katalog przedmiotów - pomoc

Analysis of Scientific Texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AX0UOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analysis of Scientific Texts
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty kształcenia:

e1. Umiejętność czytania ze zrozumieniem angielskich tekstów naukowych związanych z programem studiów.

e2.Posługiwanie się słownictwem wybranym z zakresu informatyki.

e3. Prezentowanie słuszności postawionej tezy.

e4. Odtwarzanie anglojęzycznych treści informatycznych prezentowanych w wygłaszanych prelekcjach.

e5. Umiejętność pracy w grupie nad wskazanym problemem.


Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Zajmiemy się analizą wybranych artykułów naukowych i fragmentów monografii akademickich związanych z kierunkiem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Adamczyk
Prowadzący grup: Gabriela Adamczyk
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~adamczyk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład/prezentacja, burza mózgów,

Sposoby i kryteria oceniania:

ocena konwersatorium składa się z dwóch składników:

• oceny przygotowanej analizy tekstu i jej prezentacji (członkowie jednego zespołu mogą otrzymać różne oceny) – 60%,

• aktywność na zajęciach: współpraca z prezentującym swoją analizę zespołem, wykonywanie przygotowanych ćwiczeń – 40%.


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności, przy czym student, który jest nieobecny w terminie wyznaczonym na prezentację może otrzymać ocenę niedostateczną z przedmiotu.


Egzamin w formie pisemnej.

Ocena z całego przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z konwersatorium i egzaminu.


Treści kształcenia:

Elementy m.in. Programowania i struktur danych, algorytmów, sieci komputerowych.

Literatura:

J.Glenn Brookshear, Computer Science, an Overview, Pearson E., 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Adamczyk, Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Gabriela Adamczyk, Wioletta Karpińska
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~adamczyk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład/prezentacja, burza mózgów,

Sposoby i kryteria oceniania:

ocena konwersatorium składa się z dwóch składników:

• oceny przygotowanej analizy tekstu i jej prezentacji (członkowie jednego zespołu mogą otrzymać różne oceny) – 60%,

• aktywność na zajęciach: współpraca z prezentującym swoją analizę zespołem, wykonywanie przygotowanych ćwiczeń – 40%.


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności, przy czym student, który jest nieobecny w terminie wyznaczonym na prezentację może otrzymać ocenę niedostateczną z przedmiotu.


Egzamin w formie pisemnej.

Ocena z całego przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z konwersatorium i egzaminu.


Treści kształcenia:

Elementy m.in. Programowania i struktur danych, algorytmów, sieci komputerowych.

Literatura:

J.Glenn Brookshear, Computer Science, an Overview, Pearson E., 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.