UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia bezkręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-0B101LD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia bezkręgowców
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błażewicz
Prowadzący grup: Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Piotr Gadawski, Aleksandra Jabłońska, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Jacek Siciński, Iwona Słowińska, Agnieszka Soszyńska, Anna Stępień, Grzegorz Tończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z elementami wykładu problematyczny; prezentacja multimedialna.


ćwiczenia:

1. prelekcja z prezentacją multimedialną;

2. pokaz;

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne z analizą problemu;


Sposoby i kryteria oceniania:

wykład – egzamin testowy


ćwiczenia – obowiązkowa obecność (min. 80% zajęć), sprawdzian pisemny (kolokwium); odpowiedz ustna (praktyczne rozpoznawanie zwierząt); aktywność w trakcie zajęć.


Treści kształcenia:

Wykład


Wykład obejmuje podstawowe wiadomości o morfologii, anatomii zwierząt bezkręgowych. Treści poszczególnych wykładów koncentrują się na omówieniu i wyjaśnieniu planów budowy (bauplan) oraz zróżnicowaniu i klasyfikacji świata zwierzęcego. Szczególna uwaga jest poświęcana na wskazanie miejsca i roli zwierząt (grup i wybranych gatunków) w biocenozie. W trakcie omawiania poszczególnych typów świata zwierzęcego uwydatniane są elementy budowy anatomicznej i morfonologicznej, które stanowią o adaptacjach zwierząt do życia w określonych siedliskach. Wiedza ta uzupełniana jest podstawowymi informacjami o miejscu w sieci troficznej, biologii rozrodu i rozwoju (reprodukcja i cykle życiowe) i ekologii wybranych gatunków oraz interakcji międzygatunkowych.


Ćwiczenia

Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z morfologią i anatomią, systematyką i taksonomią oraz rozwojem i ekologią zwierząt bezkręgowych. W trakcie zajęć omawiane są pierwotniaki należące do wiciowców, sarkodowych, sporowców i orzęsków oraz zwierzęta tkankowe reprezentujące: parzydełkowce (stułbiopławy, krążkopławy, koralowce), płazińce (wirki, jednorodce, przywry, tasiemce), nicienie, wrotki, kolcogłowy, pierścienice (wieloszczety, skąposzczety, pijawki), stawonogi (szczękoczułkowce, skorupiaki, tchawkodyszne), mięczaki (chitony, ślimaki, małże, głowonogi) i szkarłupnie (liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy).


Literatura:

1. Błaszak C. (ed.) 2009. Zoologia, Bezkręgowce Tom 1-3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Brusca R. C. and Brusca G. J. 2003. Invertebrates, a functional evolutionary approach Sinauer Associates Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts: 936 pp.

3. Ruppert E. E., Fox R. S. and Barnes R. D. 2004. Invertebrate zoology. Thomson Brooks/Cole: 963 pp.

4. Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. 1980. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błażewicz, Anna Drozd
Prowadzący grup: Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Aleksandra Jabłońska, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Jacek Siciński, Iwona Słowińska, Agnieszka Soszyńska, Anna Stępień, Grzegorz Tończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z elementami wykładu problematyczny; prezentacja multimedialna.


ćwiczenia:

1. prelekcja z prezentacją multimedialną;

2. pokaz;

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne z analizą problemu;


Sposoby i kryteria oceniania:

wykład – egzamin testowy


ćwiczenia – sprawdzian pisemny (kolokwium); odpowiedz ustna (praktyczne rozpoznawanie zwierząt); aktywność w trakcie zajęć.


Treści kształcenia:

Wykład


Wykład obejmuje podstawowe wiadomości o morfologii, anatomii zwierząt bezkręgowych. Treści poszczególnych wykładów koncentrują się na omówieniu i wyjaśnieniu planów budowy (bauplan) oraz zróżnicowaniu i klasyfikacji świata zwierzęcego. Szczególna uwaga jest poświęcana na wskazanie miejsca i roli zwierząt (grup i wybranych gatunków) w biocenozie. W trakcie omawiania poszczególnych typów świata zwierzęcego uwydatniane są elementy budowy anatomicznej i morfonologicznej, które stanowią o adaptacjach zwierząt do życia w określonych siedliskach. Wiedza ta uzupełniana jest podstawowymi informacjami o miejscu w sieci troficznej, biologii rozrodu i rozwoju (reprodukcja i cykle życiowe) i ekologii wybranych gatunków oraz interakcji międzygatunkowych.


