zobacz inne jednostki

Wydział Nauk o Wychowaniu 0700000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

1 wybór - I rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Modułów wybieralnych L-20/21 0700-DUP-WYB1ML20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na moduły wybieralne na 2 semestr L-20/21:

1. Analiza działania w polu pracy socjalnej

2. Sztuka wizualna w komunikacji społecznej: Komunikacja i manipulacja w epoce obrazkowej

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 wybór: Moduły do wyboru dla DUP(07)2 na L-20/21
1
Niezalogowany
...

2 wybór - 1rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Konwersatorium L-20/21 0700-DUP-WYB2KL20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na Konwersatorium

wybieralne na 2 semestr L-20/21:

1. Badania historyczne w pedagogice

2. Komparatystyka pedagogiczna

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 wybór: Konwersatorum do wyboru dla DUP(07)2 na L-20/21
1
Niezalogowany

3 wybór - 1rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia Wykład L-20/21 0700-DUP-WYB3WL20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika stacjonarna II stopia - rejestracja na Wykłady

wybieralne na 2 semestr L-20/21:

1. Profesjonalizacja działań społeczno-wychowawczych

2. Pedeutologia

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
3 wybór - Wykład do wyboru dla DUP(07)2 na L-20/21
1
Niezalogowany
...

2 rok pedagogika stac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Modułów wybieralnych L-20/21 0700-DUP4-WYBML20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zajęcia w ramach modułów (studia stacjonarne):

• Projekty artystyczne w edukacji: Projekty artystyczne w pracy

z dziećmi i młodzieżą (wykład i ćwiczenia)

• Praca społeczno-pedagogiczna z młodzieżą (wykład i ćwiczenia)

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Moduły do wyboru dla DUP(07)4 na L-20/21
1
Niezalogowany

Próbny 0700-Prób pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

1 wybór - 1 rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Modułów L-20/21 0700-ZUP-WYB1ML20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Moduły wybieralne na

2 semestr L-20/21:

1. Podstawy edukacji włączającej (wykład i ćwiczenia)

2. Prawdy i mity na temat bezdomności osób jej doświadczających (wykład i ćwiczenia)

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 wybór - Moduły do wyboru dla ZUP(07)2 na L-20/21
1
Niezalogowany
...

2 wybór - 1rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Konwersatorium L-20/21 0700-ZUP-WYB2KL20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Konwersatorium

wybieralne na 2 semestr L-20/21:

1. Badania historyczne w pedagogice

2. Komparatystyka pedagogiczna

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 wybór - Konwersatorum do wyboru dla ZUP(07)2 na L-20/21
1
Niezalogowany

3 wybór - 1rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia Wykład L-20/21 0700-ZUP-WYB3WL20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok pedagogika niestacjonarna II stopia - rejestracja na Wykłady

wybieralne na 2 semestr L-20/21:

1. Profesjonalizacja działań społeczno-wychowawczych

2. Pedeutologia

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
3 wybór - Wykład do wyboru dla ZUP(07)2 na L-20/20
1
Niezalogowany
...

2 rok pedagogika niestac. II stopnia - rejestracja na zajęcia z Modułów wybieralnych L-20/21 0700-ZUP4-WYBML20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zajęcia w ramach modułów (studia niestacjonarne):

• Codzienna kultura szkoły: Zróżnicowane podejście badawcze

(wykład i ćwiczenia)

• Upowszechnianie sztuki w przestrzeni publicznej:

Formy upowszechniania sztuki (wykład i ćwiczenia)

zakończona
2021-02-24 22:00 - 2021-02-26 13:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Moduły do wyboru dla ZUP(07)4 na L-20/21
1
Niezalogowany

Instytut Psychologii - Rejestracja na specjalność uzupełniająca - niestacjonarne zima 21/22 0708-SPECZU21/22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-06-21 17:00 - 2021-06-22 17:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja uzupełniająca - niestacjonarne
1
Niezalogowany
...