zobacz inne jednostki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 1500000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rej. na Systemy informatyczne w medycynie/DICOM - Inf 2 letnie - 1,5 roczne 15-1314IN2DIC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-06-01 01:00 - 2013-06-22 01:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Fizyka (nanotechnologia) licencjat - rej. na zajęcia opcjonalne dla 2 sem w L-08/09 15-L0809-Fiz-2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Informatyka inż - rej. na zajęcia opcjonalne dla 2 sem w L-08/09 15-L0809-InInż-2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Informat.stosowana lic - rej.na zajęcia opcjonalne dla 2 sem w L-08/09 15-L0809-Inf-2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosowana lic. - rej. na zajęcia opcjonalne dla 4 sem w L-08/09 15-L0809-Inf-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosowana - rej. na zajęcia opcjonalne dla 6 sem w L-08/09 15-L0809-Inf-6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosowana mgr - rej. na zajęcia opcjonalne dla 8 sem w L-08/09 15-L0809-Inf-8sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka (A+B) - rej.na zaj. opcj.-Komputerowe systemy algebry - 4sem L-08/09 15-L0809-KSA-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka (ogólna)-rej.na zaj.opcj.na Równania różniczkowe fizyki - 4 sem w L08/09 15-L0809-RRF-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka(A+C))-rej.na zaj.opcj.na Wybrane zagadnienia fizyki środowiska 4sem w L-08/09 15-L0809-WZFS-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka medyczna - rej. na zajęcia opcjonalne dla 6 sem w L-08/09 15-L0809-fmed-6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka mgr - rej. na zajęcia opcjonalne dla 6 sem w L-08/09 15-L0809-fmgr-6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka mgr - rej. na zajęcia opcjonalne dla 8 sem w L-08/09 15-L0809-fmgr-8sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka licencjat (ogólny+med) 2 sem - rejest.na zaj.opcjonalne sem L09/10 15-L0910-FZ2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka licencjaty 4 sem - rejestracja na zaj.opcjonalne L09/10 15-L0910-FZ4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka licencjat - rejestracja na zajęcia opcjonalne L09/10 15-L0910-FZ6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka 8 sem - rejestracja na zajęcia opcjonalne L09/10 15-L0910-FZ8sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Informat.stosow.inżyniers. 2 sem - rejestracja na zajęcia opcj. L09/10 15-L0910-II2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosow.inżynierska 4 sem-rejestr.na zaj.opcj. 4 sem w L09/10 15-L0910-II4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosow.niestacjonarne 4 sem-rejestr.na zaj.opcj.L09/10 15-L0910-IIZ4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosow.niestacjonarne 6 sem-rejestr. na zaj. opcj. L-09/10 15-L0910-IIZ6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosowanan licencjat 2 sem - rejestracja na zajęcia opcjonalne L-09/10 15-L0910-IL2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosow.licencjat 4 sem - rejestracja na zajęcia opcjonalne L-09/10 15-L0910-IL4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform. stosow.mgr 10 sem- rejestracja na zajęcia opcj. sem L-09/10 15-L0910-IM10sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.stosow.licencjat-rejestracja na zajęcia opcjonalne 6 sem L09/10 15-L0910-IS6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inform.Lic. 6 sem - rejestracja na zaj.opcjonalne L09/10 15-L0910-IS6sm pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Infromat.stosow.mgr - rejestracja na zajęcia opcjonalne L-09/10 15-L0910-IS8sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Elektronika cyfrowa - rejestracja na przedmiot L10/11 (fizyka + informatyka 15-L1011-EC4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-01-11 00:00 - 2011-01-18 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Fizyka licencjat (ogólny+med+inż.fin) 2 sem - rejest.na zaj.opcjonalne sem L10/11 15-L1011-FZ2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Fizyka licencjat 4 sem - rejestr.na zaj.opcjonalne sem L10/11 15-L1011-FZ4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Fizyka 6 sem - rejestr. na zaj.opcjonalne sem L10/11 15-L1011-FZ6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Informatyka II stopień stacj - rejestracja na zaj.opcjonalne na 2 sem L10/11 15-L1011-I2s2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-01-11 00:00 - 2011-01-18 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Informatyka licencjat 2 sem - rej.na zaj.opcjonalne sem L10/11 15-L1011-IN2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Informatyka(lic+inż) 4 sem- rejestr.na zaj.opcjonale L10/11 15-L1011-IN4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Informatyka(lic+inż) 6 sem - rejestr. na zaj. opcjonalne L10/11 15-L1011-INF6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-12-21 00:00 - 2011-01-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Informatyka inż. niestacjon. - rejestracja na zaj.opcj. L10/11 VI sem 15-L1011-INZn4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-01-11 00:00 - 2011-01-31 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Informatyka II stopnia niestacjonarne - zaj.opcjonalne 2 sem L2010/2011 15-L1011-ZUI2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-01-11 00:00 - 2011-01-31 23:39
