katalog przedmiotów - pomoc

Systemy baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZII3BD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy baz danych
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Wymienia podstawowe operatory algebry relacyjnej i definiuje ich działanie.

Projektuje schematy baz danych w których tabele są znormalizowane co najmniej do 3-postaci normalnej.

Opisuje podstawy teorii modelu relacyjnego, zależności funkcyjnych i normalizacji


Umiejętności

Odróżnia własności ACID i poziomy izolacji transakcji

Rozróżnia poziomy modelowania danych: fizyczny, logiczny i pojęciowy.

Używa w podstawowym zakresie języka SQL


Kompetencje społeczne

Wyjaśnia rolę systemów zarządzania bazami danychForma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki, teorii zbiorów i algebry oraz podstawowa umiejętność programowania


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teorii teorii relacyjnych baz danych oraz korzystania z języka SQL.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowa
Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)


Treści kształcenia:

Wykład 1

Systemy zarządzania bazami danych

Funkcje i znaczenie systemów zarządzania bazami danych.

Architektura systemów korzystających z baz danych (klient-serwer, języki zapytań itp.)

Przedrelacyjne modele danych (hierarchiczny i sieciowy) i ich współczesne zastosowania i inkarnacje (bazy obiektowe i grafowe jako współczesna inkarnacja baz sieciowych, rejestr windows, LDAP, bazy XML i hierarchiczny system plików jako współczesne inkarnacje baz hierarchicznych).


Relacyjny model danych

Wartości atomowe, krotki, relacje i zmienne relacyjne. Pojęcie schematu relacji.

Zapytania koniunktywne jako przykład prostego języka zapytań. Zapytania niezależne od dziedziny.

Algebra relacyjna jako podstawa implementacji języków zapytań.

Podstawowe operatory algebry relacyjnej (złączenia, projekcja, selekcja, unia, przecięcie, różnica, iloczyny kartezjańskie).

Reguły algebry relacyjnej a optymalizacja wykonywania zapytań


Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Widoki i ich zastosowania


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne (trzecia i BCNF).

Dekompozycja do postaci normalnych. Twierdzenie Heatha. Dekompozycje zachowujące zależności

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna.

Dekompozycja do czwartej postaci normalnej,. Twierdzenie Fagina


Transakcje w bazach danych

Własności ACID

Poziomy izolacji ANSI ISO

Rozpoczynanie i kończenie transakcji w SQL


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery


Projektowanie baz danych

Trzy poziomy modelowania: koncepcyjny, logiczny i fizyczny

Model ER jako model koncepcyjny.

Od modelu ER do schematu relacyjnego.

Aspekty obiektowe modelowania.

Rola indeksówLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Rekurencyjne zapytania SQL

Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji w SQL

Definiowanie widoków w SQL


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne.

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Schemat bazy danych


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery

PL/SQL lub Pg/PLSQL
Literatura:

Literatura podstawowa

H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”, WNT 2006.

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawlik, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowa
Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)


Treści kształcenia:

Wykład 1

Systemy zarządzania bazami danych

Funkcje i znaczenie systemów zarządzania bazami danych.

Architektura systemów korzystających z baz danych (klient-serwer, języki zapytań itp.)

Przedrelacyjne modele danych (hierarchiczny i sieciowy) i ich współczesne zastosowania i inkarnacje (bazy obiektowe i grafowe jako współczesna inkarnacja baz sieciowych, rejestr windows, LDAP, bazy XML i hierarchiczny system plików jako współczesne inkarnacje baz hierarchicznych).


Relacyjny model danych

Wartości atomowe, krotki, relacje i zmienne relacyjne. Pojęcie schematu relacji.

Rachunek relacyjny (krotkowy i domenowy). Zapytania niezależne od dziedziny.

Algebra relacyjna jako podstawa implementacji języków zapytań.

Podstawowe operatory algebry relacyjnej (złączenia, projekcja, selekcja, unia, przecięcie, różnica, iloczyny kartezjańskie).

Reguły algebry relacyjnej a optymalizacja wykonywania zapytań


Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Widoki i ich zastosowania


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne (trzecia i BCNF).

Dekompozycja do postaci normalnych. Twierdzenie Heatha. Dekompozycje zachowujące zależności

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna.

