Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administrowanie systemami bazodanowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AB0LII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie systemami bazodanowymi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Na zakończenie przedmiotu student:

E1) rozumie znaczenie baz danych oraz obszar ich zastosowań

E2) zna główne serwery baz danych

E3) instaluje i konfiguruje serwer bazy danych

E4) potrafi pracować z bazami danych (tworzyć bazy i modyfikować bazy, zarządzać plikami danych)

E5) tworzy podstawowe obiekty baz danych (tabele, indeksy, widoki)

E6) rozumie dostępne modele odtwarzania

E7) opracowuje strategie kopii i wykonuje różne typy kopii zapasowych

E8) potrafi przywrócić bazę danych po awarii

E9) rozumie kwestie związane z uwierzytelnianiem oraz autoryzacją

E10) tworzy użytkowników, role oraz zarządza uprawnieniami

E11) zna główne mechanizmy zabezpieczeń i audytu

E12) używa głównych narzędzi do administracji i monitorowania bazy danych

E13) potrafi pracować indywidualnie i w grupie nad zadanym projektem

E14) potrafi organizować proces uczenia się

E15) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania

E16) przestrzega norm prawnych i etycznych w swoich działaniach

Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: I-1A_W01, I-1A_W04, I-1A_W06, I-1A_U10, I-1A_U13, I-1A_U16, I-1A_U17, I-1A_U19, I-1A_K01, I-1A_K02, I-1A_K03, I-1A_K04, I-1A_K05, I-1A_K06, I-1A_K07.

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL, serwera Windows

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z administrowaniem systemami zarządzania baz danych. Koncentruje się na instalowaniu i konfigurowaniu serwera baza danych, pracowaniu z bazami danych i ich obiektami, wykonywaniu kopii zapasowych i odtwarzaniu. Przedmiot omawia również kwestie uwierzytelniania i autoryzacji, audytu i monitoringu środowiska serwera baz danych, używania usługi Agenta. Omawiane są również mechanizmy wysokiej dostępności. W czasie kursu używany jest serwer baz danych MS SQL Server.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bleja
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~bleja/asb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdzaja następujące efekty kształcenia: E4- E9, E11, E12, E13, E14-E19.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin ustny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E7, E10-E13,E15.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z laboratorium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych.

2) Architektura MS SQL Server (Database Engine, SSIS, SSRS, SSAS)

3) Historia wersji i edycje MS SQL Server.

4) Instalowanie komponentów MS SQL Server.

5) Konfigurowanie i zarządzanie instancjami SQL Server (Configuration Manager, Management Studio).

6) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, właściwości/opcje baz danych, zarządzanie plikami i grupami plików).

7) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, widoki, indeksy, statystyki, funkcje, procedury, wyzwalacze).

8) Podstawowa administracja usługą Active Directory.

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji (zarządzanie loginami i rolami SQL server, zarządzanie użytkownikami i rolami bazodanowymi).

10) Modele odzyskiwania i wykonywanie kopii zapasowych.

11) Odtwarzanie baz danych w różnych scenariuszach (odtwarzanie do momentu awarii, odtwarzanie do punktu w czasie, odtwarzanie do oznaczonej transakcji).

12) Metody migrowania/kopiowania baz danych na inne serwery.

13) Praca z SQL Server Agent (zadania, alerty).

14) Tworzenie i modyfikowanie planów konserwacji przy pomocy Maintenance Plan Wizard.

15) Implementacja wysokiej dostępności:

a) replikacja (migawkowa, transakcyjna, transakcyjna peer-to-peer, scalająca)

b) log shipping

c) database mirroring

d) klaster pracy awaryjnej systemu Windows

e) grupy dostępności AlwaysOn

16) Transakcje, poziomy izolacji i blokady.

17) Wykrywanie i korygowanie zakleszczeń.

18) Monitorowanie SQL Server z wykorzystaniem:

a) Performance Monitor

b) Activity Monitor

c) widoków systemowych

d) plików logów

19) Rejestrowanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler.

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server Books Online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bleja
Prowadzący grup: Michał Bleja
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~bleja/asb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdzaja następujące efekty kształcenia: E4- E9, E11, E12, E13, E14-E19.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin ustny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E7, E10-E13,E15.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z laboratorium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych.

2) Architektura MS SQL Server (Database Engine, SSIS, SSRS, SSAS)

3) Historia wersji i edycje MS SQL Server.

4) Instalowanie komponentów MS SQL Server.

5) Konfigurowanie i zarządzanie instancjami SQL Server (Configuration Manager, Management Studio).

6) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, właściwości/opcje baz danych, zarządzanie plikami i grupami plików).

7) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, widoki, indeksy, statystyki, funkcje, procedury, wyzwalacze).

8) Podstawowa administracja usługą Active Directory.

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji (zarządzanie loginami i rolami SQL server, zarządzanie użytkownikami i rolami bazodanowymi).

10) Modele odzyskiwania i wykonywanie kopii zapasowych.

11) Odtwarzanie baz danych w różnych scenariuszach (odtwarzanie do momentu awarii, odtwarzanie do punktu w czasie, odtwarzanie do oznaczonej transakcji).

12) Metody migrowania/kopiowania baz danych na inne serwery.

13) Praca z SQL Server Agent (zadania, alerty).

