ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 60 dni temu

Migracja uruchamiana jest w godzinach 6:00, 21:00 i trwa ok. 20-40 minut. W tym czasie serwis jest zamknięty.

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl. W przypadku problemów m.in. z logowaniem do systemu USOS, poczty studenckiej prosimy o kontakt z: helpdesk@uni.lodz.pl lub helpdesk@unilodz.eu

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


 

Wszystkie informacje związane z działaniami Uniwersytetu Łódzkiego podjętymi w związku z epidemią COVID-19 dostępne są na stronie covid.19.uni.lodz.pl

 

All information related to the actions of the University of Lodz taken due to the COVID-19 epidemic is available at covid.19.uni.lodz.pl

 


 

Szanowni Studenci,
 

Prosimy zapoznać się z poniższym komunikatem Prorektora ds. studenckich oraz Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej w kwestii postępowania w przypadku pobytu w krajach zagrożonych wirusem 2019-nCoV.

 

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+
 

W trosce o Państwa dobre samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że na okres najbliższych dwu tygodni są Państwo zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęć zaplanowanych na uczelni oraz praktyk poza nią.
 

W tym czasie powinni Państwo odpoczywać, unikając większych skupisk ludzi. Nieobecność na zajęciach (na podstawie biletów lub dokumentów podróży) będzie traktowana jako usprawiedliwiona, o czym zostali powiadomieni Dziekani wszystkich Wydziałów i wykładowcy.
 

Prosimy o szczególnie staranne zwracanie uwagi na swój stan zdrowia. W przypadku ewentualnego pojawienia się niepokojących objawów chorobowych (wysokiej gorączki, uporczywego kaszlu), proszę o niezwłoczny e-mailowy lub telefoniczny kontakt z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi:
psse@psselodz.pl
tel.: +48 42 253 99 92 (7.30–15.00),
po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta: +48 600 241 646.
Dyżury odbywają osoby mówiące również po angielsku. Uzyskają tam Państwo wszelkie niezbędne informacje i pomoc.

 

Dear Students,
 

Please read the below statement from Vice-Rector for Student Affairs and Vice-Rector for Domestic and International Co-operation about the way of proceeding in case of staying in one of the countries at risk of 2019-nCoV virus.
 

Urgent information for students of the University of Lodz returning from Iran, Italy, Japan, People’s Republic of China, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam, those having stayed in the countries listed in February 2020, as well as those coming from these countries within bilateral exchange and Erasmus+

 

For the sake of your well-being and in view of the current epidemiological situation, please be informed you that you are exempted from all the forms of classes scheduled at the University or student placements for the following two weeks.
 

During this time, you should rest and avoid larger groups of people. Absences from classes (based on tickets and/or travel documents) will be treated as justified – of which the Deans of all the University Faculties and lecturers have already been informed.
 

Please pay special attention to your health. In case of any disturbing symptoms like (high fever or persistent cough), please contact the Sanitary Inspector in Łódź immediately at:
psse@psselodz.pl
tel .: +48 42 253 99 92 (7:30 AM-3:00 PM),
weekdays after 3:00 PM, Saturdays, Sundays and holidays: +48 600 241 646.
English-speaking personnel are on duty. You will receive all necessary information and assistance there.

 


 

Badanie jakości e-usług uczelni wyższych


10 stycznia ruszyła 3 edycja badań opinii studentów, dzięki którym uczelnie wyższe mogą poznać poziom satysfakcji z obecnie stosowanych przez uniwersytety i politechniki e-rozwiązań. Miniony rok dostarczył instytucjom ponad 2500 opinii, dzięki którym e-usługi ulegają ciągłej modyfikacji i poprawie.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety nie przekracza 3 minut, a sam formularz dostosowano na potrzeby urządzeń mobilnych. Link do badania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


 

KOMUNIKAT COSiD UŁ: okres pobierania świadczeń

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisu w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ §18  ust 2 (Zarządzenie Rektora UŁ  nr 111 z dnia 16.09.2019 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego). "Świadczenia- stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat" informujemy, że zgodnie z interpretacją MSWiN studentom, którzy studiują na UŁ bądź na innej uczelni wyższej dłużej niż 6 lat nie są uprawnieni do pobierania żadnych ww świadczeń. Przypominamy również, że składając wniosek o stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę zapoznali się i zaakceptowali  Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ i są świadomi konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 


 

Terminy składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków

o stypendium rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

 


 

 Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020
dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim - tury II i III

 

 


 

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

 

We participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. Join!

 


 

 

Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej tuż-tuż?
 

Nie kupuj kwiatów komisji egzaminacyjnej!
 