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Programowanie w systemie Symbian - rej. na L 21010/2011 15-L1011_INsym pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-01-17 00:00 - 2011-01-18 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I
Niezalogowany

Informatyka inż + lic rej na 3 przedmioty - 6 sem w L-2011/2012 15-L11112-IN3p pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na 2 przedm.- 2 sem Informatyki licencjat L-11/12 15-L1112-2SIL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-16 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Fizyka wsz specj 4 sem - rejestracja na zaj.opcj. w sem L-2011/2012 15-L1112-FIZ4s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Fizyka wsz specj. 6 sem - rej. na przedm.opcjonalne L-2011/2012 15-L1112-FIZ6s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-14 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na 2 przedm:Metodyka + wstęp do fizyki atomu 15-L1112-FZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przed.-Projektowanie aplikacji na Android OS - L11/12 15-L1112-FiIAN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Informatyka iż + lic od 4 sem - rej na przedm.opcj.na 4 sem w L-2011/2012 15-L1112-IINZ4s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedmioty studia niestacjonarne II-go stopnia 15-L1112-INN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-22 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na 2 z 3 przedmiotów - OBOWIĄZKOWO 15-L1112-POB pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedmiot Podstawy programowania 2 sem fizyki 15-L1112-PP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. dla stud Fizyki i Informatyki licencjat ( od 4 sem) - Systemy wbudowane 15-L1112-SWB pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej.na przedm.podstawy sys.Linux/Unix (II sem fiz + II sem Inf lic) 15-L1112-ULX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na przedmioty opcj od 4 sem (2 przedm. tylko dla inż) 15-L1112A+W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2011-12-13 00:00 - 2012-01-15 01:01
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na przedmioty opcjonalne na II sem inf IIgo stop 4 sem rozp z1213 15-L12134sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na przedm. Wstęp do fizyki atomu, cząst i ciała stał - II sem ( fizyka) 15-L1213AC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-17 00:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Administracja infrastrukturą sieci komputerowych IV sem dla sp A, B, C, E + lic 15-L1213AI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Podstawy systemu AIX - IV i VI sem lic + inż 15-L1213AIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Projektowanie aplikacji na Android OS VI sem lic + inż 15-L1213AOS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do AutoCad IV sem inf lic + inż A, B, C, D, E 15-L1213AU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej - IV sem ( fizyka) 15-L1213EW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na przedm. Wybrane zagadnienia fizyki środowiska - IV sem ( fizyka ) 15-L1213FS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Grafika trójwymiarowa i animacja VI sem inf inż 15-L1213GA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na przedmioty dla info II sem II-go st (rozp z Z1213) 15-L1213InIIsem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rej na przedm Kwantowa teoria informacji inf II st III sem rozp L1112 15-L1213KTI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Metody detekcji i korekcji błędów inf II st III sem rozp L1112 15-L1213MDK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Nowoczesne pomiary fizyczne - VI sem inf lic + inż 15-L1213NPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Aplikacje i usługi BlackBerry OS - IV i VI sem inf lic + inż 15-L1213OS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Programowanie w systemie Android inf II st III sem rozp L1112 15-L1213PA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na przedm PHP - IV sem inf lic + inż 15-L1213PHP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na przedm. Programowanie II/język C++ - IV sem ( fizyka) 15-L1213PII pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedm. Żródła promieniowania jonizującego - IV sem ( fizyka ) 15-L1213PJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na przedm. Podstawy programowania - II sem ( fizyka) 15-L1213PP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-17 00:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedm. Podstawy rachunkowości - II sem (fizyka) 15-L1213PR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-17 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Programow wieloplatformowe w Javie dla IV sem lic + inż B, D, E 15-L1213PW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej obowiązkowa na dwa z trzech poniższych przedm - VI sem inf lic + inż 15-L1213RO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Regułowe systemy ekspertowe - VI sem inf lic + inż 15-L1213RSE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Komputerowe systemy algebry - IV sem ( fizyka ) 15-L1213SA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Sterowanie