UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 332 dni temu

Otwórz stronę Wydziału Zarządzania na Multiportalu UŁ

Ankieta w systemie USOSweb pozwala wszystkim studentom ocenić jakość zajęć prowadzonych w danym semestrze. Ankieta jestcałkowicie anonimowa; w systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety, tak jak na listach wyborczych odnotowuje się oddanie głosu przez uprawnionego wyborcę.

Zgodnie z obowiązującymi w UŁ standardami każdy student ma prawo ocenić zajęcia w których uczestniczył

Skorzystaj z tej możliwości!

ZASADY PRZEPROWADZENIA OCENY

 1. Ankietą objęte są wszystkie przedmioty prowadzone w danym semestrze na Wydziale Zarządzania UŁ, w tym zajęcia na specjalnościach, blokach specjalizacyjnych, wykłady do wyboru itd.

 1. Oceny dokonują wszyscy studenci Wydziału Zarządzania UŁ (niezależnie od typu studiów) za wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych.

 1. Każdy student może wypełnić ankietę w systemie USOSweb tylko raz, korzystając w indywidualnego hasła dostępu, i nie może później dokonać w niej zmian ani jej usunąć.

 1. Ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku, do końca zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

 1. W bieżącym semestrze ankiety będą udostępnione po zalogowaniu na stronie https://usosweb.uni.lodz.pl

 1. Po dniu zakończenia oceny możliwość wypełnienia ankiety zostaje zablokowana i ankiety stają się nieaktywne.

JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

 1. Na stronie głównej USOSweb https://usosweb.uni.lodz.pl/ wybierz opcję „Zaloguj się” umieszczoną w górnej części ekranu.

 1. Zaloguj się wykorzystując swój PESEL i hasło.

Studenci, którzy nie posiadają hasła lub je zapomnieli, proszeni są o zgłaszanie się z tym problemem do Dziekanatu.

 1. Po zalogowaniu się wybierz z menu opcję „Ankieta”

 1. Na ekranie wyświetlona zostanie lista aktywnych ankiet; z menu po lewej stronie ekranu możesz wybrać:

  1. Opcję „Dostępne ankiety”, aby wyświetlić listę wszystkich ankiet (także nieaktywnych).

  2. Opcję „Wypełnij ankietę”, aby rozpocząć wypełnianie ankiety.

  3. Opcję „Pomoc”, aby zapoznać się z zasadami przeprowadzania oceny ankietowej.

 1. Po wybraniu opcji „Wypełnij ankietę” wyświetlona zostanie lista przedmiotów, z których masz zajęcia w bieżącym semestrze.

 1. Wybierz przedmiot, którego prowadzenie chcesz ocenić.

 1. Wyświetlona zostanie lista pytań; na każde pytanie można odpowiedzieć wybierając w polu oceny jednocyfrową liczbę z przedziału określonego w pytaniu.

Dla pytań nr 2 i 10 liczba jest prostą odpowiedzią na pytanie (np. „Ile zajęć nie odbyło się z winy prowadzącego?”) i może przyjmować wartości od 0 do 9.

Dla pozostałych pytań odpowiedzi mogą przyjmować wartości od 1 do 5.

Wartości te oznaczają:

5 – Tak

4 – Raczej tak

3 – Raczej nie

2 – Nie

1 – Nie mam zdania

 1. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania możesz umieścić dowolny komentarz w polu tekstowym pod pytaniami.

UWAGA: Ankietę można wypełnić tylko raz i wprowadzonych ocen nie można później zmienić ani usunąć!

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1