zobacz inne jednostki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 0400000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biologia Eksperymentalna IIst.)-sem.1 0400-BE-1.1-Z-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biologia Eksperymentalna IIst.)-sem.1 0400-BE-1.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biologia Eksperymentalna IIst.)-sem.1 0400-BE-1.2-Z-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biologia Eksperymentalna IIst.)-sem.1 0400-BE-1.2-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biologia blok Biofizyka mol. i med.)-sem.5 0400-BF-5.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-06-08 08:00 - 2021-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biologia blok Biofizyka mol. i med.)-sem.5 0400-BF-5.2-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-06-08 08:00 - 2021-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru 3 (Biologia blok Biofizyka mol. i med.)sem.5 0400-BF-5.3-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-06-08 08:00 - 2021-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biologia Nauczycielska)-sem.1 0400-BN-1.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biologia Nauczycielska)-sem.1 0400-BN-1.2-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja uzupełniająca na zajęcia do wyboru (W.BiOŚ)-sem.2 0400-EM-1.2-L-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-18 08:00 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja uzupełniająca na zajęcia do wyboru (W.Eko-Soc)-sem.2 0400-EM-2.2-L-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-18 08:00 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru (W.BiOŚ) - sem.3 0400-EM-3.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-06-08 08:00 - 2021-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty-biologia, zaoczna, II rok 0400-IBF_17/18_BZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-02 07:00 - 2017-11-30 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja biologia, zaoczna, II rok
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty-biologia, zaoczne, III rok 0400-IBF_17/18_BZ3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-02 07:00 - 2017-10-31 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja biologia, zaoczna, II rok
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty-biologia, zaoczne, uzupełniający, I rok 0400-IBF_17/18_BZU1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-02 07:00 - 2017-11-30 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA BIOLOGIA, ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCY I ROK
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty-biologia, dzienne, II rok 0400-IBF_Z-17/18_B2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-27 07:00 - 2017-10-31 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA BIOLOGIA DZIENNA II ROK
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty-biologia, dzienne, III rok 0400-IBF_Z-17/18_B3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-27 07:00 - 2017-10-31 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA BIOLOGIA DZIENNE III ROK
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty-biologia uzupełniający, I rok, Biofizyka Medyczna i bioinformatyka 0400-IBF_Z-17/18_BU1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-28 16:10 - 2017-10-31 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY BIOLOGIA UZUPEŁNIAJĄCY I
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty-biologia uzupełniający, II rok, Biofizyka medyczna i bioinformatyka 0400-IBF_Z-17/18_BU2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-27 07:00 - 2017-10-31 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA BIOLOGIA UZUPEŁNIAJĄCY II ROK
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty bloku pedagogicznego w semestrze letnim 2010/2011 0400-RBP-L-10/11 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na Biofizykę II B601FD 0400-RCB601FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-13 08:00 - 2017-03-17 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA BIOFIZYKĘ II 0400-B601FD
Niezalogowany

Rejestracja na Biofizykę biopolimerów B602FD 0400-RCB602FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-17 10:00 - 2017-03-20 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA BIOFIZYKĘ BIOPOLIMERÓW
Niezalogowany
...

Rejestracja na Podstawy technik hodowli komórek B604FD 0400-RCB604FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-23 08:00 - 2017-03-24 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA PODSTAWY TECHNIK HODOWLI KOMÓREK 0400-B604FD
Niezalogowany

Rejestracja na Pracownię półdzienną B605FD 0400-RCB605FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-13 08:00 - 2017-03-20 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA PRACOWNIĘ PÓŁDZIENNĄ 0400-B605FD
Niezalogowany
...

rejestracja na Fizykochemiczne skażenia środowiska B606FD 0400-RCB606FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-13 08:00 - 2017-03-17 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA FIZYKOCHEMICZNE SKAŻENIE ŚRODOWISKA B606FD
Niezalogowany

Rejestracja na Seminarium Licencjackie B609FD 0400-RCB609FD-L16/17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-13 08:00 - 2017-03-17 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA SEMINARIUM LICENCJACKIE B609FD
Niezalogowany
...

