katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki i informatyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-NM1OPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki i informatyki 1
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

1. Student potrafi zaplanować lekcję dobierać odpowiednie metody i potrafi zapisać scenariusz lekcji za pomocą konspektu.

2. Student potrafi zaplanować powtarzanie materiału zaplanowane w szkole w taki sposób, aby zapamiętanie było jak najbardziej efektywne.

3. Student wymienia metody i formy nauczania, w szczególności te, które aktywizują ucznia.

4. Student dobiera podręcznik szkolny uwzględniając realizowany program i możliwości uczniów.

5. Student rozwiązuje podstawowe zadania geometryczne na poziomie II i III etapu edukacyjnego, a także wybrane zadania na poziomie IV etapu edukacyjnego.

6. Student rozwiązuje podstawowe zadania związane z kontekstem realistycznym (zadania praktyczne) z uwzględnieniem problemu obliczeń przybliżonych na poziomie II i III etapu edukacyjnego, a także wybrane zadania na poziomie IV etapu edukacyjnego.

7. Student rozwiązuje podstawowe zadania związane z własnościami funkcji na poziomie III etapu edukacyjnego, a także wybrane zadania na poziomie IV etapu edukacyjnego.

8. Student planuje proces rozwiązywania zadań w czasie lekcji w zgodzie z ogólnymi zasadami pracy nad zadaniami, w szczególności zwraca uwagę, na analizę treści, dobór metody i refleksji nad wybraną metodą postępowania.

9. Student prezentuje wybrane zagadnienia informatyczne na poziomie II etapu edukacyjnego.


Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień pozwalających głębiej zrozumieć postawę uczniów w procesie nauczania - uczenia się matematyki i informatyki oraz znajomość metod postępowania nauczyciela umożliwiające rozszerzenie kontaktu na linii nauczyciel – uczeń. W szczególność znajomość elementów teorii Piageta i Brunera, cech i etapów procesu nauczania-uczenia się (matematyki i informatyki), socjologiczne aspekty uczenia się matematyki.

Znajomość podstawowych zagadnień dydaktyki matematyki i informatyki, w szczególności podstawowych zasad, celów oraz metod nauczania matematyki i informatyki, a także zasad planowania procesu dydaktycznego (w tym także planowanie pracy indywidualnej ucznia).


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z metodyką nauczania matematyki i informatyki. Przedmiot ten stanowi kontynuację Dydaktyki matematyki i informatyki 1. W czasie wykładu zostaną poruszone między innymi zagadnienia związane z planowaniem procesu nauczania, kontrolą i oceną wyników nauczania, kryteriami doboru podręczników oraz programów nauczania. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach będą koncentrować się przede wszystkim na problemach związanych z nauczaniem matematyki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Omówione zostaną także wybrane zagadnienia z pozostałych etapów szkolnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.