UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SLA225
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Kurs wymaga znajomości podstawowych powiązań gramatycznych, zwrotów leksykalnych i frazeologii na poziomie co najmniej A1.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie wszystkich kompetencji językowo-komunikacyjnych na poziomie A2. Cel ten jest osiągany poprzez:

- wprowadzenie w system języka i jego podstawowe cechy

- zaznajomienie z podstawową leksyką i składnią zdań

- wypracowanie i doskonalenie umiejętności umożliwiających posługiwanie się językiem w zakresie podstawowych sprawności receptywnych i produktywnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym, zna słownictwo na poziomie A2 (k_W01; P6S_WG)

2. rozpoznaje części mowy i podstawowe typy ich odmiany oraz świadomie używa części mowy w odpowiedniej odmianie (k_W03; P6S_WG)

3. rozumie zachowania pozajęzykowe towarzyszące zachowaniom językowym rodzimych użytkowników języka czeskiego (k_W01; P6S_WG)

Umiejętności

1. stosuje poprawnie zasady wymowy oraz reguły ortograficzne i gramatyczne (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

2. formułuje zdania pojedyncze i proste zdania złożone oraz posługuje się nimi płynnie w wypowiedzi ustnej i pisemnej (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

3. stosuje poznane słownictwo do przekazania podstawowych i bardziej szczegółowych informacji o sobie i otoczeniu w prostej konwersacji (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

Kompetencje społeczne (postawy)

1. potrafi współdziałać i pracować w grupie (k_K03 k; P6S_KR)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (k_K03 k; P6S_KR)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel, Ondřej Zajac
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Egzamin - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1