Z naszych badań wynika, że społeczność Uniwersytetu Łódzkiego bardziej skłania się ku akcji „Za kwiaty dziękujemy”.
 

Zamiast kwiatów możesz podarować wykładowcom kartki zaprojektowane przez podopiecznych fundacji: Gajusz, Happy Kids i Słonie na Balkonie.

 

Środki uzyskane ze sprzedaży kartek przekazujemy na rzecz tych fundacji.
 

Za kwiaty dziękujemy… i pomagamy tym, którzy tego potrzebują!
 

*inicjatywa ma charakter dobrowolny

 


Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Doktorantów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2018/19 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ.
Pobierz pełną informację.Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 23.04.2018 r. na Uniwersytecie Łódzkim obowiązywać będzie elektroniczna obiegówka.

Osoby kończące studia bądź odbierające dokumenty po skreśleniu, powinny uregulować swoje zobowiązania wobec Uniwersytetu, po czym zwrócić się do Dziekanatu z prośbą o wystawienie obiegówki. Elektroniczna obiegówka jest udostępniana bezpośrednio pracownikom Uniwersytetu, którzy odpowiadają na pytania dotyczące rozliczeń studentów. Nie jest wymagana osobista wizyta studenta w jednostkach takich jak BUŁ (o ile nie ma zaległości).

Obiegówka zawiera również pytania skierowane do samego studenta, dotyczące utrzymywania przez UŁ kontaktu z absolwentami. W każdej chwili można sprawdzić status swojej obiegówki w USOSweb (menu Dla wszystkich > Obiegówki).

Student zostanie powiadomiony mailem o oczekujących pytaniach. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona system będzie co jakiś czas wysyłał przypomnienie na adres e-mail.Uwolnij umysł i zasięgnij języka!

Masz pytanie, na które odpowiedź może znać ktoś związany z UŁ? Chcesz zaprosić na super wydarzenie lub konferencję, wstawić ogłoszenie, szukasz współlokatora, dowiedziałeś się o ciekawej ofercie pracy albo sprzedajesz podręczniki? Jeśli tak… to koniecznie wpadaj na Grupę Uniwersytetu Łódzkiego Uwolnij Umysł na Fb. Czekają na Ciebie #wydarzenia #inspiracje #oferty i #świetniludzie.

 


 

Łatwiejszy kontakt z dziekanatem? WiFi w systemie Eduroam na każdej uczelni? 20 GB przestrzeni w chmurze i drugie tyle miejsca na skrzynce? To tylko niektóre z udogodnień, jakie zapewni wam Konto studenckie (Active Directory).

Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma adres uniwersytecki w domenie unilodz.eu, co ułatwi Wam kontakt mailowy z kolegami z uczelni oraz wykładowcami i pracownikami. Konto gwarantuje również łatwy dostęp do helpdesku UŁ oraz jeden login i hasło do wszystkich usług: poczty, USOSWEB oraz WiFi w systemie Eduroam, który pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.


 

Ważne

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wtedy, gdy są one uwzględnione w ich programach studiów.

Jeśli przedmiot jest realizowany poza programem studiów to podlega opłacie.

Szczegółowe informacje: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
          w Uniwersytecie Łódzkim

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki medycznej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ mają prawo przystąpić:

  • studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26 lat i nie podejmują pracy na etacie lub umowy zlecenia

  • studenci /doktoranci,którzy nie ukończyli 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych

Za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego składki opłacane będą przez Uniwersytet Łódzki.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przyjmuje dziekanat wydziału zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 89 z dnia 2011.06.20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Studencki zespół folkowy „Bałałajki” zaprasza – graj z nami!

Gramy głównie folk słowiański, czasem sięgamy także do inspiracji greckich, włoskich czy indiańskich (!). Są u nas zarówno profesjonalni muzycy, jak i amatorzy – najważniejszy jest zapał. Uczymy grać od zera. „Bałałajki” odniosły już mnóstwo sukcesów w Polsce i zagranicą, gramy od wielu lat, realizujemy międzynarodowe projekty i… bardzo się lubimy.
Info o „Bałałajkach”: www.balalajki.com
Próby całego zespołu odbywają w każdą sobotę, o godz. 10:30 przy ul. Wólczańskiej 90.
Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń (tel. 606 358 943) lub napisz: balalajki@balalajki.com.