komputerowe i robotyka VI sem lic + inż 15-L1213SK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na przedmiot Skład komputerowy - VI sem inf INZ 15-L1213SKO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na przedm opcjonalne w sem II inf niest II-go stopnia 4 semestralne 15-L1213SN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Systemy wbudowane - IV sem inf lic 15-L1213SW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Wstęp do technologii semantycznych - IV sem inf dla specj A, B, D, E + lic 15-L1213TS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Programowanie układów cyfrowych IV sem inf lic + A, C, D, E inż 15-L1213UC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na przedmioty dla II sem Informatyki licencjat 15-L1213UL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Projektowanie witryn internetowych - IV sem inż 15-L1213WI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Wprowadzenie do systemów rozproszonych Inf II stop 3 i 4 semestralne 15-L1213WSR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedm. XML ( IV sem inf - dla innych specj niż A) 15-L1213XML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2012-12-20 12:00 - 2013-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Aplikacje i usługi BlackBerry OS 4 sem inf inż L-13/14 15-L1314ABB pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Akceleratory i urządzenia jądrowe w medycynie 15-L1314AIJM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na zaj. Administracja infrastruktury sieci komputerowych (specj. A i E) 4 sem 15-L1314AISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na podstawy systemu AIX 4 sem inf inż L-13/14 15-L1314AIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do AutoCad 4 sem Inf inż L13/14 15-L1314AUTO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Cyfrowy obraz medyczny 15-L1314COM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Cyfrowe techniki rejestracji i analiza danych doświadczalnych 15-L1314CTRAD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Działalność pozalekcyjna i popularyzowanie fizyki 15-L1314DPPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na dwa przedmioty z trzech poniższych L-13/14 15-L1314FMH pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Projektowanie witryn internetowych - L13/14 dla 4 sem INF INZ 15-L1314ININ4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na przedmioty Informatyka stacjon II stopień 15-L1314InfIIst pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zorientowane obiektowo dla 4 sem inf inż L-13/14 15-L1314JZO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Komputerowe systemy algebry 15-L1314KSA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Kwantową teorię informacji i Metody detekcji i korekcji błędów 15-L1314KTMK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Modelowanie i symulacje zjawisk fizycznych 15-L1314MSZF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Nowoczesne pomiary fizyczne L-13/14 15-L1314NPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Nowoczesne techniki elektroniczne i komputerowe w medycynie 15-L1314NTEIK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Ochronę danych 15-L1314OD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na PHP (dla specj A i D ) Inf inż 4 sem L-13/14 15-L1314PHP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy programowania - Fizyka 15-L1314PP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Psychologiczno-prakseologiczne podstawy studiowania, uczenia sie i nauczania - fizyka 15-L1314PPPSU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy pisania skryptów L-13/14 15-L1314PPS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie układów cyfrowych 4 sem inf inż L-13/14 15-L1314PUC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Prezentacje i wystąpienia publiczne 15-L1314PWP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie wieloplatformowe w Javie 15-L1314PWwJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Skład komputerowy L-13/14 15-L1314SK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Sterowanie komputerowe i robotyka L-13/14 15-L1314SKiR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na User Experience Design L-13/14 15-L1314UED pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego - fizyka 15-L1314WFACCS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na zaj. Wstęp do technologii semantycznych 4 sem inf inż L-13/14 15-L1314WTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej 15-L1314WZEW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wybrane zagadnienia fizyki środowiska 15-L1314WZFS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 07:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na XML - L13/14 dla 4 sem INF inż specj. B,C,D,E 15-L1314XML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. dla Informatyki niestacjonarnej sem. 4 L-13/14 15-L1314ZII4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-15 00:00 - 2014-01-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Źródła promieniowania jonizującego 15-L1314ZPJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Zastosowanie promieniowania w medycynie 15-L1314ZPM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Symetrie w fizyce 15-L1314swf pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2013-12-16 00:00 - 2014-01-11 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Administracja infrastrukturą sieci komputerowych - IV sem L14/15 (A,B,C) 15-L1415AISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I termin
