Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
administracja (13)
administracja sądowa SPECJALIZACJA (1)
finanse publiczne SPECJALIZACJA
analityka biznesu (2)
analityka chemiczna (2)
analityka gospodarcza (2)
analityka społeczna (4)
analiza danych (1)
analiza i zarządzanie w biznesie (2)
archeologia (9)
bankowość i finanse cyfrowe (1)
bezpieczeństwo narodowe (1)
biochemia (2)
biofizyka (2)
biologia (16)
biomonitoring (1)
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (1)
biotechnologia (6)
Business Management (2)
chemia (13)
chemia analityczna SPECJALIZACJA
chemia fizyczna SPECJALIZACJA
chemia organiczna SPECJALIZACJA
technologia chemiczna SPECJALIZACJA
chemia kosmetyczna (3)
chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
climatology (1)
cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (4)
dziennikarstwo międzynarodowe (1)
E-historia
Economics and International Business (1)
ekologia (1)
EkoMiasto (1)
ekonomia (12)
ekonomia ekobiznes (8)
ekonomia miasta zrównoważonego (1)
etnologia (14)
europeistyka (2)
filmoznawstwo (1)
filologia (4)
filologia angielska (6)
filologia germańska (4)
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
filologia polska (7)
dziennikarstwo SPECJALIZACJA
edytorstwo SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
teatrologia SPECJALIZACJA
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia włoska
filozofia (9)
finanse i bankowość
finanse i biznes międzynarodowy
finanse i inwestycje (2)
finanse i rachunkowość (11)
finanse międzynarodowe (1)
fizyka (6)
genetyka (1)
geografia (5)
geoinformacja (3)
geomonitoring (2)
gospodarka przestrzenna (12)
grupa kierunków: finanse i rachunkowość (1)
grupa kierunków: zarządzanie (1)
historia (16)
historia sztuki (7)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (5)
informacja w środowisku cyfrowym (1)
informatologia z biznesowym językiem angielskim
informatyka (25)
grafika użytkowa SPECJALIZACJA
informatyka kwantowa SPECJALIZACJA
ochrona danych SPECJALIZACJA
informatyka ekonomiczna
informatyka i ekonometria (6)
informatyka w języku angielskim (1)
International and Political Studies (2)
International Marketing (1)
inwestycje i nieruchomości (2)
kulturoznawstwo (5)
leśnictwo (2)
lingwistyka dla biznesu (2)
logistyka (12)
logopedia (1)
logopedia z audiologią (1)
Management and Finance (1)
marketing (2)
matematyka (5)
Media Arts Cultures (1)
międzynarodowe stosunki gospodarcze (4)
międzynarodowe studia kulturowe (4)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (7)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-przyrodnicze
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (6)
międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze (3)
mikrobiologia (5)
nanotechnology (1)
nauczanie chemii (1)
niemcoznawstwo (1)
nowe media i kultura cyfrowa (1)
ochrona środowiska (5)
ekohydrologia BLOK (1)
okcydentalistyka (1)
pedagogika (4)
politologia (6)
polityka społeczna (5)
popularyzacja i nauczanie fizyki
praca socjalna (5)
prawo (8)
prawo europejskie SPECJALIZACJA
prawo francuskie SPECJALIZACJA
prawo gospodarcze SPECJALIZACJA
prawo publiczne SPECJALIZACJA
prawo medyczne (1)
prawo ochrony danych osobowych (1)
prawo podatkowe i rachunkowość (1)
prawo zamówień publicznych (1)
prawo zatrudnienia - kadry i płace (1)
produkcja teatralna i organizacja widowisk (1)
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (2)
psychologia (5)
rachunkowość (2)
regionalistyka kulturowa (1)
religioznawstwo
rewitalizacja miast (1)
rynek finansowy (2)
socjologia (5)
socjologia polityki SPECJALIZACJA
stosunki międzynarodowe (9)
studia azjatyckie (1)
studia polsko-niemieckie (1)
studia regionalne (2)
technologie informatyczne w logistyce (1)
turystyka i rekreacja (7)
wojskoznawstwo (2)
zarządzanie (24)
zarządzanie biznesem (2)
zarządzanie i marketing (8)
zarządzanie miastem (2)
zarządzanie publiczne (2)
zarządzanie zasobami ludzkimi (2)
Kolorem ozaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#