UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (6)
analityka biznesu (3)
analityka chemiczna (2)
analityka gospodarcza
analityka społeczna
analiza danych (6)
analiza i zarządzanie w biznesie
archeologia (3)
automatyzacja procesów biznesowych - BPA (1)
bankowość i finanse cyfrowe (2)
bezpieczeństwo narodowe (1)
biegły rewident i audyt finansowy
biochemia (3)
biofizyka (2)
biologia (11)
biologia kryminalistyczna (1)
biomonitoring
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (1)
biotechnologia (7)
Business and Digital Analytics (1)
Business Management (2)
chemia (6)
chemia kosmetyczna
chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (2)
chemia materiałów i nanotechnologia (2)
climatology
cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (2)
Digital Communication and Social Media for Management (1)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1)
dziennikarstwo międzynarodowe (1)
dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (2)
E-historia (2)
Economics and International Business
ekologia (2)
EkoMiasto (1)
ekonometria i analityka danych (2)
ekonomia (8)
ekonomia ekobiznes
ekonomia miasta zrównoważonego
Environmental Management (1)
etnologia (1)
etnologia i antropologia kulturowa (2)
europeistyka
filmoznawstwo
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (1)
filologia (1)
filologia angielska (2)
filologia germańska (2)
filologia hiszpańska (1)
filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną (1)
filologia hiszpańska z językiem angielskim (1)
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (2)
filologia polska (2)
filologia romańska (2)
filologia rosyjska (2)
filologia słowiańska (2)
filologia włoska (2)
filozofia (3)
finanse i bankowość
finanse i biznes międzynarodowy (2)
finanse i inwestycje (3)
finanse i rachunkowość (4)
finanse międzynarodowe
fizyka (3)
genetyka
geografia (3)
geografia - studia nauczycielskie
geoinformacja (2)
geomonitoring (1)
gospodarka przestrzenna (2)
gospodarka przestrzenna (2)
grupa kierunków: finanse i rachunkowość (1)
grupa kierunków: zarządzanie (1)
historia (3)
historia sztuki (2)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w środowisku cyfrowym (1)
informatologia z biznesowym językiem angielskim (1)
informatyka (10)
informatyka ekonomiczna (1)
informatyka i ekonometria (3)
informatyka w języku angielskim
International and Political Studies (2)
International Marketing (1)
inwestycje i nieruchomości (2)
kultura i sztuka współczesna (1)
kulturoznawstwo (1)
leśnictwo (2)
lingwistyka dla biznesu (1)
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (1)
logistyka (4)
logistyka w biznesie (2)
logistyka w gospodarce (2)
logopedia (1)
logopedia z audiologią (1)
Management and Finance (1)
marketing (3)
Master's Degree in Women's and Gender Studies (Gemma) (1)
matematyka (2)
Media Arts Cultures (1)
media audiowizualne i kultura cyfrowa (1)
międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe studia kulturowe (2)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-przyrodnicze
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
mikrobiologia (6)
nanotechnology
nauczanie chemii (1)
niemcoznawstwo
nowe media i kultura cyfrowa (1)
ochrona środowiska (12)
okcydentalistyka (1)
pedagogika (4)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika sportu (1)
planowanie i organizacja przestrzeni (2)
politologia (2)
polityka społeczna (1)
popularyzacja i nauczanie fizyki
praca socjalna (4)
prawo (5)
prawo medyczne
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony zdrowia
prawo podatkowe i rachunkowość (1)
prawo zamówień publicznych
prawo zatrudnienia - kadry i płace (1)
produkcja teatralna i organizacja widowisk (1)
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (3)
psychologia (3)
rachunkowość (3)
rachunkowość i zarządzanie finansami (2)
regionalistyka kulturowa
religioznawstwo
rewitalizacja miast
rynek finansowy
rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (1)
socjologia (5)
stosunki międzynarodowe (2)
studia azjatyckie (1)
studia polskie z językiem angielskim (1)
studia polsko-niemieckie (1)
studia regionalne
technologie informatyczne w logistyce
translatoryka (1)
turystyka i rekreacja (2)
turystyka zrównoważona (1)
twórcze pisanie (1)
wojskoznawstwo (2)
wychowanie fizyczne i zdrowotne (2)
zarządzanie (9)
zarządzanie biznesem (2)
zarządzanie i marketing
zarządzanie miastem (2)
zarządzanie publiczne
zarządzanie w administracji publicznej (2)
zarządzanie zasobami ludzkimi (3)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0- 0