc: 20 osób

4. 1500-IN5SBop - Sieci bezprzewodowe (28LI) – dr R.Brzozowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C) ) Limit miejsc: 20 osób

5. 1500-INSIwM - Sztuczna inteligencja w muzyce-projekt praktyczny (28LI)

Prowadzący z firmy ABB (koordynator UŁ: dr A.Hłobaż)

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C,D) Limit miejsc: 20 osób

6. 1500-DII6WIK- Wstęp do informatyki kwantowej (28w) - dr hab. Z. Walczak

Punkty ECTS – zaliczenie 3p

w semestrze VII (2 pkt.)

1. 1500-IMO6TK - Techniki komputerowe w medycynie (28w) – dr Ł. Albiniak

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-DIIOPT – Podstawy telekomunikacji (14w, 14LI) - dr S. Pawłowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. Limit miejsc: 10 osób

3. 1500-DIIGK3D– Grafika komputerowa 3D i animacja (28LI) – mgr M. Beczkowski

(koordynator UŁ: dr A.Hłobaż) Punkty ECTS – zaliczenie 3p. Limit miejsc: 20 osób

4. 1500-DIIASBDzz - Administrowanie serwerami baz danych - zagadnienia zaawansowane (14LI)-

mgr K. Miodek Punkty ECTS – zaliczenie 2p. (tylko dla specjalizacji C)

 

 

Informatyka stosowana – studia stacjonarne IIst

 

w semestrze I (3pkt.)

1.1500- DIUAA- Analiza algorytmów (14w, 14LI) – dr hab. K. Smoliński.

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500- DIUSS- Sieci semantyczne (14w, 14LI) – dr M. Skulimowski.

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500- IMO8KG - Kryptografia (28w) - dr hab. K. Smoliński

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4. 1500- IMO9TI- Sieciowa teoria informacji (28w,14k) – dr hab. Z. Walczak.

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500- DW1PP - Podstawy przedsiębiorczości (10w)– Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-IU1EMW–Elementy matematyki wyższej (14k) – dr hab. J. Bauer

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

w semestrze III (10 pkt.)

1. 1500-IMO7SO - Rozproszone systemy operacyjne (28w,14LI) – dr hab. J. Perkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500- IN2DIC- Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (14w,28k) – dr Ł. Albiniak

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500- IUBSK- Bezpieczeństwo sieci komputerowych (14w, 28LI) – dr K. Pytel

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

4. 1500- IUSTE- Systemy transakcji elektronicznych (14w, 28LI) – dr inż. A. Hłobaż

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500- IMO9TP- Techniki prezentacji wyników (14LI) - dr hab. D. Sobczyńska

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500- IUKTI- Kwantowa teoria informacji (28w) – dr hab. Z. Walczak.

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

7. 1500-IUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (14w,28LI) – dr hab. K. Smoliński.

Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

8. 1500-DUIFPGA - Programowanie układów FPGA (28LI) – dr hab. Z.Szadkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 4p

9. 1500-DLI6PS- Podstawy pisania skryptów (42LI) - dr hab. K.Smoliński, dr Z. Stawska,

dr hab. J.Sitarek (jeśli nie mieli tych zajęć na I stopniu)

Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

10. 1500-IUPSA- Programowanie w systemie Android (14w, 14LI) - dr P.Milczarski,

mgr M.Beczkowski,

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie (niestacjonarne)

 

w semestrze V (pkt.6) Specj. A,C

1. 1500-ZII6WIK – Wstęp do informatyki kwantowej (18w) – dr hab.. K. Smoliński

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZII5ZOA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (9w, 18LI) - dr Zofia Stawska.

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,C,D)

3. 1500-ZIISBop - Sieci bezprzewodowe (18LI) – dr R. Brzozowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C)

4. 1500-ZII5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (18LI) – mgr K.Lepa

Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)

 

w semestrze VII (pkt.2) Specj.B

1. 1500-ZII6TK - Techniki komputerowe w medycynie (18w) – dr Ł. Albiniak

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2 . 1500-ZIIOPT – Podstawy telekomunikacji (9w, 9LI) - dr S. Pawłowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

 

Informatyka stosowana – studia niestacjonarne IIst

w semestrze I – (3 pkt.)

1.1500-ZUIAA- Analiza algorytmów (9w, 9LI) – dr hab. Kordian Smoliński.

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZIUSS - Sieci semantyczne (9w, 9LI) – dr Marcin Skulimowski.

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500-ZUI2KR - Kryptografia (18w) - prof. Jakub Rembieliński

Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4. 1500-ZUI2ST - Sieciowa teoria informacji (18w,9k) – dr hab. Zbigniew Walczak.

