Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZII3BD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy baz danych
Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Projektuje schematy baz danych w których tabele są znormalizowane co najmniej do 3-postaci normalnej.

Opisuje podstawy teorii modelu relacyjnego, zależności funkcyjnych i normalizacji

Wymienia podstawowe operatory algebry relacyjnej i definiuje ich działanie.


Umiejętności

Rozróżnia poziomy modelowania danych: fizyczny, logiczny i pojęciowy.

Używa w podstawowym zakresie języka SQL

Odróżnia własności ACID i poziomy izolacji transakcji


Kompetencje społeczne

Wyjaśnia rolę systemów zarządzania bazami danychForma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki, teorii zbiorów i algebry oraz podstawowa umiejętność programowania


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teorii teorii relacyjnych baz danych oraz korzystania z języka SQL.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowa
Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)


Treści kształcenia:

Wykład 1

Systemy zarządzania bazami danych

Funkcje i znaczenie systemów zarządzania bazami danych.

Architektura systemów korzystających z baz danych (klient-serwer, języki zapytań itp.)

Przedrelacyjne modele danych (hierarchiczny i sieciowy) i ich współczesne zastosowania i inkarnacje (bazy obiektowe i grafowe jako współczesna inkarnacja baz sieciowych, rejestr windows, LDAP, bazy XML i hierarchiczny system plików jako współczesne inkarnacje baz hierarchicznych).


Relacyjny model danych

Wartości atomowe, krotki, relacje i zmienne relacyjne. Pojęcie schematu relacji.

Rachunek relacyjny (krotkowy i domenowy). Zapytania niezależne od dziedziny.

Algebra relacyjna jako podstawa implementacji języków zapytań.

Podstawowe operatory algebry relacyjnej (złączenia, projekcja, selekcja, unia, przecięcie, różnica, iloczyny kartezjańskie).

Reguły algebry relacyjnej a optymalizacja wykonywania zapytań


Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Widoki i ich zastosowania


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne (trzecia i BCNF).

Dekompozycja do postaci normalnych. Twierdzenie Heatha. Dekompozycje zachowujące zależności

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna.

Dekompozycja do czwartej postaci normalnej,. Twierdzenie Fagina


Transakcje w bazach danych

Własności ACID

Poziomy izolacji ANSI ISO

Rozpoczynanie i kończenie transakcji w SQL


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery


Projektowanie baz danych

Trzy poziomy modelowania: koncepcyjny, logiczny i fizyczny

Model ER jako model koncepcyjny.

Od modelu ER do schematu relacyjnego.

Aspekty obiektowe modelowania.

Rola indeksówLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Rekurencyjne zapytania SQL

Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji w SQL

Definiowanie widoków w SQL


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne.

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Schemat bazy danych


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery

PL/SQL lub Pg/PLSQL
Literatura:

Literatura podstawowa

H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”, WNT 2006.

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Maślanka
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Paweł Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa

Metody dydaktyczne:

Wykład 1

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład problemowy


Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda problemowa
Sposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład 1" ocena * 100.00 %

+ Ocena z formy: "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń


Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Test / quiz - 100.00%Ocena z formy "Wykład 1" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)

Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Zadanie / zadania praktyczne - 100.00%Ocena z formy "Laboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 50.00% - ocena 2

50.00% i więcej - ocena 3

60.00% i więcej - ocena 3,5

70.00% i więcej - ocena 4

80.00% i więcej - ocena 4,5

90.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowy (stanowi warunek konieczny zaliczenia)


Treści kształcenia:

Wykład 1

Systemy zarządzania bazami danych

Funkcje i znaczenie systemów zarządzania bazami danych.

Architektura systemów korzystających z baz danych (klient-serwer, języki zapytań itp.)

Przedrelacyjne modele danych (hierarchiczny i sieciowy) i ich współczesne zastosowania i inkarnacje (bazy obiektowe i grafowe jako współczesna inkarnacja baz sieciowych, rejestr windows, LDAP, bazy XML i hierarchiczny system plików jako współczesne inkarnacje baz hierarchicznych).


