katalog przedmiotów - pomoc

Models of International Business Expansion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MFMWAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Models of International Business Expansion
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty kształcenia:

Wiedza

Umiejętności


Kompetencje społeczne
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) management essentials, marketing, English, business models


Skrócony opis:

The course has to do with significant changes in the contemporary business environment and the most appropriate ways for companies to adjust to them in order to survive and grow sustainedly. Globalizing creates opportunities and threats for particular innovative young companies due to IT and a global vision of their leaders. There are two models of business internationalization in general : the traditional and global one. Young, innovative companies from emerging markets should follow the global model called the "born global" path ensuring them quick and effective commercialization of their high value added products and spectatular growth. On the other hand big, global international companies may behave in foreign countries according to one out of the four possible models, presented during the course. Earlier they were said to be most prepared evolutionarily, to gather enough experience and resources to go international.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Metody eksponujące | Wystawa

Metody podające | Opowiadanie, opis

Metody podające | Wykład informacyjny

Metody podające | Wykład konwersatoryjny

Metody podające | Wykład problemowy

Metody poszukujące | Dyskusja seminaryjna

Metody poszukujące | Giełda pomysłów (burza mózgów)

Metody poszukujące | Metoda ćwiczeniowa

Metody poszukujące | Metoda obserwacji, pomiaru w terenie

Metody poszukujące | Metoda problemowa

Metody poszukujące | Metoda projektu

Metody poszukujące | Studium przypadku

Metody poszukujące | SWOTSposoby i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU

jest ustalana zgodnie z algorytmem:

Ocena z formy: "Wykład kursowy" ocena * 100.00 %

Dodatkowe warunki zaliczenia przedmiotu:

Brak


Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest w oparciu o wyniki nastepujących składników zaliczenia:

Projekt / Studium przypadku - 20.00%

Zadanie / zadania praktyczne - 40.00%

Projekt / Studium przypadku - 20.00%

Aktywność na zajęciach - 20.00%Ocena z formy "Wykład kursowy" ustalana jest na podstawie następującej skali:

Poniżej 51.00% - ocena 2

51.00% i więcej - ocena 3

61.00% i więcej - ocena 3,5

71.00% i więcej - ocena 4

81.00% i więcej - ocena 4,5

91.00% i więcej - ocena 5


Dodatkowe warunki zaliczenia formy:

Brak

Treści kształcenia:

Wykład kursowy

Literatura:

Literatura podstawowa

Literatura dodatkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Popczyk
Prowadzący grup: Wojciech Popczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Popczyk
Prowadzący grup: Wojciech Popczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:Sposoby i kryteria oceniania:

Final grade

determined on the basis of results of the following components of passing requirements:

Final grade

is determined according to the following point scale:

Additional requirements to pass the subject:

NoneTreści kształcenia:Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Popczyk
Prowadzący grup: Wojciech Popczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:Sposoby i kryteria oceniania:

Final grade

determined on the basis of results of the following components of passing requirements:

Final grade

is determined according to the following point scale:

Additional requirements to pass the subject:

NoneTreści kształcenia:Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Popczyk
Prowadzący grup: Wojciech Popczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:Sposoby i kryteria oceniania:

Final grade

determined on the basis of results of the following components of passing requirements:

Final grade

is determined according to the following point scale:

Additional requirements to pass the subject:

NoneTreści kształcenia:Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.