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500-ZIU1EMW - Elementy matematyki wyższej (9k) – dr hab. J.Bauer

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-ZW1PP - Podstawy przedsiębiorczości (10w) – Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

w semestrze III (10pkt.)

1. 1500-ZIU1RSO - Rozproszone systemy operacyjne (18w,9LI) – dr hab. J. Perkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500-ZIUDIC - Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (9w,18S) - dr Ł. Albiniak

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500-ZUI3BS - Bezpieczeństwo sieci komputerowych (9w, 18LI) – dr K. Pytel.

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

4. 1500-ZUI1ST- Systemy transakcji elektronicznych (9w, 18LI) - dr inż. A. Hłobaż

Punkty ECTS – zaliczenie na prawach egzaminu 3p.

5. 1500-ZUI3PW - Techniki prezentacji wyników (9LI) - dr hab. D. Sobczyńska

Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-ZIUKTI - Kwantowa teoria informacji (18w) – dr hab. K.Smoliński

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

7. 1500-ZIUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (9w,18LI) – dr hab. K. Smoliński.

Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

8. 1500-ZUIFPGA - Programowanie układów FPGA (18LI) – dr hab. Z.Szadkowski

Punkty ECTS – zaliczenie 4p

9. 1500-ZUIPS - Podstawy pisania skryptów (27LI) - dr hab. K.Smoliński, dr Z. Stawska,

dr hab. J.Sitarek (jeśli nie mieli tych zajęć na I stopniu)

Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

10. 1500-ZUIPSA - Programowanie w systemie Android (9w, 9LI) - dr P.Milczarski/ mgr M.Beczkowski,

Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

 

Uwaga: opis zajęć można znaleźć w pakiecie ECTS

Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej


 

 Informacje dla Studentów na temat:

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej– Jak wypełnić Ankietę?

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.

 

Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2019/20

 

Wypełnianie Ankiet trwa do 21 czerwca 2020 r.

 

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.

 

2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło

 

3. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”

 

4. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”

 

5. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

 

6. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

 

7. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5

 

8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytania


 

Jak wypełnić Ankietę?

 

 1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.
 2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło
  1. Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.
  2. Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, pok. A205/206, (635 57 42).

 1. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”
 3. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.
 4. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.
 5. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5
 6. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.


 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze letnim 2019/2020

 

Fizyka – studia licencjackie

w semestrze II

1.   1500-FKL2PP - Podstawy programowania II(28LI) – dr J. Malinowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-ISI2LM – Komputerowe laboratorium matematyczne(14LI) – dr hab. K. Warda

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.   1500- FZO2FA - Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki (14w) – dr hab. M. Moneta

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

4.   1500- FZO2FC - Wstęp do fizyki ciała stałego (14w) – dr hab. M. Moneta

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

w semestrze VI

1.   1500- FZIWZMK- Wybrane zagadnienia mechaniki klasycznej (14w, 14k) – dr hab. J. Gonera

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-FLMKFT – Metody komputerowe fizyki teoretycznej (14LI) – dr hab. K. Szałowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.   1500-FM2PJ - Przemiany jądrowe (28W) – dr hab. J. Perkowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz.      ang. (28w) –     prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

Fizyka – studia stacjonarne (II st)

 

w semestrze II

1.    1500-FZUPS - Pracownia specjalistyczna (28LI) – dr hab. A.Busiakiewicz/ dr hab. J.Perkowski/

     dr hab. Z.Szadkowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz. ang. (28w) –   prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

w semestrze IV

1.   1500-FZPTCPang - Introduction to the theory of phase transition and critical phenomena -jęz. ang. (28w) –    prof. M. Jaščur

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

                                                  

Informatyka – studia inżynierskie stacjonarne

        (dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

w semestrze II

1.   1500- DIIBS1- Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (14LI) – mgr  N. Borowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2.   1500- DIIWS1- Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (14LI) – dr J. Baczyński

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.  1500-IIO4PW  - Projektowanie witryn internetowych (28LI) – dr G. Wieczorek

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

w semestrze IV

1. 1500-DIIPHP1 - PHP I (28LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, D)

2.  1500-IIS4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych (14w,28LI) – dr R. Brzozowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A, B, C)

3.  1500-ISOAIX - Podstawy systemu AIX  (42LI) - dr K. Podlaski

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj.A, B, C, D)               Limit miejsc: 20 osób

4. 1500-ISO4JZ - Języki zorientowane obiektowo (28 LI) – dr J. Malinowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.   1500-ISO4TS - Wstęp do technologii semantycznych (14w,14LI) – dr M. Skulimowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, D)

6.   1500-ISO4AC- Wstęp do AutoCAD (28LI) – dr A. Hłobaż

             Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, C, D)