Relacyjny model danych

Wartości atomowe, krotki, relacje i zmienne relacyjne. Pojęcie schematu relacji.

Rachunek relacyjny (krotkowy i domenowy). Zapytania niezależne od dziedziny.

Algebra relacyjna jako podstawa implementacji języków zapytań.

Podstawowe operatory algebry relacyjnej (złączenia, projekcja, selekcja, unia, przecięcie, różnica, iloczyny kartezjańskie).

Reguły algebry relacyjnej a optymalizacja wykonywania zapytań


Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Widoki i ich zastosowania


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne (trzecia i BCNF).

Dekompozycja do postaci normalnych. Twierdzenie Heatha. Dekompozycje zachowujące zależności

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna.

Dekompozycja do czwartej postaci normalnej,. Twierdzenie Fagina


Transakcje w bazach danych

Własności ACID

Poziomy izolacji ANSI ISO

Rozpoczynanie i kończenie transakcji w SQL


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery


Projektowanie baz danych

Trzy poziomy modelowania: koncepcyjny, logiczny i fizyczny

Model ER jako model koncepcyjny.

Od modelu ER do schematu relacyjnego.

Aspekty obiektowe modelowania.

Rola indeksówLaboratorium informatyczne lub pracownia fizyczna 2

Język SQL

Definiowanie i modyfikacja zmiennych relacyjnych (CREATE TABLE, DROP TABLE, opcj. ALTER TABLE)

Modyfikacje danych (UPDATE, DELETE, INSERT)

Zapytania SELECT, w tym zapytania agregujące, podzapytania, kwantyfikatory, złączenia, operatory teoriomnogościowe.

Podzapytania w operacjach DML

Rekurencyjne zapytania SQL

Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji w SQL

Definiowanie widoków w SQL


Więzy i postacie normalne

Zależności funkcyjne dla relacji i zmiennych relacyjnych i ich podstawowe własności (aksjomaty Armstronga)

Nadklucze, klucze kandydujące, klucze główne.

Anomalie modyfikacji

Postacie normalne.

Deklarowanie więzów w SQL (Domeny, CHECK, NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, więzy referencyjne).

Schemat bazy danych


Proceduralne rozszerzenia SQL

Procedury i funkcje składowane

Triggery

PL/SQL lub Pg/PLSQL
Literatura:

Literatura podstawowa

H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”, WNT 2006.

Literatura dodatkowa

C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Bartosz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Michał Szanecki, Bartosz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z elementami prezentacji multimedialnych.

Metoda ćwiczeniowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zaliczenia ćwiczeń (50%) i egzaminu w formie testu (50%). Egzamin sprawdza wiedzę teoretyczną. Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu przy komputerze praktycznych umiejętności studenta.

Treści kształcenia:

1) Hierarchiczny, sieciowy i relacyjny model danych.

2) Podstawy matematyczne relacyjnego modelu danych.

3) Rachunek relacyjny i algebra relacyjna

4) Modelowanie fizyczne, logiczne i pojęciowe.

5) Projektowanie relacyjnych baz danych. Model związków encji.

6) Wprowadzenie do SQL: Zapytania SELECT, polecenie UPDTATE, DELETE, INSERT, tworzenie i usuwanie tabel, itp.

7) Wprowadzenie do transakcji i własności ACID.

8) Rola indeksów.

9) Widoki.

10) Wyzwalacze, procedury składowane, języki proceduralne rozszerzające SQL

11) Elementarna administracja serwerem bazy danych na przykładzie PostrgreSQL.

12) Struktura aplikacji bazodanowych. Łączenie się z bazą danych.

13) Elementy baz postrelacyjnych i hybrydowych.

Literatura:

(1) H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy baz danych”,

WNT 2006.

Literatura uzupełniająca:

(2) C.J. Date „An Introduction to Database Systems” Addison Wesley 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kacperski
Prowadzący grup: Jerzy Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.