zobacz inne jednostki

Wydział Nauk o Wychowaniu 0700000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

I rok stacjonarna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna semestr 2 przedmioty do wyboru 0700-DMPW2WYB-L19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybór przedmiotu:

- Obserwacja jako źródło wiedzy o dziecku

- Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej

zakończona
2020-02-18 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmiot do wyboru na semestrze 2 DMPW(07)
1
Niezalogowany
...

1 wybór I rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z modułów wybieralnych L-19/20 0700-DUP-WYB1L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na moduły wybieralne na 2 semestr L-19/20:

1:

• Aktywność ruchowa osób w różnym wieku

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Pedagogika czasu wolnego

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 wybór - Moduły do wyboru dla DUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany

2 wybór 1rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Konwersatorium L-19/20 0700-DUP-WYB2L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na Konwersatorium

wybieralne na 2 semestr L-19/20:

1:

• Badania historyczne w pedagogice

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Komparatystyka pedagogiczna

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 wybór - Konwersatorum do wyboru dla DUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany
...

3 wybór 1rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia Wykład L-19/20 0700-DUP-WYB3L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na Wykłady

wybieralne na 2 semestr L-19/20:

1:

• Profesjonalizacja działań społeczno-wychowawczych

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Pedeutologia

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
3 wybór - Wykład do wyboru dla DUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany

I rok niestacjonarna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna semestr 2 przedmioty do wyboru 0700-ZMPW2WYB-L19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wybór przedmiotu:

- Obserwacja jako źródło wiedzy o dziecku

- Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej

zakończona
2020-02-18 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmiot do wyboru na semestrze 2 ZMPW(07)
1
Niezalogowany
...

1 wybór I rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z modułów wybieralnych L-19/20 0700-ZUP-WYB1L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Moduły wybieralne na

2 semestr L-19/20:

1:

• Aktywność ruchowa osób w różnym wieku

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Pedagogika czasu wolnego

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 wybór - Moduły do wyboru dla ZUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany

2 wybór 1rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Konwersatorium L-19/20 0700-ZUP-WYB2L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Konwersatorium

wybieralne na 2 semestr L-19/20:

1:

• Badania historyczne w pedagogice

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Komparatystyka pedagogiczna

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 wybór - Konwersatorum do wyboru dla ZUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany
...

3 wybór 1rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia Wykład L-19/20 0700-ZUP-WYB3L-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Wykłady

wybieralne na 2 semestr L-19/20:

1:

• Profesjonalizacja działań społeczno-wychowawczych

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

2:

• Pedeutologia

(zajęcia na semestr 2, L-19/20)

zakończona
2020-02-19 20:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
3 wybór - Wykład do wyboru dla ZUP(07)2 na L-19/20
1
Niezalogowany