7. 1500-DII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (14w,28LI) – dr K. Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, D)

 

w semestrze VI

1.  1500-DIIA6PSA - Programowanie w systemie Android   (14w,28LI) – dr  P. Milczarski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

2.  1500-IIS4XML - XML (14w,28LI) – dr M. Skulimowski/dr A. Gawlik

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. B, C, D)

3.  1500-DIIKD - Kompresja danych (14w,28LI) –prof. R. Vorobel

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-DLI6PS - Podstawy pisania skryptów  (42LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.  1500-DLI6UED - User Experience Design  (42LI)

          (koordynator UŁ: dr A. Hłobaż)

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)             Limit miejsc: 20 osób

6.  1500-ISM6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (42P) – dr J. Ledzion

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

7. 1500 -DIWUWZ -Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem (42LI)- dr M. Skulimowski

           Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)              Limit miejsc: 20 osób   

8. 1500 -DIIONAI– Nowoczesne aplikacje internetowe (28LI)- dr A. Hłobaż

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

9. 1500 - WOIMK – Interfejsy mózg-komputer (28LI)- dr hab. S. Bednarek

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

  

Informatyka – studia stacjonarne (II st

 

w semestrze II

 

1.  1500-IMO7PR - Programowanie w logice/Prolog (28LI) – dr M. Skulimowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

2.  1500-IMA7AS - Asembler (28LI) – dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

3.  1500-IUMSS - Modułowe systemy sterowania (28LI) –  dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

 

 

w semestrze IV

 

1.  1500- IUKTI- Kwantowa teoria informacji (28w) – dr hab. Z. Walczak.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2.  1500-IUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (14w,28LI) – dr hab. K. Smoliński.

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

3.  1500- DUIFPGA - Programowanie układów FPGA (28LI) – dr hab. Z. Szadkowski

        Punkty ECTS – zaliczenie 3p

4.  1500-DUIPPS- Podstawy pisania skryptów  (42LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek,     Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5.  1500-IUPSA- Programowanie w systemie Android  (14w, 14LI) - dr P.Milczarski,

           mgr M. Beczkowski, Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

  

Informatyka – studia inżynierskie niestacjonarne

(dla specjalności, dla których przedmiot nie jest obowiązkowy)

 

w semestrze II

1.   1500-ZIIBS1-Śr.pr.inf: bezpieczeństwo w sieci (9LI) – dr K. Pytel

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2.   1500-ZIIWS1-Śr.pr.inf: narzędzia komunikacji i współpracy (9LI) – dr J. Baczyński

      Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3.  1500-ZIIPWI1 - Projektowanie witryn internetowych (18LI) – dr G. Wieczorek

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

w semestrze IV

 

1. 1500-ZIIPHP1- PHP I (18LI) – dr hab. A. Maciołek-Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, D)

2. 1500-ZII4AIS - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych  (9w,18LI) – dr R. Brzozowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p (dla Specj. A, B, C)

3. 1500-ZII4JZ - Języki zorientowane obiektowo (18 LI) – dr J. Malinowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-ZIIO4AC- Wstęp do AutoCad (18LI) - dr A. Hłobaż

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p. (dla Specj. A, B, C, D)

5. 1500-ZII4PWJ - Programowanie wieloplatformowe w Javie (9w,18LI) – dr K. Podlaski

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, D)

6. 1500-ZII4TS - Wstęp do technologii semantycznych (9w,9LI) – dr M. Skulimowski

           Punkty ECTS – zaliczenie 2p (dla Specj. A, B, D)

 

w semestrze VI

1.  1500-ZIIA6PSA- Programowanie w systemie Android   (9w,18LI) – dr  P. Milczarski

           Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

2.  1500-ZII4XML  - XML   (9w,18LI) – dr  M. Skulimowski/dr A. Gawlik

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. B, C, D)

3.  1500-ZIIKD - Kompresja danych (9w,18LI) – prof. R. Vorobel

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

4.  1500-ZUIPS - Podstawy pisania skryptów (27LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

5.  1500-ZII6PF - Nowoczesne pomiary fizyczne (27P) – dr J. Ledzion

      Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Specj. A, B, C, D)

6.   1500 -ZIIMK – Interfejsy mózg-komputer (18LI)- dr hab. S. Bednarek

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Specj. A, B, C, D)

 

          

Informatyka – studia niestacjonarne IIst

 

w semestrze II

 

1.  1500-ZUI2PL - Programowanie w logice/Prolog (18LI) – dr M. Skulimowski.

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2.  1500-ZUI1AS - Asembler (18LI) – dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3.  1500-ZIUMSS - Modułowe systemy sterowania (18LI) –dr hab. W. Kozłowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p..

