Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 168 dni temu
Informacje dla Studentów na tema

Informacje dla Studentów na temat:

 1. Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

 2. Zapisy na przedmioty opcjonalne

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu USOSweb. Wypełnienie Ankiety jest całkowicie anonimowe. Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz (w stosunku do każdych zajęć), korzystając z indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć. W dniu zakończenia oceny, możliwość wypełnienia Ankiety zostaje zablokowana i Ankiety stają się nieaktywne.

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

 

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2017/18

 

Wypełnianie Ankiet w terminie:

22.05.2018 – 07.06.2018

 

Rejestracja na zajęcia do wyboru (tzw. opcje) na semestr zimowy 2018/19

 

Rejestracja w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

28.05.2018 – 10.06.2018

 

Dziekan przedstawia ofertę zajęć do wyboru na dany semestr. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez USOSweb. Instrukcja dla użytkownika systemu rejestracji umieszczona jest na stronie USOSweb.

Rejestracja jest obowiązkowa i musi być dokonana w podanych terminach. W Dziekanacie nie będą przyjmowane podania o rejestrację. Studenci niezarejestrowani nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów opcjonalnych.

Dla studentów zarejestrowanych, zajęcia opcjonalne stają się zajęciami obowiązkowymi bez możliwości zmiany zadeklarowanego przedmiotu.

Jeżeli wystąpią problemy z rejestracją prosimy o kontakt z Dziekanatem, pok. A205/206, (tel. 42 635 57 42).

Zajęcia nie zostaną uruchomione, jeżeli liczba osób zarejestrowanych będzie zbyt mała.

Uwaga!

- W związku z limitem miejsc w grupie i liczbą grup o zapisie na opcje może decydować ranking ocen.

Jak wypełnić Ankietę?

 1. Wybierz opcję „zaloguj się” umieszczoną z górnej części ekranu.

 2. Zaloguj się wykorzystując indywidualne konto i hasło

  1. Studenci drugiego roku i lat wyższych otrzymali hasło w Dziekanacie.

  2. Hasło dla studentów pierwszego roku zostało wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.

Studenci, którzy zgubili hasło lub nie rejestrowali się elektronicznie podczas rekrutacji lub nie odebrali hasła powinni zgłosić się do Dziekanatu, Instytut Fizyki, pok. A205/206, (635 57 42).

 1. Po zalogowaniu wybierz z menu opcję „Ankieta”

 2. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję „wypełnij ankietę”

 3. Wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

 4. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

 5. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie odpowiadamy wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału od 2 do 5

 6. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

 

Wykaz zajęć opcjonalnych w semestrze zimowym 2018/19

Fizyka – studia licencjackie

w semestrze I

1. 1500-LFM1FM - Wstęp do fizyki medycznej (14w) – koordynator: prof.A.Korejwo

       Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

2. 1500-LFZ1FW - Fizyka wokół nas (14w) – prof. Tadeusz Wibig

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

3. 1500-FLN1NT - Wprowadzenie do nanotechnologii (14w) – prof. Zbigniew Klusek

       Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

4. 1500-FL1PPS - Psychologiczno-prakseologiczne podstawy studiowania, uczenia się i nauczania

           (14w)  – dr Piotr Skurski    Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

5. 1500-FZWdAs – Wstęp do astrofizyki (14w) – prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek

              Punkty ECTS – zaliczenie 1 p.    

Uwaga!

Studenci III roku (V sem.) fizyki rejestrują się na przedmioty wybieralne w Dziekanacie w terminie 28.05.2018 – 08.06.2018.

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie

w semestrze V

1. 1500-ILO5OA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (14w, 28LI) – dr hab. Kordian Smoliński (W), dr Zofia Stawska (LI).

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,C)

2. 1500-IN5JEE - Aplikacje bazodanowe w Java EE (14w, 42LI) – dr Krzysztof Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Sp.A,B)- 20 osób

3. 1500-IN5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (28LI) –  dr Krzysztof Podlaski, mgr K. Lepa

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. (dla Sp.A,B)- 40osób

4. 1500-IN5SB - Sieci bezprzewodowe (28w, 28LI) – dr Krzysztof Pytel

      Punkty ECTS – zaliczenie 4p. (dla Sp.A,B,C)-20 osób

5. 1500-IN5ZPAI – Zwinne programowanie Aplikacji Internetowych (14LI)-

      Prowadzący z firmy Comarch (koordynator UŁ: dr A.Hłobaż) –

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p. - 20 osób 

 6.   1500-DIIGK3D – Grafika komputerowa 3D i animacja (28LI) – mgr Michał Beczkowski

      (koordynator UŁ:dr A.Hłobaż)      Punkty ECTS – zaliczenie 3p. – 20 osób

 

w semestrze VII

1. 1500-IMO6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (30w) – koordynator: prof.A.Korejwo

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-DII6WIK- Wstęp do informatyki kwantowej (30w) -  dr hab. Zbigniew Walczak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3 . 1500-DIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (15w, 15LI) -  dr Sławomir Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

Informatyka stosowana – studia stacjonarne IIst

w semestrze I - (4 sem.- od Z18/19)

1.1500- DIUAA- Analiza algorytmów (14w, 14LI) – dr hab. Kordian Smoliński.

          Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500- DIUSS- Sieci semantyczne (14w, 14LI) – dr Marcin Skulimowski.

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500- IMO8KG - Kryptografia (28w) - prof. Jakub Rembieliński

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4. 1500-  IMO9TI- Sieciowa teoria informacji (28w,14k) – dr hab. Zbigniew Walczak.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500-IU1EMW- Elementy matematyki wyższej (14k) – dr hab. Jarosław Bauer.

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500- DW1PP - Podstawy przedsiębiorczości (10w) – Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

             (rejestracja w Dziekanacie)

 

w semestrze III (4 sem.-od Z17/18)

1. 1500-IMO7SO - Rozproszone systemy operacyjne (28w,14LI) – dr Jarosław Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500- IN2DIC- Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (14w,28k) - prof. Andrzej Korejwo

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500- IUBSK- Bezpieczeństwo sieci komputerowych (14w, 28LI) – dr Krzysztof Pytel.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500- IUSTE- Systemy transakcji elektronicznych (14w, 28LI) - dr Artur Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie  3p.

5. 1500- IMO9TP- Techniki prezentacji wyników (14LI) - dr hab. Dorota Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-WUSJA - Lektorat – język angielski (14cw)

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

Informatyka stosowana – studia inżynierskie (niestacjonarne)

 

w semestrze V

1. 1500-ZII5ZOA - Złożoność obliczeniowa algorytmów (9w, 18LI) - dr Zofia Stawska.

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500-ZII6WIK – Wstęp do informatyki kwantowej (18w) – dr hab. Zbigniew Walczak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500-ZII6SB - Sieci bezprzewodowe (18w, 18LI) – dr Krzysztof Pytel

      Punkty ECTS – zaliczenie 4p

4. 1500-ZII5ASP - Podstawy platformy ASP.NET (9w, 18LI) –  dr Krzysztof Podlaski

      Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

 

w semestrze VII

1. 1500-ZII6TK - Techniki komputerowe w medycynie  (18w) – koordynator:prof. A.Korejwo

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2 . 1500- ZII6WIK – Wstęp do informatyki kwantowej (18w) – dr hab. Zbigniew Walczak

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3 . 1500-ZIIOPT – Podstawy telekomunikacji  (9w, 9LI) -  dr Sławomir Pawłowski

      Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

 

Informatyka stosowana – studia niestacjonarne IIst

w semestrze I - (4 sem. od Z18/19)

1.1500-ZUIAA- Analiza algorytmów (9w, 9LI) – dr Kordian Smoliński.

          Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

2. 1500-ZIUSS  - Sieci semantyczne (9w, 9LI) – dr Marcin Skulimowski.

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

3. 1500-ZUI2KR  - Kryptografia (18w) - prof. Jakub Rembieliński

            Punkty ECTS – zaliczenie 2p.

4. 1500-ZUI2ST  - Sieciowa teoria informacji (18w,9k) – dr Zbigniew Walczak.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

5. 1500-ZIU1EMW - Elementy matematyki wyższej (9k) – dr  J.Bauer

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-ZW1PP - Podstawy przedsiębiorczości (10w) – Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

             (rejestracja w Dziekanacie)

 

w semestrze III (4 sem-od Z17/18)

1. 1500-ZIU1RSO - Rozproszone systemy operacyjne (18w,9LI) – dr Jarosław Perkowski

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

2. 1500-ZIUDIC - Systemy informatyczne w medycynie/DICOM (9w,18S) - prof. Andrzej Korejwo

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.

3. 1500-ZUI3BS - Bezpieczeństwo sieci komputerowych (9w, 18LI) – dr Krzysztof Pytel.

            Punkty ECTS – zaliczenie 3p.          

4. 1500-ZUI1ST- Systemy transakcji elektronicznych (9w, 18LI) - dr Artur Hłobaż

            Punkty ECTS – zaliczenie na prawach egzaminu 3p.

5. 1500-ZUI3PW - Techniki prezentacji wyników (9LI) - dr hab. Dorota Sobczyńska

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

6. 1500-ZIUSJA - Lektorat – język angielski (9cw)

            Punkty ECTS – zaliczenie 1p.

 

Uwaga: opis zajęć można znaleźć w pakiecie ECTS

Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej