programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (15)
administracja sądowa SPECJALIZACJA (1)
finanse publiczne SPECJALIZACJA
analityka biznesu (3)
analityka chemiczna (2)
analityka gospodarcza (2)
analityka społeczna (4)
analiza danych (5)
analiza i zarządzanie w biznesie (2)
archeologia (8)
automatyzacja procesów biznesowych - BPA (1)
bankowość i finanse cyfrowe (2)
bezpieczeństwo narodowe (1)
biochemia (3)
biofizyka (2)
biologia (17)
biologia kryminalistyczna (1)
biomonitoring (1)
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (1)
biotechnologia (7)
Business Management (2)
chemia (16)
chemia analityczna SPECJALIZACJA
chemia fizyczna SPECJALIZACJA
chemia organiczna SPECJALIZACJA
technologia chemiczna SPECJALIZACJA
chemia kosmetyczna (3)
chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (2)
chemia materiałów i nanotechnologia (1)
climatology (1)
cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (3)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (4)
dziennikarstwo międzynarodowe (1)
dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (2)
E-historia (1)
Economics and International Business (1)
ekologia (2)
EkoMiasto (1)
ekonometria i analityka danych (1)
ekonomia (18)
ekonomia ekobiznes (8)
ekonomia miasta zrównoważonego (1)
etnologia (13)
etnologia i antropologia kulturowa (2)
europeistyka (2)
filmoznawstwo (1)
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (1)
filologia (4)
filologia angielska (5)
filologia germańska (4)
filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną (1)
filologia hiszpańska z językiem angielskim (1)
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (2)
filologia polska (7)
dziennikarstwo SPECJALIZACJA
edytorstwo SPECJALIZACJA
teatrologia SPECJALIZACJA
filologia romańska (2)
filologia rosyjska (2)
filologia słowiańska (2)
filologia włoska (2)
filozofia (7)
finanse i bankowość
finanse i biznes międzynarodowy (2)
finanse i inwestycje (3)
finanse i rachunkowość (11)
finanse międzynarodowe (1)
fizyka (5)
genetyka (1)
geografia (5)
geografia - studia nauczycielskie (1)
geoinformacja (3)
geomonitoring (2)
gospodarka przestrzenna (8)
gospodarka przestrzenna (5)
grupa kierunków: finanse i rachunkowość (1)
grupa kierunków: zarządzanie (1)
historia (14)
historia sztuki (7)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (5)
informacja w środowisku cyfrowym (1)
informatologia z biznesowym językiem angielskim (1)
informatyka (22)
grafika użytkowa SPECJALIZACJA
informatyka kwantowa SPECJALIZACJA
ochrona danych SPECJALIZACJA
informatyka ekonomiczna (1)
informatyka i ekonometria (6)
informatyka w języku angielskim
International and Political Studies (2)
International Marketing (1)
inwestycje i nieruchomości (2)
kultura i sztuka współczesna (1)
kulturoznawstwo (5)
leśnictwo (4)
lingwistyka dla biznesu (2)
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (1)
logistyka (12)
logistyka w biznesie (2)
logistyka w gospodarce (2)
logopedia (1)
logopedia z audiologią (1)
Management and Finance (1)
marketing (3)
matematyka (2)
Media Arts Cultures (1)
media audiowizualne i kultura cyfrowa (1)
międzynarodowe stosunki gospodarcze (4)
międzynarodowe studia kulturowe (5)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (7)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-przyrodnicze
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (6)
międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze (3)
mikrobiologia (6)
nanotechnology (1)
nauczanie chemii (1)
niemcoznawstwo (1)
nowe media i kultura cyfrowa (1)
ochrona środowiska (6)
ekohydrologia BLOK (1)
okcydentalistyka (1)
pedagogika (4)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika sportu (1)
planowanie i organizacja przestrzeni (2)
politologia (6)
polityka społeczna (5)
popularyzacja i nauczanie fizyki
praca socjalna (5)
prawo (5)
prawo europejskie SPECJALIZACJA
prawo francuskie SPECJALIZACJA
prawo gospodarcze SPECJALIZACJA
prawo publiczne SPECJALIZACJA
prawo medyczne (1)
prawo ochrony danych osobowych (1)
prawo ochrony zdrowia (1)
prawo podatkowe i rachunkowość (1)
prawo zamówień publicznych (1)
prawo zatrudnienia - kadry i płace (1)
produkcja teatralna i organizacja widowisk (1)
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (1)
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (3)
psychologia (3)
rachunkowość (3)
rachunkowość i zarządzanie finansami (2)
regionalistyka kulturowa (1)
religioznawstwo
rewitalizacja miast (1)
rynek finansowy (2)
rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (1)
socjologia (5)
socjologia polityki SPECJALIZACJA
stosunki międzynarodowe (9)
studia azjatyckie (1)
studia polskie z językiem angielskim
studia polsko-niemieckie (1)
studia regionalne (2)
technologie informatyczne w logistyce (1)
translatoryka (1)
turystyka i rekreacja (7)
twórcze pisanie (1)
wojskoznawstwo (2)
zarządzanie (22)
zarządzanie biznesem (2)
zarządzanie i marketing (8)
zarządzanie miastem (2)
zarządzanie publiczne (2)
zarządzanie w administracji publicznej (2)
zarządzanie zasobami ludzkimi (3)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#