Niezalogowany

Rej.na opcje - Podstawy systemu AIX L14/15 IV sem inf inż stacj (A,B,C,D) 15-L1415AIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - L 14/15 Fizyka I stopień 15-L1415Fizyka pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - I sem 3 sem od L1415 + II sem 4 semest ( rozp Z1415) 15-L1415IIstIN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Projektowanie witryn internetowych - L14/15 dla 4 sem INF inż(A,B,C,D) 15-L1415INPWI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Wstęp do AutoCad - L14/15 dla 4 sem inf inż (A,B,C,D) 15-L1415INWdA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedmiot opcjonalny XML - L-14/15 dla 4 sem INF inż stacjon. (B,C,D) 15-L1415INXML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I termin
Niezalogowany

Rej. na opcje - Języki zorientowane obiektowo - L-14/15 dla IV sem inf inż stacj(A,B,C,D) 15-L1415JZO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Kompresja danych - L14/15 VI sem inf inz stacjon 15-L1415KD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Kwantowa teoria informacji - Inf II stopień (II sem III sem - III sem IV sem) 15-L1415KTI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Metody detekcji i korekcji błędów L1415 In II st-III sem IV sem i II sem III seme 15-L1415MDiKB pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Nowoczesne pomiary fizyczne VI sem inf inż L-14/15 15-L1415NPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na przedmiot opcjonalny PHP - L-14/15 dla IV sem inf. stacjon inż ( A,B,C) 15-L1415PHP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Podstawy modelowania i analizy danych L14/15 VI sem inf inż stacj 15-L1415PMiAD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Podstawy pisania skryptów L14/15 VI sem inf inż stacjon. 15-L1415PPS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Programowanie w systemie Android - II st inf-III sem 3 sem + III sem 4sem 15-L1415PwSA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - Regułowe systemy ekspertowe (CLIPS) - VI sem inf inż stacj 15-L1415RSEC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Sterowanie komputerowe i robotyka VI sem inf inż stacjon L14/15 15-L1415SKiR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - User Experience Design L14/15 6 sem inf inż stacj 15-L1415UED pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - Wstęp do technologii semantycznych L-14/15 IV sem inf inż(A,B,D) 15-L1415WTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-18 00:00 - 2015-01-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - 4 sem informatyki inżynierskiej niestacjon w L 14/15 15-L1415ZII4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-20 00:00 - 2015-01-12 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - 6 sem informatyki inżynierskiej niestacj. L14/15 15-L1415ZII6 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2014-12-20 00:00 - 2015-01-12 07:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Administracja inf sieci komp - 4 sem Inf inż (dla specj. A,B,C,E) 15-L1516AISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Adm.infrastukturą sieci komp. - 4 sem Inf inż niestacj. (dla specj. A,B,C,E) 15-L1516AISKniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy systemu AIX - 4 sem Inf inż niestacjonarnej 15-L1516AIXniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do AutoCad - 4 sem Inf inż niest 15-L1516AUCADniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Programowanie w systemie Android - 6 sem Inf inż niest (dla specj. D) 15-L1516AndrNiest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na II st. Inf stacjon. III i IV sem w L15/16 15-L1516Inf2stopnia pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zorientowane obiektowo - 4 sem Inf inż niest 15-L1516JZOniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Projektowanie witryn internetowych - 4 sem Inf inż niestacjonarne 15-L1516PWIniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-21 03:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do technologii semantycznych - 4 sem inf inż(dla specj.A,B,D,E) 15-L1516WdTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na XML - 4 sem Inz inż stacjon w L1516 ( dla specj.B,C,D,E) 15-L1516XML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej.na XML - 4 sem Inf inż niestacjonarne (specj.B,C,D,E) 15-L1516XMLniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-21 03:00