Dekompozycja do czwartej postaci normalnej,. Twierdzenie Fagina


Transakcje w bazach danych

Własności ACID

Poziomy izolacji ANSI ISO

Rozpoczynanie i kończenie transakcji w SQL


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery


Projektowanie baz danych

Trzy poziomy modelowania: koncepcyjny, logiczny i fizyczny

Model ER jako model koncepcyjny.

Od modelu ER do schematu relacyjnego.

Aspekty obiektowe modelowania.

Rola indeksówLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Rekurencyjne zapytania SQL

Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji w SQL

Definiowanie widoków w SQL


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne.

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Schemat bazy danych


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery

PL/SQL lub Pg/PLSQL
Literatura:

Literatura podstawowa

H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”, WNT 2006.

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa

Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowa
Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)


Treści kształcenia:

Wykład 1

Systemy zarządzania bazami danych

Funkcje i znaczenie systemów zarządzania bazami danych.

Architektura systemów korzystających z baz danych (klient-serwer, języki zapytań itp.)

Przedrelacyjne modele danych (hierarchiczny i sieciowy) i ich współczesne zastosowania i inkarnacje (bazy obiektowe i grafowe jako współczesna inkarnacja baz sieciowych, rejestr windows, LDAP, bazy XML i hierarchiczny system plików jako współczesne inkarnacje baz hierarchicznych).


Relacyjny model danych

Wartości atomowe, krotki, relacje i zmienne relacyjne. Pojęcie schematu relacji.

Rachunek relacyjny (krotkowy i domenowy). Zapytania niezależne od dziedziny.

Algebra relacyjna jako podstawa implementacji języków zapytań.

Podstawowe operatory algebry relacyjnej (złączenia, projekcja, selekcja, unia, przecięcie, różnica, iloczyny kartezjańskie).

Reguły algebry relacyjnej a optymalizacja wykonywania zapytań


Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Widoki i ich zastosowania


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne (trzecia i BCNF).

Dekompozycja do postaci normalnych. Twierdzenie Heatha. Dekompozycje zachowujące zależności

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna.

Dekompozycja do czwartej postaci normalnej,. Twierdzenie Fagina


Transakcje w bazach danych

Własności ACID

Poziomy izolacji ANSI ISO

Rozpoczynanie i kończenie transakcji w SQL


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery


Projektowanie baz danych

Trzy poziomy modelowania: koncepcyjny, logiczny i fizyczny

Model ER jako model koncepcyjny.

Od modelu ER do schematu relacyjnego.

Aspekty obiektowe modelowania.

Rola indeksówLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Rekurencyjne zapytania SQL

Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji w SQL

Definiowanie widoków w SQL


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne.

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Schemat bazy danych


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery

PL/SQL lub Pg/PLSQL
Literatura:

Literatura podstawowa

H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”, WNT 2006.

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Bartosz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Michał Szanecki, Bartosz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z elementami prezentacji multimedialnych.

Metoda ćwiczeniowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zaliczenia ćwiczeń (50%) i egzaminu w formie testu (50%). Egzamin sprawdza wiedzę teoretyczną. Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu przy komputerze praktycznych umiejętności studenta.

Treści kształcenia:

1) Hierarchiczny, sieciowy i relacyjny model danych.

2) Podstawy matematyczne relacyjnego modelu danych.

3) Rachunek relacyjny i algebra relacyjna

4) Modelowanie fizyczne, logiczne i pojęciowe.

5) Projektowanie relacyjnych baz danych. Model związków encji.

6) Wprowadzenie do SQL: Zapytania SELECT, polecenie UPDTATE, DELETE, INSERT, tworzenie i usuwanie tabel, itp.

7) Wprowadzenie do transakcji i własności ACID.

8) Rola indeksów.

9) Widoki.

10) Wyzwalacze, procedury składowane, języki proceduralne rozszerzające SQL

11) Elementarna administracja serwerem bazy danych na przykładzie PostrgreSQL.

12) Struktura aplikacji bazodanowych. Łączenie się z bazą danych.

13) Elementy baz postrelacyjnych i hybrydowych.

Literatura:

(1) H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”,

WNT 2006.

Literatura uzupełniająca:

(2) C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.