katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z matematyki 3 (SPP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QM3UNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki z matematyki 3 (SPP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student potrafi pełnić rolę nauczyciela, mieszczą się tu takie aktywności jak

1. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

2. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

3. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

4. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

5. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

6. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka II stopnia: 1100Mnm2A _W10, 1100Mnm2A _U18, 1100MNm2A_U19, 1100Mnm2A_K09.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki między innymi znajomość podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, znajomość stylów i postaw wychowawczych oraz metod wychowawczych w odniesieniu do III i IV etapu edukacyjnego). Umiejętność planowania lekcji oraz przygotowywania konspektu lekcji matematyki. Treści te realizowane są na przykład na przedmiotach Psychologia, Pedagogika i Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej, Podstawy dydaktyki, Dydaktyki matematyki oraz Metodyki nauczania matematyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy nauczyciela matematyki. Szczegółowy opis treści koniecznych do realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształceni przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk i są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole , ocenę pisemnego sprawozdania z obserwowanych lekcji , ocenę przygotowanego konspektu lekcji.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: pisemnych sprawozdań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,5), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,2).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.