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje 6 sem inż inż stacj (dla wsz specj) 15-L1516opc6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 6 sem Inf inż niestacjonarnej 15-L1516opcje6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-12 00:01 - 2015-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje - 4 sem Inf inż stacjon 15-L1516opcjstac pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na PHP I - 4 sem Inf inż w L15/16 (dla specj. A, B, D) 15-L1516php1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie w systemie Android - 6 sem (dla sp.C,D) 15-L1516pwsAndroid pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-12-14 00:01 - 2015-12-22 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Adm.Infr.Sieci komp. - tylko dla specj. A,B,C,E (inf. 4 sem stacj) 15-L1617-AISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Automaty komórkowe i modele agentowe - 6 sem inf inż stacj. 15-L1617-AKiMA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Algorytmika praktyczna - inf.inż 4 sem 15-L1617-AlPrak pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do AutoCad - 4 sem inf inż stacjon 15-L1617-Autocad pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zorientowane obiektowo - Inf.inż 4 sem 15-L1617-JZO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Kwantowa teoria informacji - inf II st niestacj IV sem L1617 15-L1617-KTIn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Nowoczesne pomiary fizyczne - 6 sem inf inż stacj 15-L1617-NoPoFi pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na PHP I - tylko dla specj. A,B,D (inf 4 sem stacj) 15-L1617-PHPI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy modelowania i analizy danych - 6 sem inf inż stacj 15-L1617-PMAD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy mod i analizy danych - niest inf VI inż i IV IIstopnia 15-L1617-PMiAD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy pisania skryptów - 6 sem inf inż stacj 15-L1617-PPskr pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie wieloplatformowe w Javie -tylko dla specj. B,D,E 15-L1617-PWJava pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej.na Projektowanie witryn internetowych L1617 inf inż 4 sem 15-L1617-PrWInt pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy systemu AIX - 4 sem inf inż stacj 15-L1617-PsAIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Programowanie w systemie Android - tylko dla specj. B,C,D,E (inf 6 sem) 15-L1617-PwSAndr pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na User Experience Design - 6 sem inf inż stacj 15-L1617-UsExD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wykład ekspercki F - 6 sem inż inż stacj. 15-L1617-WEksF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wprowadzenie do systemów rozproszonych - inf inż 6 sem 15-L1617-WdSR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do technologii semantycznych - tylko dla specj. A,B,D,E (inf 4 sem) 15-L1617-WdTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na XML - tylko dla specj. B,C,D,E (inf 4 sem stacj) 15-L1617-XML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje - II sem w L-1617 Inf II stopnia niestacjonarne 15-L1617IIstInfniest pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Kompresja danych - 6 sem inf inż stacj 15-L1617KoDan pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Kompresja danych - Inf niest VI sem inż i IV sem II stopnia 15-L1617KoDanZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Metody detekcji i korekcji błędów - Inf niest IV sem II stopień 15-L1617MDiKB pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Nowoczesne pomiary fizyczne - 6 sem inż inż niest 15-L1617NPfiz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy pisania skryptów - 6 sem inf inż niestacjon 15-L1617PPS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Programowanie w logice/Prolog - inż niest VI sem inż i II sem IIstopień 15-L1617PwLP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie w systemie Android - VI sem inf inż niest 15-L1617PwSAndZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-06 00:01 - 2016-12-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Kompresja danych - VI sem inf stacj 15-L1718-KomD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy systemu AIX - 4 sem inf inż stacj 15-L1718-PsAIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na XML - tylko dla sp. B,C,D (inf 4 sem stacj) 15-L1718-XML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

XML

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Adm infr sieci komp - opcja IV sem inf inż niest zp. A,B,C 15-L1718AISKz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Administracja infr sieci komput - sem IV inf stacj sp. A, B, C 15-L1718AdInSK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Asembler - inf II stopien II sem stacjon 15-L1718Asemb pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Asembler - II sem inf II stopień niestacjon 15-L1718AsembZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Śr. pr. inf: bezpieczeństwo w sieci (II sem inf inż stacj.) 15-L1718BS1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na ŚPI:Bezp w sieci - II sem inf inż niestacj 15-L1718BwSZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej na Programowanie układów FPGA - II st niest inf IV sem 15-L1718FPGA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Programowanie wieloplatformowe w Javie - inf stacjon IV sem sp.B i D 15-L1718Javie pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:01 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zorientowane obiektowo - inf stacj IV sem 15-L1718JzOb pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Kompresja danych - opcja sem VI inf niest inż 15-L1718KDz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Komp syst alg W Mathematica i jego zastosowania w fizyce - fizyka I st 15-L1718KSAMath pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-17 00:01 