  

w semestrze IV

 

1.  1500-ZIUKTI - Kwantowa teoria informacji (18w) – dr hab. K. Smoliński

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2.  1500-ZIUMDKB - Metody detekcji i korekcji błędów (9w,18LI) – dr hab. K. Smoliński.

            Punkty ECTS – zaliczenie 4p.

3.  1500-ZUIFPGA   - Programowanie układów FPGA (18LI) – dr hab. Z. Szadkowski

        Punkty ECTS – zaliczenie 3p

4.  1500-ZUIPS2st - Podstawy pisania skryptów  (27LI) - dr hab. K. Smoliński, dr Z. Stawska,

           dr hab. J. Sitarek

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5.  1500-ZUIPSA - Programowanie w systemie Android  (9w, 9LI) - dr P. Milczarski/mgr M. Beczkowski,

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

 

 

 


 

Informacje dla Studentów na temat:

1.Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

2. Rejestracja na przedmioty do wyboru tzw. opcje

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu  USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe.

Każdy student  wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

 

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

 Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2018/19

 

Wypełnianie Ankiet w terminie:

28.05.2019 – 09.06.2019

  

Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr zimowy 2019/20

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

31.05.2019 – 16.06.2019

  

Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.


Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonanaw podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, pok. A205/206, (tel. 42 635 57 42).

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

 

Uwaga!

W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

 

Jak wypełnić Ankietę?

 

1.      Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.

2.      Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło

a.       Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.

b.      Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, Instytut Fizyki, pok. A205/206, (635 57 42).

3.      Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”

4.      Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”

5.      Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

6.      Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

7.      Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5

8.      Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze zimowym 2019/20

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie

w semestrze V

1. 1500-ILO5OA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (14w, 28LI) – dr K. Smoliński/dr Z. Stawska 

     Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,C,D)

2. 1500-IN5JEEop - Aplikacje bazodanowe w Java EE (28LI) – prof. A. Maciołek- Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 20 osób

3.1500-IN5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (28LI) – mgr K.Lepa

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 40osób

4. 1500-IN5SBop - Sieci bezprzewodowe (28LI) – dr R.Brzozowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C)-20 osób

5. 1500-INPZE – Projektowanie zespołowe (28LI)-

      Prowadzący z firmy Fujitsu (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż) –

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. - 20 osób 

 6.   1500-DIIGK3D– Grafika komputerowa 3D i animacja (28LI) – mgr M. Beczkowski

      (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż)      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.– 20 osób

 

w semestrze VII

1. 1500-IMO6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (28w) – dr Ł. Albiniak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-DII6WIK- Wstęp do informatyki kwantowej (28w) -  dr hab. Z. Walczak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3 . 1500-DIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (14w, 14LI) -  dr S. Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.


Informatyka stosowana – studia stacjonarne IIst

w semestrze III

1. 1500-IMO7SO - Rozproszone systemy operacyjne (28w,14LI) –dr J. Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500- IN2DIC- Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (14w,28k) dr Ł. Albiniak

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500- IUBSK- Bezpieczeństwo sieci komputerowych (14w, 28LI) – dr K. Pytel

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500- IUSTE- Systemy transakcji elektronicznych (14w, 28LI) - dr A. Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500- IMO9TP- Techniki prezentacji wyników (14LI) - dr hab. D. Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 
 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie (niestacjonarne)

 w semestrze V

1. 1500-ZII6WIK – Wstęp do informatyki kwantowej (18w) dr hab. Z. Walczak / dr K. Smoliński

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZIISBop - Sieci bezprzewodowe (18LI) – dr K. Pytel / dr R. Brzozowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,C)

3. 1500-ZII5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (18LI) –  dr K. Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)

4. 1500-ZIIJEEop - Aplikacje bazodanowe w Java EE (18LI) – prof. A. Maciołek- Niedźwiecki

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B,D)- 20 osób

 

 

w semestrze VII

1. 1500-ZII6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (18w) –dr Ł. Albiniak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2 . 1500-ZIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (9w, 9LI) -  dr S. Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

Informatyka stosowana – studia niestacjonarne IIst

w semestrze III

1. 1500-ZIU1RSO - Rozproszone systemy operacyjne (18w,9LI) –dr J. Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500-ZIUDIC - Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (9w,18S) - dr Ł. Albiniak

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500-ZUI3BS - Bezpieczeństwo sieci komputerowych (9w, 18LI) – dr K. Pytel.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500-ZUI1ST- Systemy transakcji elektronicznych (9w, 18LI) - dr A. Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie na prawach egzaminu 3p.

5. 1500-ZUI3PW - Techniki prezentacji wyników (9LI) - dr hab. D. Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 
 

Uwaga: opis zajęć można znaleźć w pakiecie ECTS

Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1