 

AZPiT UŁ Kujon prowadzi nabór do zespołu do grup:

- zasadniczej / dla posiadających umiejętności taneczne / w poniedziałki i środy od godziny 20:00
- przygotowawczej / dla chętnych ale nie posiadających umiejętności / w poniedziałki i czwartki od 18:30.
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej przy ul Tamka 12.
Uczestnictwo w zajęciach zespołu zalicza WF / bez względu na wybór dyscypliny /.
Studentki i studenci kierunków pedagogicznych mogą poszerzyć swoją wiedzę na integracyjnych zajęciach tanecznych prowadzonych przez zespół z chorymi z zespołem DOWNA - środa od 17:00 w sali przy ul Styrskiej 20/24 w Centrum Sportu UŁ. Więcej na stronie: www.kujon.uni.lodz.pl lub telefonicznie: 502-722-426.

 

Na naszym Uniwersytecie działa Chór Akademicki.

Dla osób zainteresowanych pięknym śpiewem i zarazem nauką śpiewu - kontakt z p. Prof. Andrzejem Ryłko, tel: 602 49 50 45, lub p. mgr Aleksandrą Ryłko, tel. 606 93 14 14.
Próby chóru odbywają się w budynku Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 96.

 

Erasmus Student Network UŁ - rekrutacja do programu Mentor

Lubisz wyzwania? Nie boisz się poznać nowych ludzi z czterech stron świata?
Wracasz z Erasmusa i nie chcesz tracić kontaktu z międzynarodowym środowiskiem?
Podoba Ci się wielokulturowa atmosfera?
Chcesz podszkolić język obcy?
Znasz Łódź i chcesz pokazać jej wewnętrzne piękno?

Rusza rekrutacja do Programu Mentor!

Jeśli chcesz zostać opiekunem studenta zagranicznego, to ten program jest właśnie dla Ciebie! Chyba każdy z nas wie, jak to jest być w zupełnie obcym miejscu... Dlatego Twoim zadaniem będzie pokazanie, że nie ma się czego bać. Pomożesz dostać się do miejsca zakwaterowania, ułatwisz sprawy administracyjne i udowodnisz, że Łódź to także miejsce na świetną zabawę! Jednocześnie będziesz mieć możliwość zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości i ciekawego spędzenia czasu w grupie kreatywnych ludzi.

Zgłoś się już teraz wypełniając formularz: FORMULARZ

Następnie zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i spotkanie informacyjne.

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku: FACEBOOK

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pisz na adres: mentor.uni.lodz@esn.pl

 

 
 
 

UWAGA!

Konta w systemie USOSweb dla nowo przyjętych studentów pojawią się po imporcie danych z systemu rekrutacji elektronicznej.
(Proces importu rozpoczynany jest po całkowitym zamknięciu rekrutacji na danym kierunku, za proces importu odpowiedzialni są pracownicy wydziałów).

Identyfikatorem dla konta będzie numer PESEL, a hasło będzie takie samo jak w systemie rekrutacji.

Konta Osób rekrutujących się na drugi kierunek lub kontynuujących naukę na Uniwersytetcie Łodzkim pozostają bez zmian.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy wyjaśniać sprawę w dziekanacie swojego wydziału.

 

 

 
 
 

Za wszystkie dane widoczne w serwisie UsosWeb odpowiedzialny jest dziekanat wydziału zalogowanej osoby.

Ponadto za oceny studenta z przedmiotów odpowiadją pracownicy dydaktyczni prowadzący przedmioty.


Wszystkie maile dotyczące
rejestracji na zajęcia proszę kierować do osób odpowiedzialnych za rejestracje na wydziałach:

Wydział Matematyki i Informatyki: Irena Salska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Lucyna Sobińska-Radke
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Joanna Suliga
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: Konrad Walkowski
Wydział Nauk Geograficznych: Angelika Bierut
Wydział Filolozoficzno - Historyczny: Piotr Górny
Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych: Hubert Michlewski
Wydział Filologiczny: Iwona Niedźwiedzka
Wydział Prawa i Administracji: helpdesk@wpia.uni.lodz.pl, Strona www: informacje o rejestracji
Wydział Zarządzania: Renata Stachniak
Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia: Piotr Puczkieło, kierunek pedagogika: Bartłomiej Szatkowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: Monika Drabik
Wydział Chemii: Małgorzata Kiciak

 


 
 

Informacje dotyczące dyplomów można uzyskać pod adresem https://apd.uni.lodz.pl

 
Pokrewne aplikacje internetowe:
Jak uzyskać pomoc
  • Najpierw zobacz czy Twój problem nie został już opisany w Często Zadawanych Pytaniach
  • W sprawach związanych z Twoim wydziałem (co, gdzie, kiedy i dlaczego) - najlepiej pisać na adres podany w zakładce danego wydziału (odsyłacze powyżej)
  • W sprawach związanych z serwisem USOSweb jako takim: helpdesk@uni.lodz.pl