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Kwantowa teoria informacji II st inf niest IV semestr 15-L1718KTIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Metody detekcji i korekcji błędów II st inf niest IV semestr 15-L1718MDiKBz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Modułowe systemy sterowania II st Inf niestacjon II semestr 15-L1718MSStz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na Modułowe systemy sterowania II sem inf II stopnia stacjon 15-L1718MoSySt pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Re na ŚPI: narzędzia kom i współpr II sem inf inz niestac 15-L1718NKiWsz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Nowoczesne pomiary fizyczne VI sem inf inż stacjon 15-L1718NPFiz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Nowoczesne pomiary fizyczne - inf niest inż VI sem 15-L1718NPFz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na śr. pr. inf: Narzędzia komunikacji i współpracy II sem inf inż stacjon 15-L1718NkiWs pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Projektowanie witryn intern - IV sem inf inż niest 15-L1718OPC4nies pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:00 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:00 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na PHP I - IV sem inf stacjon sp. A, B, D 15-L1718PHPI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na PHP I - IV sem inf niest dla sp. A, B, D 15-L1718PHPz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej na Psychologiczno-prakseologiczne podstawy stud, ucz się i naucz - fizyka II sem lic 15-L1718PPPsU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:01 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy pisania skryptów - VI sem inf stacj 15-L1718PPSk pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej na Podstawy pisania skryptów - VI sem in niest inż 15-L1718PPSz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy programowania - Fizyka lic II semestr 15-L1718PPfz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:01 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Progr w systemie Android (dla sp B i D ) VI sem 15-L1718PSA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy systemu AIX - opcja dla IV sem inf niest inż 15-L1718PSAIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na Projektowanie witryn internetowych - IV sem inf stacj inż 15-L1718PWIn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Programowanie w logice/Prolog II sem inf niest II stopień 15-L1718PrLPrz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Progr wieloplt w Javie - opcja dla sp. B, D IV sem inf inż niest 15-L1718PwJavaZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany

Rej. na Prog w logice/Prolog - sem II inf IIstopień stacjon 15-L1718PwLPr pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do tech semantyczych - opcja dla A,B,D inf inż niest IV sem 15-L1718TechSem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na User Experience Design - sem VI inf inż stacjon 15-L1718UExD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej na Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego - II sem fizyki licencjat 15-L1718WFACiCS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:01 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do AutoCAD - IV sem inf inż niest 15-L1718WdAUCad pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do AutoCAD - sem IV inf stacjon 15-L1718WsdAuCad pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do technologii semantycznych - IV sem inf stacj sp. A, B, D 15-L1718WsdoTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-12 00:00 - 2017-12-20 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na XML - IV sem inf niest inż dla sp. B, C, D 15-L1718XMLz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 00:01 - 2017-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-08 00:01 - 2018-01-11 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje 2 sem inf inż niestacj L1819 15-L18192SINies pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-04 00:01 - 2019-01-07 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje sem 2 Inf stacj II stopień L1819 15-L18192sI2st pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem Inf niest II-gi stopień L1819 15-L18192sI2stZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje na 4 sem Inf II st niest L1819 15-L18194sIIstZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Administr infr sieci komput inf inż stacj 4sem L1819 sp.A,B,C 15-L1819AISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem fizyki licencjat L1819 15-L1819Fiz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 4 sem inf stacj II stopień L1819 15-L1819IIsIn4s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zorientow obiekt 4 sem inf inż stacj L1819 sp. A,B,C,D 15-L1819KZO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Kompresja danych 6 sem inż stacj A,B,C,D L1819 15-L1819KomD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Nowocz pom fizyczne 6 sem inż stacj A,B,C,D L1819 15-L1819NPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje sem 6 inf inż niestacj L1819 15-L1819Op6sIz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na PHP I dla 4 sem inf inż stacj sp. A,B,D - L1819 15-L1819PHPI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy pisania skryp 6 sem inż stacj + 4 sem stacj II stopień 15-L1819PPSk pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podst pisania skryptów 4s inf II st niest + 6 s Inf inż - opcja 15-L1819PPSz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Progr w systemie Android 6 sem inż stacj B,C,D 15-L1819PRwSA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy syst AIX inf inż stacj 4sem L1819 sp. A,B,C,D 15-L1819PSAIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Projektowanie witryn internetowych inf stacj inż 4 sem L1819 (wsz sp) 15-L1819PWI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Prog wiel w Javie sem 4 inf inż stacj L1819 sp. B i D 15-L1819PWwJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 4 sem inf inż niest L1819 15-L1819S4PrOp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-13 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na ŚPI: Bezp w sieci i ŚPI: Narz kom i współp 2 sem inf stacj inż L1819 15-L1819SPI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na User Experience Design 6 sem inż stacj A,B,C,D L1819 15-L1819UExD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wprow do uczenia ze wzmocn 6 sem inż stacj A,B,C,D L1819 15-L1819WUCzW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:01 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do Autocad 4 sem inf inż stacj L1819 sp.A,B,C,D 15-L1819WdAC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wstęp do techn semant 4 sem inf inż stacj L1819 sp. A, B, D 15-L1819WdTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-12-11 00:00 - 2018-12-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem inf inż niestacj 15-L19202sIn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem inf niestacjonarnej II-go stopnia 15-L19202sIn2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 4 sem inf inż niestacj 15-L19204sIn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 4 sem inf niestacjonarnej II-go stopnia 15-L19204sIn2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 6 sem inf inż niestacjonarnej 15-L19206sIn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy systemu AIX - dla IV sem inf stacj sp. A,B,C,D 15-L1920AIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Adm. infrastruk.sieci komp. - dla IV sem inf stacj sp. A,B,C 15-L1920AdISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 4 sem inf stacj II-go stopnia 15-L1920DUI4s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Constraint Programming dla II sem inf stacj II-go st 15-L1920DUICP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-11 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje: Quantum Computing dla sem 4 inf stacj II-go stopnia 15-L1920DUIQC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Pracownia specjalistyczna - opcja dla II sem fizyki IIgo stopnia 15-L1920F2stPrSp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Introduction to the theory of phase ... - I i II stopień Fizyki 15-L1920FZPTCP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem fizyki licencjat L1920 15-L1920Fiz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje I st fizyki sem VI w L1920 15-L1920Fiz6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem informatyki inż stacjon L1920 15-L1920IN2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem inf stacj II-go stopnia 15-L1920In2s2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Języki zorient obiekt i Wstęp do Autocad - 4 sem inf inż stacj A,B,C,D 15-L1920InJauto pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na PHP I - 4 sem inf inż stacj sp.A,B,D 15-L1920PHPI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Progr. w syst.Android i XML dla VI sem inf inż stacj sp. B,C,D 15-L1920PwsAn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na User Experience Design dla VI sem inf inż stacj sp. A,B,C,D 15-L1920UExD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wstęp do techn.semantycznych - IV sem inf inż stacj sp. A,B,D 15-L1920WdTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Wprow. do uczenia się ze wzmocn. dla VI sem inf inż stacj sp.ABCD 15-L1920WdUcz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla VI sem inf inż stacj - sp. A,B,C,D 15-L1920inf6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-06 00:01 - 2019-12-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem Fizyki II stopnia L2021 15-L2021FU2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Podstawy programowania II opcja dla 2 i 4 sem fizyki lic L2021 15-L2021FZPP2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem Fizyki licencjat L2021 15-L2021Fiz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 6 sem Fizyki licencjat L2021 15-L2021Fiz6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje 2sem L2021 Informatyka inż stacjon 15-L2021IN2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem L2021 Informatyka inż niestacjon 15-L2021IN2semN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Prog. w sys.Android i XML dla 6 sem Inf inż niestacj L2021 sp. B,C,D 15-L2021IN6sNc pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Adm.inf.sieci komp. dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp.A,B,C 15-L2021INAISK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Adm.infr.sieci komp. dla 4 sem Inf inż niestacj L2021 sp. A,B,C 