katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ISM0SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Wiedza

Postępuje zgodnie z zasadami uczciwości intelektualnej


Umiejętności

Prezentuje własne pomysły dotyczące kierunków rozwoju zawodowego i naukowego na tle współczesnej wiedzy naukowej i technologicznej

Prezentuje zarówno w mowie jak i w piśmie tezy swojej pracy magisterskiej

Lokalizuje informacje dotyczące przedstawianej problematyki

Wybiera metody badawcze i technologie stosowane w pracy dyplomowej

Używa poprawnie nomenklatury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem popularnych w tej dziedzinie skrótowców

Prezentuje wiedzę kierunkową w zakresie szczególnych, prezentowanych na seminarium zagadnień


Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy informatycznejForma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

brak


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wsparcie studentów w procesie przygotowania i prezentacji pracy dyplomowej. Obejmuje ono wiele czynników, przede wszystkim opanowanie umiejętności samodzielnej prezentacji własnych wyników, skonfrontowania ich z opinią grupy, formułowania tez, ich uzasadniania i obrony. Omawiane są także pytania na egzamin magisterski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium magisterskie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Projekt indywidualnySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium magisterskie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym aby otrzymać zaliczenie.


Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Prezentacja - 50.00%

Odpowiedź ustna - 50.00%Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium magisterskie

Prezentacja celów i koncepcji pracy dyplomowej

Techniki prezentacji

Ocena celów i metod stosowanych w pracy dyplomowej

Ocena i weryfikacja osiągnięć stanowiących podstawę pracy dyplomowej

Przygotowanie pytań na egzamin

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupieZajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium magisterskie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Projekt indywidualnySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium magisterskie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym aby otrzymać zaliczenie.


Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Prezentacja - 50.00%

Odpowiedź ustna - 50.00%Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium magisterskie

Prezentacja celów i koncepcji pracy dyplomowej

Techniki prezentacji

Ocena celów i metod stosowanych w pracy dyplomowej

Ocena i weryfikacja osiągnięć stanowiących podstawę pracy dyplomowej

Przygotowanie pytań na egzamin

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupieZajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka, Bartosz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium magisterskie

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Projekt indywidualnySposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Seminarium magisterskie" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym aby otrzymać zaliczenie.


Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Prezentacja - 50.00%

Odpowiedź ustna - 50.00%Ocena z formy "Seminarium magisterskie" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Seminarium magisterskie

Prezentacja celów i koncepcji pracy dyplomowej

Techniki prezentacji

Ocena celów i metod stosowanych w pracy dyplomowej

Ocena i weryfikacja osiągnięć stanowiących podstawę pracy dyplomowej

Przygotowanie pytań na egzamin

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupieOpisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.