rejestracja dla Biologii dzienna 1rok uzup. Biofizyka medyczna i bioinformatyka 0400-RCDUB_MI(04)_1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-20 08:00 - 2017-03-26 08:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA DLA BIOLOGII DZIENNA 1 ROK UZUP. BIOFIZYKA MEDYCZNA I BIOINFORMATYKA
Niezalogowany

rejestracja dla Biologii dzienna 2rok uzup. Biofizyka medyczna i bioinformatyka 0400-RCDUB_MI(04)_2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-03-20 08:00 - 2017-03-26 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA DLA BIOLOGII DZIENNA 2 ROK UZP. BIOFIZYKA MEDYCZNA I BIOINFORMATYKA
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot Animal Physiology 0400-RP-Z-17/18 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Katedra Neurobiologii prowadzi kurs dla studentów pt.: „Animal Physiology”.

Kurs obejmuje 39 godz. ćwiczeń, 26 godz. wykładu i ma 9 punktów ECTS.

Rejestracja na zajęcia trwa ..............

Wiecej informacji na temat kursu na stronie wydziałowej w zakładce STUDENCI-KOMUNIKATY

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na wykłady monograficzne w semestrze letnim 2014/15 0400-RWM-L-14/15 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-01-19 08:00 - 2015-02-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2015-02-03 08:00 - 2015-03-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady monograficzne w jęz. angielskim w semestrze zimowym 2015/16 0400-RWMANG-Z-15/16 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na wykłady monograficzne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16 odbędzie się w dwóch turach:

I tura: 14 września – 4 października 2015 r.

W tej turze studenci mają możliwość wybrać wykład spośród wszystkich dostępnych wykładów zaproponowanych przez poszczególne katedry Wydziału BiOŚ.

Po zakończeniu I tury zapisów odrzucane są wykłady, przez nikogo nie wybrane lub przez bardzo małą liczbę osób (decyzja Kolegium Dziekańskiego).

Osoby, które w trakcie zapisów elektronicznych wybrały dane zajęcia - posiadają status „P” (prośba o rejestrację). Jeżeli przedmiot wybierze wymagana liczba uczestników – zostanie on uruchomiony, a status zapisanych będzie zmieniony na „A” (zaakceptowany). Jeżeli przedmiot nie osiągnie wymaganej liczby uczestników – nie zostanie uruchomiony, status zapisanych będzie zmieniony na „O” (odrzucony permanentnie), a studenci będą zobowiązani do wyboru innego przedmiotu. II etap rejestracji elektronicznej przeznaczony jest głównie dla tych studentów, których wykład się nie odbędzie i będą musieli zarejestrować się na inny wykład.

II tura: 16 października – 20 października 2015 r.

Na tym etapie studenci, których wykłady zostały odrzucone w I turze muszą ponownie dokonać wyboru z puli wykładów, która pozostała.

Ze względu na późny termin ustalania planu godzin wykładów monograficznych - dopiero po zakończeniu rejestracji, powstaje problem z dopasowaniem wykładu do planu zajęć. Studenci mają więc możliwość zmiany w rejestracji poprzez stronę USOSWEB najpóźniej do dnia 15 listopada 2015 roku. Po tym terminie listy wydrukowane z USOSWEB’a są traktowane jako aktualne i obowiązujące (przedmiot pojawi się na Karcie Indywidualnych Osiągnięć Studenta).

Konsekwencją niedopełnienia wypisania się z wykładu monograficznego będzie warunkowe zaliczenie semestru, co wiąże się z dodatkową opłatą za przedmiot!

W przypadku studentów jest to kwota 600 zł, a w przypadku doktorantów 700 zł.

zakończona
2015-09-19 08:00 - 2015-10-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2015-10-16 08:00 - 2015-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biotechnologia Mikrobiologiczna)-sem.1 0400-TI-1.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biotechnologia Mikrobiologiczna)-sem.1 0400-TI-1.2-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 3 (Biotechnologia Mikrobiologiczna)-sem.1 0400-TI-1.3-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru 1 (Biotechnologia Medyczna)-sem.1 0400-TM-1.1-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru 2 (Biotechnologia Medyczna)-sem.1 0400-TM-1.2-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-06, 08:00 - 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia wyrównawcze (wszystkie kierunki I st.) sem.1 0400-ZW-Z-21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-20 08:00 - 2021-10-21 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...