UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary jakości środowiska (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-0BM405LD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary jakości środowiska (II)
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Znajomość anatomii roślin i zwierząt - poziom liceum

Efekty uczenia się:

Student:

Charakteryzuje wzajemne oddziaływania między organizmami a środowiskiem

Charakteryzuje grupy taksonomiczne i funkcjonalne organizmów oraz ekosystemy z uwzględnieniem ich tolerancji

Rozpoznaje elementy przyrody ożywionej i nieożywionej na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi

Przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie lub laboratorium pod nadzorem opiekuna

Stosuje podstawowe miary biologicznej oceny stanu środowiska

Uzasadnia konieczność aktywnego i samodzielnego aktualizowania i pogłębiania wiedzy, w tym z zakresu biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych oraz działania w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 104 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zięba
Prowadzący grup: Anna Drozd, Tomasz Janiszewski, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Patrycja Podlaszczuk, Monika Staniaszek-Kik, Ewelina Szczepocka, Grzegorz Tończyk, Grzegorz Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

pogadanka z pokazem

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje po zaliczeniu poszczególnych modułów.

Wymagana jest umiejętność rozpoznawania gatunków organizmów wskaźnikowych i umiejętność ustalania wartości wskaźników stanu populacji i siedlisk gatunków wskaźnikowych

Treści kształcenia:

Student:

Charakteryzuje wzajemne oddziaływania między organizmami a środowiskiem

Charakteryzuje grupy taksonomiczne i funkcjonalne organizmów oraz ekosystemy z uwzględnieniem ich tolerancji

Rozpoznaje elementy przyrody ożywionej i nieożywionej na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi

Przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie lub laboratorium pod nadzorem opiekuna

Stosuje podstawowe miary biologicznej oceny stanu środowiska

Uzasadnia konieczność aktywnego i samodzielnego aktualizowania i pogłębiania wiedzy, w tym z zakresu biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych oraz działania w sposób przedsiębiorczy

Literatura:

klucze do oznaczania kręgowców, bezkręgowców, roślin, glonów i zbiorowisk roślinnych

Przewodniki metodyczne:

Monitoring gatunków zwierząt tom 1-3 GIOŚ

Monitoring siedlisk przyrodniczych 1-3 GIOŚ

Monitoring gatunków roślin tom 1-3 GIOŚ

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 104 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zięba
Prowadzący grup: Anna Drozd, Tomasz Janiszewski, Radomir Jaskuła, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Paulina Nowicka-Krawczyk, Patrycja Podlaszczuk, Iwona Słowińska, Monika Staniaszek-Kik, Ewelina Szczepocka, Grzegorz Wolski, Piotr Zieliński, Grzegorz Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

pogadanka z pokazem

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje po zaliczeniu poszczególnych modułów.

Wymagana jest umiejętność rozpoznawania gatunków organizmów wskaźnikowych i umiejętność ustalania wartości wskaźników stanu populacji i siedlisk gatunków wskaźnikowych

Treści kształcenia:

Student:

Charakteryzuje wzajemne oddziaływania między organizmami a środowiskiem

Charakteryzuje grupy taksonomiczne i funkcjonalne organizmów oraz ekosystemy z uwzględnieniem ich tolerancji

Rozpoznaje elementy przyrody ożywionej i nieożywionej na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi

Przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie lub laboratorium pod nadzorem opiekuna

Stosuje podstawowe miary biologicznej oceny stanu środowiska

Uzasadnia konieczność aktywnego i samodzielnego aktualizowania i pogłębiania wiedzy, w tym z zakresu biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych oraz działania w sposób przedsiębiorczy

Literatura:

klucze do oznaczania kręgowców, bezkręgowców, roślin, glonów i zbiorowisk roślinnych

Przewodniki metodyczne:

Monitoring gatunków zwierząt tom 1-3 GIOŚ

Monitoring siedlisk przyrodniczych 1-3 GIOŚ

Monitoring gatunków roślin tom 1-3 GIOŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3