15-L2021INAISKN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wst.do Autocad dla 4 sem Inf inż niestacj L2021 sp. A,B,C,D 15-L2021INAcN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Interfejsy mózg-komputer dla 6 sem Inf inż stacj L2021 sp.ABCD 15-L2021INImk pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Jęz.zorien.ob. dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp. A,B,C,D 15-L2021INJZO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Języki zor.obiekt. dla 4 sem Inf inż niestacj sp. A,B,C,D L2021 15-L2021INJZON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Prog.wiel.w Javie dla 4 sem Inf inż niestacj L2021 sp.B i D 15-L2021INJavaN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Kompresja danych dla 6 sem Inf inż stacj sp. ABCD 15-L2021INKD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Nowocz.pom.fizycz.dla 6 sem dla Inf inż stacj L2021 sp.ABCD 15-L2021INNPF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Podstawy sys.AIX dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp. A,B,C,D 15-L2021INPAIX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na PHP I dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp.A,B,D 15-L2021INPHP1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na PHP I dla 4 sem Informatyki inż niestacj L2021 sp. A,B,D 15-L2021INPHP1N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Prog.wiel.w Javie dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp. B i D 15-L2021INPJV pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Pods.pis.skryptów dla 6 sem Inf inż stacj L2021 sp. ABCD 15-L2021INPPS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Projektowanie zespołowe dla 6 sem Inf inż stacj L2021 sp. ABCD 15-L2021INPZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Prog.w sys.Android dla 6 sem Inf inż stacj sp. B,C,D 15-L2021INPwA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wst.do techn.semant. dla 4 sem Inf inż niestacj L2021 sp. A,B,D 15-L2021INTSn pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na User Exp.Design dla 6 sem Inf inż stacj L2021 sp.ABCD 15-L2021INUED pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Ws.do Autocad dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp. A,B,C,D 15-L2021INWAC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na Ws.do tech.semant. dla 4 sem Inf inż stacj L2021 sp. A,B,D 15-L2021INWdTS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-12 00:01 - 2021-01-19 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I TURA
Niezalogowany

Rej. na XML dla 6 sem Inf inż stacj L2021 sp. B,C,D 15-L2021INXML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 2 sem Informatyki II stopnia stacjon L2021 15-L2021In2s2st pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na opcje dla 2 sem Informatyki niestacj II stopnia L2021 15-L2021In2s2stN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rej. na opcje dla 6 sem Inf inż niestacj L2021 wsz. sp. 15-L2021In6sN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Rej. na Wprow. do uczenia ze wzmocn. dla 6 sem L2021 Inf inz stacj A,B,C,D 15-L2021WdUcz pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-01-11 01:00 - 2021-01-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Fiz.komputerowa lic 3 sem-rej.na zaj.opcj.sem Z-08/09 15-Z0809-FKL-3s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fiz.medyczna lic sem-rej.op.Z-08/09 2przedm. 15-Z0809-FML-3s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka mgr 5 sem-rej.na zaj.opcj.sem.Z-08/09 15-Z0809-FZ-5sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka mgr 7 sem-rej.na zaj.opcj.Z-08/09 15-Z0809-FZ-7sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka lic 3 sem-rej.na zaj.opcj.sem Z-08/09 15-Z0809-Fiz-3sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fiz.medyczna - 5 sem-rej.na zaj.opcj.sem.Z-08/09 15-Z0809-Fmed-5s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosow.mgr 5 sem.-rej.na zaj.opcj.Z-08/09 15-Z0809-IS-5sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosow.mgr 7 sem.-rej.na zaj.opcj.Z-08/09 15-Z0809-IS-7sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.stosow.mgr 9 sem-rej.na zaj.opcj.Z-08/09 15-Z0809-IS-9sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Inf.st.licencjat 3 sem-rej.na zaj.opcj.Z-08/09 15-Z0809-ISLic-3s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Fizyka licencjat (wsz spec) - rejestracja na zaj.opcj. na 3 sem Z-2010/2011 15-Z1011-FIZ3sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I termin
Niezalogowany

Informatyka mgr - rej. na zaj.opcj. na 9 sem. w 2010/2011 15-Z1011-INF9sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Informatyka inż sem 5 w Z10/11-rej. na opcje tylko dla inf.inż(2 przedmioty) 15-Z1011-INinż5 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Informatyka lic + inżynierska -rej.na zaj. opcj na 5 sem z10/11 15-Z1011-InLiIn5 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Informatyka st.inżynierska i licencjat 3 sem-rej. na zaj. opcj. Z-2010/2011 15-Z1011-Inf-3sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany

Fizyka i informatyka-rej. na pzedm. Z-10/11 - Modelowanie i symulacja (5 sem) 15-Z1011-MiS5s pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2010-05-31 00:00 - 2010-06-27 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...