Ćwiczenia

Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z morfologią i anatomią, systematyką i taksonomią oraz rozwojem i ekologią zwierząt bezkręgowych. W trakcie zajęć omawiane są pierwotniaki należące do wiciowców, sarkodowych, sporowców i orzęsków oraz zwierzęta tkankowe reprezentujące: parzydełkowce (stułbiopławy, krążkopławy, koralowce), płazińce (wirki, jednorodce, przywry, tasiemce), nicienie, wrotki, kolcogłowy, pierścienice (wieloszczety, skąposzczety, pijawki), stawonogi (szczękoczułkowce, skorupiaki, tchawkodyszne), mięczaki (chitony, ślimaki, małże, głowonogi) i szkarłupnie (liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy).


Literatura:

1. Błaszak C. (ed.) 2009. Zoologia, Bezkręgowce Tom 1-3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Brusca R. C. and Brusca G. J. 2003. Invertebrates, a functional evolutionary approach Sinauer Associates Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts: 936 pp.

3. Ruppert E. E., Fox R. S. and Barnes R. D. 2004. Invertebrate zoology. Thomson Brooks/Cole: 963 pp.

4. Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. 1980. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 42 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błażewicz, Michał Grabowski
Prowadzący grup: Magdalena Błażewicz, Anna Drozd, Anna Drozd, Marta Gellert, Aleksandra Jabłońska, Piotr Jóźwiak, Sylwia Pietrzak, Iwona Słowińska, Agnieszka Soszyńska, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z elementami wykładu problematyczny; prezentacja multimedialna.


ćwiczenia:

1. prelekcja z prezentacją multimedialną;

2. pokaz;

3. praktyczne ćwiczenia laboratoryjne z analizą problemu;


Sposoby i kryteria oceniania:

wykład – egzamin testowy


ćwiczenia – sprawdzian pisemny (kolokwium); odpowiedz ustna (praktyczne rozpoznawanie zwierząt); aktywność w trakcie zajęć.


Treści kształcenia:

Wykład


Wykład obejmuje podstawowe wiadomości o morfologii, anatomii zwierząt bezkręgowych. Treści poszczególnych wykładów koncentrują się na omówieniu i wyjaśnieniu planów budowy (bauplan) oraz zróżnicowaniu i klasyfikacji świata zwierzęcego. Szczególna uwaga jest poświęcana na wskazanie miejsca i roli zwierząt (grup i wybranych gatunków) w biocenozie. W trakcie omawiania poszczególnych typów świata zwierzęcego uwydatniane są elementy budowy anatomicznej i morfonologicznej, które stanowią o adaptacjach zwierząt do życia w określonych siedliskach. Wiedza ta uzupełniana jest podstawowymi informacjami o miejscu w sieci troficznej, biologii rozrodu i rozwoju (reprodukcja i cykle życiowe) i ekologii wybranych gatunków oraz interakcji międzygatunkowych.


Ćwiczenia

Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z morfologią i anatomią, systematyką i taksonomią oraz rozwojem i ekologią zwierząt bezkręgowych. W trakcie zajęć omawiane są pierwotniaki należące do wiciowców, sarkodowych, sporowców i orzęsków oraz zwierzęta tkankowe reprezentujące: parzydełkowce (stułbiopławy, krążkopławy, koralowce), płazińce (wirki, jednorodce, przywry, tasiemce), nicienie, wrotki, kolcogłowy, pierścienice (wieloszczety, skąposzczety, pijawki), stawonogi (szczękoczułkowce, skorupiaki, tchawkodyszne), mięczaki (chitony, ślimaki, małże, głowonogi) i szkarłupnie (liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy).


Literatura:

1. Błaszak C. (ed.) 2009. Zoologia, Bezkręgowce Tom 1-3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Brusca R. C. and Brusca G. J. 2003. Invertebrates, a functional evolutionary approach Sinauer Associates Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts: 936 pp.

3. Ruppert E. E., Fox R. S. and Barnes R. D. 2004. Invertebrate zoology. Thomson Brooks/Cole: 963 pp.

4. Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. 1980. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3