Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design of Business Intelligence Tools

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-DBIDLI-FIRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design of Business Intelligence Tools
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma zaliczenia:

zaliczenie

Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As part of the Design of Business Intelligence Tools course we offer workshops during which reporting tool - Qlik Sense is introduced. The program of classes includes four 2-hour meetings, consisting of a lecture and practical exercises in the area of script writing and data transformation in Qlik Sense. As part of the workshop, examples of challenges that DevOps BI faces while working in a bank will be presented. Students solve problems based on everyday project tasks, in particular related to the development of Qlik Sense applications, and learned about best practices that should be used when working in an enterprise environment. During the final classes, students will take a quiz that covers the most important issues raised during the course.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz, Marek Majewski
Prowadzący grup: Marek Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
kontakt USOSweb 6.8.0.0--0