Kalendarz rejestracji

Wybierz jednostkę organizacyjną

Uniwersytet Łódzki 0000000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filologiczny 0100000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filozoficzno-Historyczny 0200000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 0400000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Prawa i Administracji 0500000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 0600000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Zarządzania 0800000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Matematyki i Informatyki 1100000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Nauk Geograficznych 1400000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 1500000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Chemii 1600000000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami (Likwidacja od 01.01.2018r.) 9813190000 kalendarz rejestracji tej jednostki
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów 9814060000 kalendarz rejestracji tej jednostki