14) Tworzenie i modyfikowanie planów konserwacji przy pomocy Maintenance Plan Wizard.

15) Implementacja wysokiej dostępności:

a) replikacja (migawkowa, transakcyjna, transakcyjna peer-to-peer, scalająca)

b) log shipping

c) database mirroring

d) klaster pracy awaryjnej systemu Windows

e) grupy dostępności AlwaysOn

16) Transakcje, poziomy izolacji i blokady.

17) Wykrywanie i korygowanie zakleszczeń.

18) Monitorowanie SQL Server z wykorzystaniem:

a) Performance Monitor

b) Activity Monitor

c) widoków systemowych

d) plików logów

19) Rejestrowanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler.

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server Books Online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bleja
Prowadzący grup: Michał Bleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdzaja następujące efekty kształcenia: E4- E9, E11, E12, E13, E14-E19.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin ustny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E7, E10-E13,E15.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z laboratorium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych.

2) Architektura MS SQL Server (Database Engine, SSIS, SSRS, SSAS)

3) Historia wersji i edycje MS SQL Server.

4) Instalowanie komponentów MS SQL Server.

5) Konfigurowanie i zarządzanie instancjami SQL Server (Configuration Manager, Management Studio).

6) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, właściwości/opcje baz danych, zarządzanie plikami i grupami plików).

7) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, widoki, indeksy, statystyki, funkcje, procedury, wyzwalacze).

8) Podstawowa administracja usługą Active Directory.

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji (zarządzanie loginami i rolami SQL server, zarządzanie użytkownikami i rolami bazodanowymi).

10) Modele odzyskiwania i wykonywanie kopii zapasowych.

11) Odtwarzanie baz danych w różnych scenariuszach (odtwarzanie do momentu awarii, odtwarzanie do punktu w czasie, odtwarzanie do oznaczonej transakcji).

12) Metody migrowania/kopiowania baz danych na inne serwery.

13) Praca z SQL Server Agent (zadania, alerty).

14) Tworzenie i modyfikowanie planów konserwacji przy pomocy Maintenance Plan Wizard.

15) Implementacja wysokiej dostępności:

a) replikacja (migawkowa, transakcyjna, transakcyjna peer-to-peer, scalająca)

b) log shipping

c) database mirroring

d) klaster pracy awaryjnej systemu Windows

e) grupy dostępności AlwaysOn

16) Transakcje, poziomy izolacji i blokady.

17) Wykrywanie i korygowanie zakleszczeń.

18) Monitorowanie SQL Server z wykorzystaniem:

a) Performance Monitor

b) Activity Monitor

c) widoków systemowych

d) plików logów

19) Rejestrowanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler.

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bleja
Prowadzący grup: Michał Bleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdza następujące efekty kształcenia: E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin ustny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E9, E11, E12.

Efekty kształcenia E13-E16 są sprawdzane na podstawie ćwiczeń wykonywanych przez studentów w klasie.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z kolokwium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych

2) Architektura SQL Server

3) Instalowanie i konfigurowanie SQL Server

4) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, zarządzanie plikami)

5) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, indeksy, widoki, procedury)

6) Modele odzyskiwania

7) Kopie zapasowe baz danych w SQL Server

8) Odtwarzanie baz danych

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji

10) Praca z SQL Server Agent

11) Implementacja wysokiej dostępności

12) Monitorowanie SQL Server

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bleja
Prowadzący grup: Michał Bleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdza następujące efekty kształcenia: E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin pisemny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E9, E11, E12.

Efekty kształcenia E13-E16 są sprawdzane na podstawie ćwiczeń wykonywanych przez studentów w klasie.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z kolokwium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych

2) Architektura SQL Server

3) Instalowanie i konfigurowanie SQL Server

4) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, zarządzanie plikami)

5) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, indeksy, widoki, procedury)

6) Modele odzyskiwania

7) Kopie zapasowe baz danych w SQL Server

8) Odtwarzanie baz danych

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji

10) Praca z SQL Server Agent

11) Implementacja wysokiej dostępności

12) Monitorowanie SQL Server

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bleja
Prowadzący grup: Michał Bleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku

Wykład konwersatoryjny

Metoda projektu

Metoda ćwiczeniowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest oceną za końcowe kolokwium. Kolokwium sprawdza następujące efekty kształcenia: E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12.

Ocena z wykładu jest oceną za końcowy egzamin pisemny. Egzamin sprawdza następujące efekty kształcenia:E1-E9, E11, E12.

Efekty kształcenia E13-E16 są sprawdzane na podstawie ćwiczeń wykonywanych przez studentów w klasie.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z końcowego ustnego egzaminu (50%) oraz z kolokwium (50%).

Treści kształcenia:

1) Przegląd głównych relacyjnych systemów baz danych

2) Architektura SQL Server

3) Instalowanie i konfigurowanie SQL Server

4) Praca z bazami danych (tworzenie i modyfikowanie baz danych, zarządzanie plikami)

5) Zarządzanie obiektami baz danych (tabele, indeksy, widoki, procedury)

6) Modele odzyskiwania

7) Kopie zapasowe baz danych w SQL Server

8) Odtwarzanie baz danych

9) Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji

10) Praca z SQL Server Agent

11) Implementacja wysokiej dostępności

12) Monitorowanie SQL Server

Literatura:

1) Slajdy udostępnione studentom

2) Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.